Едиција "TWINNING публикације"

Као један од добро планираних и остварених циљева заједничког трогодишњег рада стручњака у оквиру сарадње на “Тwinning пројекту” ЈП “Путеви Србије” и Шведске путне администрације – “СНРА”,  (2004-2007.год.) у областима одржавања путева, безбедности саобраћаја, управљања путевима и мостовима и заштите животне средине, заживела је и едиција “Тwinning публикација”.

Посвећена је образовању и обуци, не само запослених у ЈП “Путеви Србије”, већ и ширем кругу стручњака у путној привреди, као део активности у међународним пројектима техничке помоћи за институционално јачање и изградњу капацитета.

Шведски тим је ставио на располагање ЈП “Путеви Србије” одређене публикације СРНА – приручнике и друга документа, који су преведени и прилагођени читаоцима, актуелном тренутку, посебно имајући у виду усвајање нових закона, како би се што корисније могли применити у сектору путне привреде.

У публиковању едиције су активно учестовали стручњаци Грађевинског и Саобраћајног факултета у Београду и ЈП “Путеви Србије”.   

У едицији “Тwinning публикације” су:


Штампа