Beograd - Subotica

Waiting on toll stations
 
Waiting on toll stations
 

Exit from toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 05:58:57 21.06.2024
INĐIJA no waiting 05:58:57 21.06.2024
MARADIK no waiting 05:58:57 21.06.2024
BEŠKA no waiting 05:58:57 21.06.2024
KOVILJ no waiting 05:58:57 21.06.2024
NOV SAD SEVER (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
NOVI SAD JUG (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
ZMAJEVO (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
VRBAS (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
FEKETIĆ (Beograd – Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
BAČKA TOPOLA (Beograd-Subotica no waiting 05:58:57 21.06.2024
ŽEDNIK (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
SUBOTICA no waiting 05:58:57 21.06.2024
FEKETIĆ (Subotica – Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
BAČKA TOPOLA (Subotica-Beograd no waiting 05:58:57 21.06.2024
ŽEDNIK (Subotica-Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
VRBAS (SuboticaBeograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
ZMAJEVO (Subotica-Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
NOV SAD SEVER (Subotica-Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
NOVI SAD JUG (Subotica-Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024

Entrance into toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 05:58:57 21.06.2024
INĐIJA no waiting 05:58:57 21.06.2024
MARADIK no waiting 05:58:57 21.06.2024
BEŠKA no waiting 05:58:57 21.06.2024
KOVILJ no waiting 05:58:57 21.06.2024
NOV SAD SEVER (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
NOVI SAD JUG (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
ZMAJEVO (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
VRBAS (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
FEKETIĆ (Beograd – Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
BAČKA TOPOLA (Beograd-Subotica no waiting 05:58:57 21.06.2024
ŽEDNIK (Beograd-Subotica) no waiting 05:58:57 21.06.2024
SUBOTICA no waiting 05:58:57 21.06.2024
FEKETIĆ (Subotica – Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
BAČKA TOPOLA (Subotica-Beograd no waiting 05:58:57 21.06.2024
ŽEDNIK (Subotica-Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
VRBAS (SuboticaBeograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
ZMAJEVO (Subotica-Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
NOV SAD SEVER (Subotica-Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024
NOVI SAD JUG (Subotica-Beograd) no waiting 05:58:57 21.06.2024

Print