Градскe картe на територији општине Сврљиг

logo JP Putevi Srbije     лого општине Сврљиг

Закљученим уговором између ЈП „Путеви Србије" и општине Сврљиг, грађанима општине Сврљиг, омогућено је да као физичка лица, односно корисници возила прве категорије буду ослобођени од плаћања путарине за употребу дела деоница аутопута Е-75 и Е-80, односно свих релација између следећих наплатних станица: Ниш југ, Ниш север, Ниш исток и Ниш Малча. Трошкове остварене путарине за наведена лица, у складу са важећим условима, сноси општина Сврљиг.

Одлуком Скупштине општине Сврљиг, од 03.12.2021. године, утврђено је да све до сада издате Градске карте, престају да важе 01.01.2022. године, као и да право на издавање нове Градске карте која ће важити од 01.01.2022. године, имају физичка  лица са пребивалиштем на територији  општине Сврљиг, која имају заснован радни однос на територији Нишавског управног округа изузимајући Сврљиг.


Документација потребна за издавање Градске карте:

За подношење захтева за издавање Градске карте, у случају испуњавања горе наведених услова, потребно је следеће:

 • Попуњен online образац (на страни ниже)
 • *Очитана лична карта и очитана лична карта власника возила у случају да захтев подноси члан домаћинства
 • *Очитана саобраћајна дозвола
 • *Фотокопија возачке дозволе подносиоца захтева
 • *ФФотографија подносиоца захтева, у боји, у јпг формату, резолуције 450x530пx
 • Потврда о запослењу подносиоца захтева,  не старија од месец дана од дана подношења захтева
 • Приликом подношења захтева за замену Градске карте, корисник је у обавези да врати претходну (стару) Градску карту.

*означену документацију прилажете уз електронски образац

Након потврде слања попуњеног захтева и предметне документације, добићете заводни број предмета, у случају евентуалне претраге или информисања о статусу предмета.

НАПОМЕНА: Приложене фотографије морају бити у формату као за лични документ, на једнобојној позадини (видети слику). Захтеви са непримереном фотографијом (црно-бела, неодговарајући формат и резолуција, фотографије из приватне архиве и слично) аутоматски се неће прихватити и обрађивати, док корисник не достави одговарајућу фотографију. Рок израде Градске карте почиње да важи од тренутка када подносилац захтева достави валидну и комплетну документацију.

Упутство за кориснике процедура подношења захтева за издавање градских карата и начина коришћења


Рок израде Градске карте

Рок израде Градске карте је 15 дана од дана подношења обрасца, под условом да је предметна документација комплетна и валидна.

У случају техничких проблема, непредвиђених околности, пораста обима добијених захтева и слично, ЈП „Путеви Србије“ задржава право да продужи рок израде.

Права и обавезе корисника Градске карте:
 1. Власник Градске карте се ослобађа плаћања посебне накнаде (путарине) аутопута на наведеној релацији и на релацијама унутар исте.
 2. Власник Градске карте обавезује се да приликом укључивања на аутопут узме магнетну картицу и исту преда на излазном наплатном месту уз давање Градске карте на увид.
 3. Власник ове Градске карте који је користио релацију изван оквира наведене релације, обрачунаће се накнада по магнетној картици, без обзира што поседује Градску карту.
 4. Власнику Градске карте обрачунаће се и наплатити најдужа релација одговарајуће деонице са трошковима ванредног поступка уколико: на наплатно место дође без магнетне картице, са оштећеном магнетном картицом и са картицом старијом од 24 часа.
 5. Градска карта важи искључиво уз присуство власника у возилу.

За све додатне информације о условима коришћења Градске карте можете контактирати наш Кориснички центар

 
 

Online образац за издавање градске карте општине Сврљиг

Додај документа
Сва поља означена звездицом* морају бити попуњена.

ПРОВЕРИТЕ пре слања захтева да ли сте приложили свих 5  ТРАЖЕНИХ ДОКУМЕНАТА!