Електропуњачи

ETC - Elektronska naplataЈП „Путеви Србије“ инсталирало је 8 пуњача за електричне аутомобиле на стратешки кључним тачкама, на главним путним правцима у Републици Србији.

Електро пуњачи снаге 22-50kW су лоцирани:

  • на платоу наплатне станице „Прешево“ (из смера ГП са Македонијом ка Нишу),
  • на платоу наплатне станице „Шид“ (из смера ГП са Хрватском ка Београду),
  • на платоу наплатне станице „Димитровград“ (из смера ГП са Бугарском ка Нишу),
  • на платоу наплатне станице „Суботица“ (из смера ГП са Мађарском ка Београду),
  • на одморишту „Бољковци“, на аутопуту Милош Велики (смер Београд-Чачак), у близини наплатне станице „Љиг“

Наведени пуњачи поседују три прикључка - два за брзо DC пуњење и један за брзо AC пуњење. Оваква станица омогућава напајање електричних аутомобила  максималном излазном снагом: 50 kW за DC и 22 kW за AC пуњење.

Електро пуњачи снаге 175kW су лоцирани:

  • На платоу бивше наплатне станице „Ниш“ (смер Београд-Ниш)
  • На платоу бивше наплатне станице „Ниш“ (смер Ниш-Београд)
  • На платоу наплатне станице „Београд“ (смер Ниш-Београд)

Од јануара 2021.године, на главним путним правицима функционишу три ултра брза електропуњача, максималне излазне снаге 175 kW. Предвиђено коришћење овог пуњача је по принципу успутног пуњења што је погодно за наплатне станице, одморишта на аутопутевима или бензинске станице.

Наведени пуњачи су предвиђени за рад напољу на температурама од -30 до +50 C. Нови електро пуњачи одговарају свим неопходним стандардима и погодни су за тренутну и следећу генерацију електро аутомобила.

У овом тренутку, три нова ултра брза пуњача су повезана на платформу Orion eMobility: https://play.google.com/store/search?q=orion+e+mobility&c=apps&hl=en_US&gl=US

Ова платформа посредством бесплатне апликације омогућава надзор и управљање над системом пуњача, online увид корисника апликације у заузетост пуњача, могућност резервације и наплате пуњења, као и многе друге погодности. У току је поступак интеграције постојећих 5 пуњача  на исту платформу, чиме ће се обезбедити значајна  мрежа пуњача на јавним путевима, обједињена у једну корисничку апликацију.

Сви инсталирани електро пуњачи видљиви су на водећим светским апликацијама попут: 

Услуга пуњења електричних аутомобила на постојећим пуњачима је за сада бесплатна, а у припреми је законска регулатива за увођење наплате за све кориснике.


Штампа