Beograd - Subotica

Waiting on toll stations
 
Waiting on toll stations
 

Exit from toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 07:51:43 25.09.2021
INĐIJA no waiting 07:51:43 25.09.2021
MARADIK no waiting 07:51:43 25.09.2021
BEŠKA no waiting 07:51:43 25.09.2021
KOVILJ no waiting 07:51:43 25.09.2021
NOV SAD SEVER no waiting 07:51:43 25.09.2021
NOVI SAD JUG no waiting 07:51:43 25.09.2021
ZMAJEVO no waiting 07:51:43 25.09.2021
VRBAS no waiting 07:51:43 25.09.2021
FEKETIĆ no waiting 07:51:43 25.09.2021
BAČKA TOPOLA no waiting 07:51:43 25.09.2021
ŽEDNIK no waiting 07:51:43 25.09.2021
SUBOTICA no waiting 07:51:43 25.09.2021

Entrance into toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 07:51:43 25.09.2021
INĐIJA no waiting 07:51:43 25.09.2021
MARADIK no waiting 07:51:43 25.09.2021
BEŠKA no waiting 07:51:43 25.09.2021
KOVILJ no waiting 07:51:43 25.09.2021
NOV SAD SEVER no waiting 07:51:43 25.09.2021
NOVI SAD JUG no waiting 07:51:43 25.09.2021
ZMAJEVO no waiting 07:51:43 25.09.2021
VRBAS no waiting 07:51:43 25.09.2021
FEKETIĆ no waiting 07:51:43 25.09.2021
BAČKA TOPOLA no waiting 07:51:43 25.09.2021
ŽEDNIK no waiting 07:51:43 25.09.2021
SUBOTICA no waiting 07:51:43 25.09.2021

Print