Beograd - Subotica

Waiting on toll stations
 
Waiting on toll stations
 

Exit from toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 05:26:23 11.12.2023
INĐIJA no waiting 05:26:23 11.12.2023
MARADIK no waiting 05:26:23 11.12.2023
BEŠKA no waiting 05:26:23 11.12.2023
KOVILJ no waiting 05:26:23 11.12.2023
NOV SAD SEVER no waiting 05:26:23 11.12.2023
NOVI SAD JUG no waiting 05:26:23 11.12.2023
ZMAJEVO no waiting 05:26:23 11.12.2023
VRBAS no waiting 05:26:23 11.12.2023
FEKETIĆ no waiting 05:26:23 11.12.2023
BAČKA TOPOLA no waiting 05:26:23 11.12.2023
ŽEDNIK no waiting 05:26:23 11.12.2023
SUBOTICA no waiting 05:26:23 11.12.2023

Entrance into toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 05:26:23 11.12.2023
INĐIJA no waiting 05:26:23 11.12.2023
MARADIK no waiting 05:26:23 11.12.2023
BEŠKA no waiting 05:26:23 11.12.2023
KOVILJ no waiting 05:26:23 11.12.2023
NOV SAD SEVER no waiting 05:26:23 11.12.2023
NOVI SAD JUG no waiting 05:26:23 11.12.2023
ZMAJEVO no waiting 05:26:23 11.12.2023
VRBAS no waiting 05:26:23 11.12.2023
FEKETIĆ no waiting 05:26:23 11.12.2023
BAČKA TOPOLA no waiting 05:26:23 11.12.2023
ŽEDNIK no waiting 05:26:23 11.12.2023
SUBOTICA no waiting 05:26:23 11.12.2023

Print