Београд - Суботица

Задржавање на наплатним станицама
 
Задржавање на наплатним станицама
 

Излаз из система за наплату путарине - плаћање

Наплатна станица Задржавање Време уписа
СТАРА ПАЗОВА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ИНЂИЈА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
МАРАДИК нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
БЕШКА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
КОВИЉ нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
НОВ САД СЕВЕР нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
НОВИ САД ЈУГ нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ЗМАЈЕВО нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ВРБАС нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ФЕКЕТИЋ нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
БАЧКА ТОПОЛА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ЖЕДНИК нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
СУБОТИЦА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020

Улаз у систем за наплату путарине

Наплатна станица Задржавање Време уписа
СТАРА ПАЗОВА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ИНЂИЈА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
МАРАДИК нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
БЕШКА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
КОВИЉ нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
НОВ САД СЕВЕР нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
НОВИ САД ЈУГ нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ЗМАЈЕВО нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ВРБАС нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ФЕКЕТИЋ нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
БАЧКА ТОПОЛА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
ЖЕДНИК нема задржавања 06:05:25 28.05.2020
СУБОТИЦА нема задржавања 06:05:25 28.05.2020

Штампа