Надзорни одбор

 

 

Акта Надзорног одбора

ico-adobe 30.07.20. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за II квартал

ico-adobe 29.05.20. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за I квартал

ico-adobe 30.03.20. Пословника о допунама Пословника о раду Надзорног одбора

ico-adobe 30.03.20. Одлука о усвајању Пословника о допунама Пословника о раду Надзорног одбора

ico-adobe 03.02.20. Правилник о организацији и систематизацији послова (Пречишћен текст)

ico-adobe 05.02.20. Одлука о усвајању Програма пословања за 2020. годину

ico-adobe 30.01.20. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за IV квартал

ico pdf 02.12.19. Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico-adobe 01.11.19. Усвојена Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 01.11.19. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 30.10.19. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за III квартал

ico-adobe 26.07.19. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за II квартал

ico-adobe 25.07.19. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде путарина

ico-adobe 25.06.19. Правилник о организацији и систематизацији послова (Пречишћен текст)

ico-adobe 11.06.19. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 11.06.19. Закључак којим се даје Сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 25.04.19. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за I квартал

ico-adobe 31.01.19. Извештај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од 11. до 30. седнице

ico-adobe 31.01.19. Закључак којим се даје сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 31.01.19. Усвојена Одлука о усвјању Извештаја о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2018. године

ico-adobe 08.01.19. Одлука и образложење о усвајању програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018.год.

ico-adobe 13.12.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico pdf 10.12.18. Закључак којим се даје сагласност на Правилник о изменама и доунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 09.10.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico-adobe 09.09.18. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 03.07.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico pdf 19.06.18. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2017.год.

ico pdf 08.05.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico pdf 05.04.18. Усвојен закључак којим се даје сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 16.03.18. Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“

ico pdf 16.03.18. Одлука и образложење у вези са краткорочном бескаматном позајмицом Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico pdf 26.02.18. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027

ico pdf 26.02.18. Одлука о усвајању дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја

ico pdf 26.02.18. Образложење - Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027

ico pdf 01.02.18. Усвојена одлука о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза ЈП „Путеви Србије“ са стањем на дан 31.12.2017. године

ico pdf 18.01.18. Усвојена одлука - Извештај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 18.01.18. Извештај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од 01. до 10. седнице

ico pdf 05.01.18. Одлука и образложење о усвајању програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017.г. .

ico-adobe 27.12.17. Одлука - предлог оквира за преговоре о закљуцењу уговора о нивоу услуга (СЛА)

ico-adobe 27.12.17. Припрема за имплементацију Уговора о нивоу услуга између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) и Јавног предузећа "Путеви Србије" (ЈППС)

ico-adobe 13.12.17. Образложење - краткорочна бескаматна позајмица Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico-adobe 13.12.17. Одлука - краткорочна бескаматна позајмица Јавном предузећу "Путеви Србије"

ico-adobe 29.11.17. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 21.11.17. Усвојена одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији

ico-adobe 03.11.17. Образложење на Одлуку

ico-adobe 03.11.17. Усвојена Одлука којом се даје сагласност в.д. директору, Зорану Дробњаку

ico-adobe 31.10.17. Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“

ico-adobe 31.10.17. Усвојена одлука и Извештај о раду Надзорног одбора од прве до осамдесет седме седнице

ico-adobe 19.10.17. Усвојена одлука о именовању секретара Н.О.

ico-adobe 19.10.17. Усвојена одлука о именовању записничара

ico-adobe07.09.17. Правилник о организацији и систематизацији послова - Пречишћен текст

ico-adobe 21.08.17. Усвојен План о изменама и допунама Плана набавки за 2017. годину

ico-adobe 21.08.17. Закључак и Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 28.07.17. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico-adobe 27.07.17. Образложење на Одлуку

ico-adobe 27.07.17. Усвојена Одлука којом се даје сагласност в.д. директору, Зорану Дробњаку

ico-adobe 12.07.17. Решење за усвајање регистарционе пријаве - Измена оснивачког акта

ico-adobe 12.07.17. Решење за усвајање регистарционе пријаве - Промена датума статута

ico-adobe 10.07.17. Статут Јавног предузећа „Путеви Србије“

ico-adobe 10.07.17. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Путеви Србије"

ico-adobe 10.07.17. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Путеви Србије" (Сл. гласник РС, бр. 63/17)

ico-adobe 28.04.17. Одлука - уговор о краткорочној бескаматној позајмици

ico pdf 24.04.17. Одлука Надзорног одбора о давању сагласности на Нацрт 02

ico pdf 24.04.17. Образложење - Нацрт 02

ico pdf 10.03.17. План о изменама и допунама Плана набавки за 2016.

ico pdf 30.12.16. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 30.12.16. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 22.12.16. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 22.12.16. Усвојен закључак на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 22.12.16. Известај о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од прве седнице одржане 18.07.2013. до седамдесет прве седнице одржане 22.12.2016.године

ico pdf 22.12.16. Одлука о раду Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" од прве седнице одржане 18.07.2013. до седамдесет прве седнице одржане 22.12.2016.године

ico pdf 22.12.16. Пропратна акта са потврдом пријема - Одлука и Известај о раду од 1. до 71. седнице Надзорног одбора

ico pdf 13.12.16. Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 13.12.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 30.11.16. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 30.11.16. Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 29.11.16. Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 29.11.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 31.10.16. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 31.10.16. Усвојен Закључак о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.16. Одлука о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима (Сл.гл. 82)

ico pdf 24.06.16. Образложење о разрешењу извршних директора

ico pdf 24.06.16. Усвојена одлука о разрешењу извршних директора

ico pdf 24.06.16. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2015.год.

ico pdf 10.06.16. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.06.16. Усвојен закључак на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 30.05.16. Стратешки план за увођење и развој одржавања путева заснованог на дефинисаном нивоу услуга на мрежи државних путева Србије

ico pdf 30.05.16. Одлука о давању сагласности на Стратешки план

ico pdf 26.02.16. Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

ico pdf 30.11.15. Закључак - правилник о систематизацији и организацији послова ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 30.11.15. Усвојен правилник о систематизацији и организацији послова ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 18.11.15. Одлука о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 19.06.15. Пословник о раду Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“

ico pdf 25.05.15. Извод из Сл. гласника у коме је објављено Решење о давању сагласности на Правилник о раду

ico pdf 25.05.15. Усвојен Правилник о раду

ico pdf 29.09.14. Одлука о измени Статута ЈП "Пуетеви Србије"

ico pdf 10.10.14. Закључак о давању сагласности на Правилник

ico pdf 14.02.14. Усвојена одлука извештај о попису имовине и обавеза ЈП "Путеви Србије" са стањем на дан 31.12.2013. год.

ico pdf 14.02.14. Образложење усвојене одлуке о попису 14.02.2014. год.

ico pdf 15.01.14. Усвојена одлука о именовању чланова за комисију за ревизију

ico pdf 18.07.13. Усвојена одлука о именовању секретара и записничара

Решења Владе

ico-adobe 20.08.20. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора (”Сл. гласник РС”, бр. 108/20)

ico-adobe 05.03.20. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020. годину (”Сл. гласник РС”, бр. 14/20)

ico-adobe 05.03.20. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину (”Сл. гласник РС”, бр. 17/20)

ico-adobe 20.02.20. Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2020. годину

ico pdf 20.12.19. Решење о давању сагласности на програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019.

ico pdf 20.12.19. Решење о давању сагласности на програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. (Сл. гласник 90/2019)

ico-adobe 07.11.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласника РС“, бр. 77/19)

ico-adobe 01.11.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 02.08.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) и Одлука („Сл. гласника РС“, бр. 54/19)

ico-adobe 25.07.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 17.06.19. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласника РС“, бр. 40/19)

ico-adobe 14.05.19. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2019.год.

ico-adobe 08.01.19. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018.год.

ico-adobe 08.01.19. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018.год. (Сл.гласник РС, бр. 104/18)

ico-adobe 13.09.18. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) и наведена одлука (Сл.гласник РС, бр. 68/18)

ico-adobe 06.09.18. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 09.03.18. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018.годину (Сл.гласник РС 16/18)

ico pdf 06.03.18. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018.годину

ico pdf 01.03.18. Решење о давању сагласности на дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Путеви Србије" 2017-2027 (Сл. гласник РС, бр. 14/18)

ico pdf 26.02.18. Решење о давању сагласности на дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Путеви Србије" 2017-2027

ico pdf 10.01.18. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину (Сл. гласник РС, бр. 119/17)

ico pdf 05.01.18. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017.годину

ico-adobe 30.11.17. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico-adobe 30.11.17. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) (Сл.гласник РС, бр. 106/17)

ico-adobe 24.11.17. Решење Владе о давању сагласности на одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији и наведена одлука (Сл. гласник РС, бр. 103/17)

ico-adobe 21.11.17. Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији

ico pdf 17.10.17. Решење и одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) - извод из (Сл. гласник РС, бр. 90/17)

ico pdf 17.10.17. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 09.10.17. Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора (Сл. гласник РС, бр. 88/17)

ico pdf 04.10.17. Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора

ico pdf 11.08.17. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017.годину (Сл. гласник РС, бр. 76/17)

ico pdf 08.08.17. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017.годину

ico pdf 12.07.17. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора и Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије" - извод из Сл.гласника

ico pdf 10.07.17. Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 10.07.17. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 02.03.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину-извод из Сл.гласника

ico pdf 23.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину

ico pdf 23.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину - извод из Сл. гласника

ico pdf 22.02.17. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину

ico pdf 26.02.16. Решење о давању сагласности на одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

ico pdf 18.11.15. Решењe о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 07.09.15. Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај ЈП "Путеви Србије" за 2014. годину

ico pdf 25.05.15. Решење о давању сагласности на Правилник

ico pdf 20.11.14. Решење о давању сагласности на одлуке о статусној промени привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. и ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 31.07.14. Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 29.07.14. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. год.

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Садржај

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2014. год.

ico pdf 28.07.14. Сл. гласник РС, бр. 78 Одлука о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

ico pdf 27.05.14. Извод из сл. гласника у коме је објављено решење о давању сагласности на п.п. ЈП “Путеви Србије” за 2014. год.

ico pdf 26.05.14. Решење о давању сагласности на програм пословања 2014. год.

ico pdf 08.11.13. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 08.11.13. Решење о допуни решења о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

ico pdf 05.07.13. Решење о именовању председника и чланова Надзорног Одбора ЈП "Путеви Србије"

Седнице Надзорног одбора

Педесет осмој седници Надзорног одбора која је одржана 30.01.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствоваоје, у складу са овлашћењем в.д. директора, Славољуб Тубић, помоћник в.д. директора и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет седмој седници која је одржана 17.01.2020. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет шестој седница која је одржана 30.12.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет пета телефонска седница одржана је 24.12.2019. године.

Педесетој четврта телефонска седница одржана је 20.12.2019. године, присуствовали су:

Педесет трећој седници која је одржана 11.12.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Педесет друга телефонска седница одржана је 02.12.2019. године.

Педесет прва телефонска седница одржана је 02.12.2019. године.

Педесетој седници, која је одржана 25.11.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет девета телефонска седница одржана је 22.11.2019. године.

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет осмој седници, која је одржана 15.11.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Горан Томић, извршни директор за правне, кадровске и опште послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесетој седмој седници, која је одржана 07.11.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Веселин Осмајлић , дипл.ек. - члан
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.
 5. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет шестој седници, која је одржана 30.10.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одборa;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Napomena: Sednici Nadzornog odbora prisustvovala су друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет петој седници, која је одржана 21.10.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове, Бранка Зец и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет четвртој седници, која је одржана 20.08.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца

Четрдесет трећој седници, која је одржана 16.08.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, Бранка Зец. извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет другој седници, која је одржана 26.07.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, извршни директор за правне – кадровске и опште послове, Горан Томић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Четрдесет прва телефонска седница одржана је 23.07.2019. године.

Четрдсетој седници, која је одржана 16.07.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, в.д. директор, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет деветој седници, која је одржана 11.05.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник директора, Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца

Тридесет oсмој седници, која је одржана 30.05.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала је, у складу са овлашћењем в.д. директора, извршни директор за економско – финансијске и комерцијалне послове, Бранка Зец и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет седмој седници, која је одржана 20.05.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, в.д. директора, Зоран Дробњак и друга лица по позиву, у својству известиоца

Тридесет шестој седници, која је одржана 16.05.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет петој седници, која је одржана 25.04.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесетој четвртој седници, која је одржана 23.04.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет трећој седници која је одржана 09.04.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет другој седници, која је одржана 28.02.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек; - члан
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесет првој седници, која је одржана 31.01.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак као лица по позиву, у својству известиоца.

Тридесетој седници, која је одржана 11.01.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет деветој седници која је одржана 11.01.2019. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић – члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет осмој седници која је одржана 21.12.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет седмој седници, која је одржана 18.12.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је, у складу са овлашћењем в.д. директора, помоћник Славољуб Тубић и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет шестој седници, која је одржана 12.12.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Веселин Осмајлић
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесетој петој седници, која је одржана 07.12.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет четвртој седници која је одржана 31.10.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. –члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет трећа телефонска седница одржана је 08.10.2018. године.

Двадесет другој седници, која је одржана 08.10.2018. године, присуствовали су:

 1. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовала су лица по позиву, у својству известиоца.

Двадесет прва телефонска седница одржана је 09.08.2018. године, присуствовали су:

Двадесетој седници, која је одржана 31.07.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан,
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директор, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Деветнаестој седници, која је одржана 03.07.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. – члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Осамнаестој седници, која је одржана 18.06.2018. године, присуствовали су:

1. Проф. др Милан Мартић – председник Надзорног одбора;
2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. –члан;
3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. – члан;
4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог – члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Седамнаестој седници, која је одржана 08.05.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Шеснаестој седници, која је одржана 27.04.2018. године, присуствовали су:

 1. проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Седници Надзорног одбора присуствовала су и друга лица у складу са овлашћењем в.д. директора и по позиву, у својству известиоца.

Петнаестој седници, која је одржана 04.04.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Четрнаестој седници која је одржана 15.03.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 4. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директорa, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Тринаестој седници која је одржана 09.02.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан:

Напомена: Седници Надзорног одбора присуствовао је в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Дванаестој седници која је одржана 31.01.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Једанаестој седници која је одржана 18.01.2018. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Десета, телефонска седница одржана је 27.12.2017. године.

Деветој седници која је одржана 26.12.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Осмој седници која је одржана 14.12.2017. године,присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан.

Седници, због оправдане спречености, није присуствовао члан Радиша Драгојевић, дипл.политиколог.

Седмој седници која је одржана 13.12.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Седници, због оправдане спречености, није присуствовао в.д. директора, Зоран Дробњак.

Шеста седница Надзорног одбора је одржана 04.12.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Пета седница Надзорног одбора је одржана 23.11.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан.

Четврта седница Надзорног одбора је одржана 10.11.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл.политиколог - члан:

Трећа седница Надзорног одбора је одржана 01.11.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 3. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан.

Друга седница Надзорног одбора је одржана 30.10.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић, дипл.ек. - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ. - члан;
 5. Радиша Драгојевић, дипл. политиколог - члан.

Прва седница Надзорног одбора је одржана 19.10.2017. године, присуствовали су:

 1. Проф. др Милан Мартић - председник Надзорног одбора;
 2. мр Бајрам Омерагић - члан;
 3. Веселин Осмајлић,, дипл.ек - члан;
 4. Велимир Копања, дипл.инж.грађ - члан;
 5. Радиша Дргојевић, дипл. политиколог - члан.

Напомена: Свим седницама Надзорног одбора увек, осим када је оправдано спречен, присусвује в.д. директора, Зоран Дробњак као и друга лица по позиву, у својству известиоца.

Остало

ico pdf 15.01.16. Извештај о раду Надзорног одбора

ico pdf 15.01.16. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

ico pdf 06.05.15. Закључак и Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.14. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 10.10.14. План о изменама и допунама плана набавки за 2014. год.

ico pdf 29.09.14. Извештај о степену реализације Програма пословања за 2013. год.

ico pdf 17.09.14. Нацрт уговора о припајању 10.09.2014. год.

ico pdf 27.02.14. Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова

ico pdf 03.02.14. Решење АПР-а Регистрација председника и чланова извршног одбора


Штампа