Београд - Суботица

Задржавање на наплатним станицама
 
Задржавање на наплатним станицама
 

Излаз из система за наплату путарине - плаћање

Наплатна станица Задржавање Време уписа
СТАРА ПАЗОВА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ИНЂИЈА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
МАРАДИК нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
БЕШКА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
КОВИЉ нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
НОВ САД СЕВЕР нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
НОВИ САД ЈУГ нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ЗМАЈЕВО нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ВРБАС нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ФЕКЕТИЋ нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
БАЧКА ТОПОЛА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ЖЕДНИК нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
СУБОТИЦА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019

Улаз у систем за наплату путарине

Наплатна станица Задржавање Време уписа
СТАРА ПАЗОВА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ИНЂИЈА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
МАРАДИК нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
БЕШКА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
КОВИЉ нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
НОВ САД СЕВЕР нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
НОВИ САД ЈУГ нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ЗМАЈЕВО нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ВРБАС нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ФЕКЕТИЋ нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
БАЧКА ТОПОЛА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
ЖЕДНИК нема задржавања 06:29:55 21.11.2019
СУБОТИЦА нема задржавања 06:29:55 21.11.2019

Штампа