Beograd - Subotica

Waiting on toll stations
 
Waiting on toll stations
 

Exit from toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 05:49:41 28.10.2020
INĐIJA no waiting 05:49:41 28.10.2020
MARADIK no waiting 05:49:41 28.10.2020
BEŠKA no waiting 05:49:41 28.10.2020
KOVILJ no waiting 05:49:41 28.10.2020
NOV SAD SEVER no waiting 05:49:41 28.10.2020
NOVI SAD JUG no waiting 05:49:41 28.10.2020
ZMAJEVO no waiting 05:49:41 28.10.2020
VRBAS no waiting 05:49:41 28.10.2020
FEKETIĆ no waiting 05:49:41 28.10.2020
BAČKA TOPOLA no waiting 05:49:41 28.10.2020
ŽEDNIK no waiting 05:49:41 28.10.2020
SUBOTICA no waiting 05:49:41 28.10.2020

Entrance into toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 05:49:41 28.10.2020
INĐIJA no waiting 05:49:41 28.10.2020
MARADIK no waiting 05:49:41 28.10.2020
BEŠKA no waiting 05:49:41 28.10.2020
KOVILJ no waiting 05:49:41 28.10.2020
NOV SAD SEVER no waiting 05:49:41 28.10.2020
NOVI SAD JUG no waiting 05:49:41 28.10.2020
ZMAJEVO no waiting 05:49:41 28.10.2020
VRBAS no waiting 05:49:41 28.10.2020
FEKETIĆ no waiting 05:49:41 28.10.2020
BAČKA TOPOLA no waiting 05:49:41 28.10.2020
ŽEDNIK no waiting 05:49:41 28.10.2020
SUBOTICA no waiting 05:49:41 28.10.2020

Print