Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података

Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података континуирано спроводи проверу процеса рада и пословања Одељења за надзор наплате путарине у оквиру Сектора за наплату путарине и Одељења обраде података у оквиру Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају, пружа стручну помоћ у покретању иницијатива за отклањање уочених пропуста и неправилности у раду, припрема препоруке за побољшавање процеса рада на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа, предлаже мере у циљу побољшавања ефикасности и ефективности рада, бољем коришћењу средстава рада, већој ангажованости кадрова, бољој организацији и друге послове по налогу директора.

Запослени у Одељењу обављају сложене управно надзорне послове непосредним увидом у процес обављања активности надзора наплате путарине и послове обраде података са наплате путарине, као и послове анализе информатичког и документационог материјала са наплате путарине и у своме раду се придржавају начела објективности у поступку контроле, континуитета контроле, неометања процеса рада контролисаних организационих целина и одговорности, примењујући расположиву опрему која омогућава бржи контролни поступак и већу поузданост добијених резултата.

Активности Одељења унутрашње контроле које се обављају током пословне године су дефинисане годишњим планом рада и обухватају: редовне контроле као и израду извештаја о извршеној контроли и ревизије поступања по налазима унутрашње контроле по претходним извештајима, ванредне контроле на захтев руководства, сарадњу са другим организационим целинама и спољним субјектима, рад на општим и интерним актима ЈП „Путеви Србије“, обуку и учествовање на инструктивно-информативним семинарима и све друге послове на захтев директора и извршних директора Сектора за наплату путарине и Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају.КОНТАКТ:

Телефони: 011/7158 813 и 011/7158 823
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Штампа