Радови

Radovi na putu06.07.2020. Радови на државном путу I Б реда број 22, Београд – Лазаревац, насеље Шиљаковац
Од 06.07.2020. до 10.07.2020. године изводиће се радови на поправци оштећеног коловозног застора на државном путу I Б реда број 22, Београд – Лазаревац, у зони насеља Шиљаковац.
У току извођења радова биће постављена одговарајућа радна саобраћајна сигнализација, а саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu06.07.2020.Забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т, на државном путу II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић
Државни пут II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић, на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т.
Radovi na putu06.07.2020. Радови на државном путу I А реда број 3, деоница петља Рума - петља Пећинци
Од 06.07.2020. до 18.07.2020. године изводити припремни радови на снимању постојећег стања коловоза, на државном путу I А реда број 3, на деоници од петље Рума до петље Пећинци.

У зони извођења радова за саобраћај ће бити затворене возна и претицајна саобраћајна трака у смеру ка Пећинцима, а саобраћај ће бити преусмерен на зауставну саобраћајну траку.
Дневно ће се радови изводити сукцесивно у дужини од 1км, уз постављену привремену саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu05.07.2020. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3т на државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача
На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежих од 3 т.
Radovi na putu04.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 3, деоница петља Сремска Митровица – петља Рума и петља Рума - петља Пећинци
Од 05.07.2020. до 10.07.2020. године, доћи ће до измене режима саобраћаја због снимања нултог стања пута на државном путу I А реда број 3, на деоници петља Сремска Митровица – петља Рума и петља Рума - петља Пећинци, и то:

• од 05.07. до 07.07.2020. године, на деоници петља Сремска Митровица – петља Рума, у смеру ка Сремској Митровици,

• од 08.07. до 10.07.2020. године, на деоници петља Рума - петља Пећинци, у смеру ка Пећинцима

У зони радова, који ће се изводити у покрету, саобраћај ће се одвијати једном слободном саобраћајном траком.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu03.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 39, деоница Лесковац југ (веза са државним путем I А реда број 1) – Лесковац (Братмиловце)
Од 04.07.2020. до 19.09.2020. године на снази ће бити измена режима саобраћаја због радова на појачаном одржавању на државном путу I Б реда број 39, на деоници Лесковац југ (веза са државним путем I А реда број 1) – Лесковац (Братмиловце)
Саобраћај ће се одвијати двосмерно, успорено према привременој саобраћајној сигнализацији.
На делу пута од Путног прелаза (код бензинске станице НИС) од власотиначке петље на старом путу (кроз град Лесковац, у дужини око 1км), током извођења радова на појачаном одржавању и изради инсталационе инфраструктуре у трупу пута, саобраћај ће бити преусмерен на државни пут II А реда број 258 и државни пут II А реда број 158.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, деоница Суботица - Нови Сад
До 15.08.2020. године, изводе се радови на санацији коловоза на делу државног пута I А реда број 1, на деоници Суботица - Нови Сад, смер ка Новом Саду, у близини петље Врбас.

Током извођења радова, саобраћај из правца Суботице ка Новом Саду преусмерен је у коловозну траку из правца Нови Сад - Суботица, у претицајну саобраћајну траку.

Онемогућено је искључење са ауто-пута на петљи Врбас, у периоду од 07.00 до 17.00 часова, из правца Суботице, па се за искључење са ауто-пута могу користити петља Фекетић или петља Сириг. Учесници у саобраћају могу се укључити на ауто-пут са петље Врбас према Новом Саду.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.

Молимо учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu03.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I А реда број 4, деоница Бела Паланка – петља Пирот запад, тунел Сопот
Од 04.07.2020. до 03.08.2020. године на снази ће бити измена режима саобраћаја због радова на изградњи надвожњака на државном путу I А реда број 4, деоница Бела Паланка – петља Пирот запад, тунел Сопот.
У зони радова, за саобраћај ће бити затворена коловозна трака Ниш-Пирот између службених пролаза. Саобраћај ће се одвијати двосмерно у коловозној траци смера Пирот – Ниш.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.07.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница чеона наплатна станица Стара Пазова - Инђија
Од 03.07.2020. до 30.07.2020. године изводи раће се радови на одржавању коловозне конструкције на државном путу I А реда број 1, на деоници чеона наплатна станица Стара Пазова – Инђија.

Током извођења радова за саобраћај ће бити затворена петља Стара Пазова, односно искључење са ауто-пута за Стару Пазову из правца Београда ка Новом Саду и укључење на ауто-пут из правца Старе Пазове за Нови Сад, а саобраћај ће бити преусмерен са леве коловозне траке на десну коловозну траку кроз отворени службени пролаз, све до наплатне станице Стара Пазова, одакле ће се саобраћај одвијати нормално.

Возила која се крећу из Београда ка Старој Пазови морају да се искључе на петљи Нови Бановци.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu01.07.2020. Радови на државном путу I А реда број 2, деоница петља „Љиг" - „Лајковац"
Од 01.07.2020. године до 10.07.2020. године, у периоду од 07.00 до 17.00 часова, изводе се радови на санацији каналета у разделном појасу, на делу државног пута I А реда број 2, на деоници петља „Љиг" - „Лајковац", у оба смера.
У зони извођења радова, за саобраћај је затворена претицајна саобраћајна трака, док се саобраћај одвијати возном саобраћајном траком.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu30.06.2020. Продужетак радова на делу државног пута I А реда број 1, на деоници Нова Пазова - Нови Бановци
До 01.08.2020. године продужавају се радови на поправци оштећеног натпутњака, на делу државног пута I А реда број 1, на деоници Нова Пазова - Нови Бановци, смеру ка Београду.

У зони радова, у дужини од 800 метара, за саобраћај је затворена коловозна трака у смеру ка Београду, а саобраћај се преусмерава на претицајну саобраћајну траку у смеру ка Новом Саду, где се саобраћај одвија двосмерно.

Из правца Београда ка Новом Саду затворено је искључење за Нову Пазову.
Алтернативни путни правац: петља Нови Бановци или петља Стара Пазова.

Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.06.2020. Радови на државном путу I А реда број 2, деоница Љиг-Лајковац
До 07.07.2020.године, у периоду од 07.00 до 15.00 часова, изводе се радови на кошењу траве у разделном појасу, на државном путу I А реда број 2, на деоници Љиг-Лајковац, у оба смера.
У зони радова за саобраћај је затворена претицајна саобраћајна трака, а саобраћај се одвија возном саобраћајном траком. Радови се изводе у покрету и обезбеђени су адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu26.06.2020. Радови на делу државног пута I А реда број 1, петља „Умчари“
Од 29.06.2020. године, отпочеће са са постављањем саобраћајне сигнализације у оквиру радова на одржавању надвожњака на петљи „Умчари“, на деоници Бубањ Поток - Баточина.

У првој фази радова, за саобраћај на надвожњаку ће бити затворена лева саобраћајна трака из правца Београда, док ће се саобраћај одвијати наизменичним пропуштањем у десној траци. У овој фази радова, испод надвожњака за саобраћај ће бити затворена возна и зауставна трака у смеру Ниш-Београд, а саобраћај ће се одвијати претицајном саобраћајном траком.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu25.06.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, Обилазница око Београда, мост у зони петље Орловача
Од 26.06.2020.године до 15.07.2020.године , у периоду од 07.00 до 17.00 часова, изводиће се радови на замени оштећених дилатација на државном путу I А реда број 1, на Обилазници око Београда, на мосту број 13, у крајњој десној саобраћајној траци у зони петље Орловача.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu24.06.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, деоница Пазариште – Тутин
Од 26.06.2020. до 15.11.2020. године, на снази ће бити обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 203, на деоници Пазариште – Тутин, због радова који ће се изводити у пуном профилу пута.

Алтернативни путни правац за време обуставе саобраћаја је државни пут II А реда број 203, деоница Пазариште - Дојевиће; државни пут I Б реда број 29, Дојевиће - Нови Пазар; државни пут I Б реда број 22, Нови Пазар - Брегови; државни пут II А реда број 203, Брегови - Тутин.

Алтернативни правац за локални саобраћај - локални путеви Пазариште – Делимеђе - Мађаре, Пазариште – Црноча – Брнишево - Црквине, Пазариште – Мађаре - Паљевски мост.


Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu22.06.2020.Обустава саобраћаја на државном путу I Б реда број 27, деоница петља Марковац - Свилајнац
На државном путу I Б реда број 27, на деоници петља Марковац – Свилајнац, од 24.06.2020.године доћи ће до обуставе саобраћаја због радова на санацији моста преко реке Раче.
Алтернативни путни правац за теретна моторна возила из правца Ниша и из правца Београда је преко Велике Плане на Жабаре, а из правца Деспотовца теретни моторни саобраћај се усмерава на Жабаре.
Планирани рок завршетка радова је 27.07.2020.године.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu20.06.2020. Радови на државном путу I А реда број 4, испред тунела Банцарево
Од 22.06.2020. до 11.07.2020.године, изводиће се радови на санације коловозне (асфалтне) конструкције, на делу државног пута I А реда број 4, испред тунела Банцарево, у смеру ка Пироту.
У зони радова за саобраћај ће бити затворене возна и претицајна саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати зауставном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu19.06.2020. Радови на делу државног пута I Б реда број 22, деоница Жупањац - Пољанице
Од 20.06.2020. до 15.07.2020. године, у временском периоду од 07.00 до 17.00 часова, изводиће се радови на санацији коловозне конструкције, на делу државног пута I Б реда број 22, на деоници Жупањац - Пољанице (Моравци-Љиг).

У зони радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu19.06.2020. Радови на делу државног пута I Б реда број 12, деоница Банатски Двор - Српска Црња
Од 20.06.2020. до 05.07.2020. године, у временском периоду од 07.00 до 16.00 часова, изводиће се радови на машинском крпљењу ударних рупа, на делу државног пута I Б реда број 12, на деоници Банатски Двор - Српска Црња.

У зони радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu17.06.2020. Измена режима саобраћаја на деоници „Темеринска петља“ - петља „Каћ“
До 17.08.2020. године, на сервисној саобраћајници, паралелној са државним путем I А реда број 1 деоница између „Темеринске петље“ и петље „Каћ“, за саобраћај затворена једна од две саобраћајне трака (смер Београд – Нови Сад) због извођења радова на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз ауто-пут.
Предметна фаза обухвата радове на градилишту ван коловоза ауто-пута, тачније на паралелној саобраћајници, са улазом на градилиште. У непосредној зони радова у дужини од 100м ограничење брзине је 40км/х.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu13.06.2020. Радови на делу државног пута I А реда број 1, на деоници од петље Мерошина до петље Дољевац
Од 13.06.2020. године до 13.07.2020. године изводиће се радови на санацији коловоза на делу државног пута I А реда број 1, на деоници од петље Мерошина до петље Дољевац.
У зони радова за саобраћај је затворена десна коловозна трака, смер Ниш-Лесковац. Саобраћај се одвија двосмерно на левој коловозној траци.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu10.06.2020. Радови на државном путу I Б реда број 10, Првомајска улица у Панчеву
Продужава се до 23.07.2020. године извођење радова на појачаном одржавању коловоза на државном путу I Б реда број 10, од после раскрснице Првомајске улице са улицом Жарка Зрењанина, до после надвожњака код скретања за Луку Дунав.
Радови се изводе у левој коловозној траци, у смеру од Панчева ка Београду, а саобраћај се одвија двосмерно десном коловозном траком.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu10.06.2020.Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница
Од 11.06.2020. до 15.07.2020.године, биће на снази обустава саобраћаја због радова на асфалтирању коловоза, на делу државног пута II А реда број 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница.
Обустава ће бити на снази 3 сата два пута дневно.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu07.06.2020. Радови на државном путу II А реда број 119, деоница Нештин - Раковац
Од 09.06.2020. године, изводиће се радови на левој страни путног објекта на делу државног пута II А реда број 119, на деоници Нештин - Раковац.

Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu07.06.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, петља Ражањ
До 07.07.2020.године, изводе се радови на санацији коловоза, на делу државног пута I А реда број 1, у близини петље Ражањ.

У зони ових радова у смеру Београд-Ниш, саобраћај се одвија зауставном траком а за саобраћај су заузете возна и претицајна саобраћајна трака. Саобраћај из правца Ниша ка Београду се нормално одвија.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu05.06.2020. Радови на државном путу I Б реда број 35, деоница Брза Паланка - Неготин
Од 08.06.2020. године до 01.08.2020. године, изводиће се радови на поправци мостова, на државном путу I Б реда број 35, деоница Брза Паланка – Неготин, у оба смера.
Током извођења радова саобраћај ће се у зони мостова одвијати наизменичним пропуштањем возила и биће регулисан семафорском сигнализацијом.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu01.06.2020. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 23 и I Б реда број 28, деоница Кнежевићи-Бела Земља-Ужице, Бела Земља
Продужавају се до 01.08.2020. године радови на државном путу I Б реда број 23 и I Б реда број 28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице у насељеном месту Бела Земља.
Радови се изводе сваког радног дана у временском периоду од 7.00 до 16.00 часова, суботом од 7.00 до 15.00 часова. Недељом се радови не изводе.
Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила и регулисан је семафорима.
Препоручени алтернативни путни правац је локални пут-Мачкат.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu29.05.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 408, на деоници Марковица –Лучани, код аутобуске станице у Лучанима
Због хитних радова на санацији косина Лучанског потока, код аутобуске станице у Лучанима, саобраћај са државног пута II Б реда број 408, преусмерен на асфалтни пут у дужини од 200 метара, након чега се поново укључује на државни пут.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Radovi na putu28.05.2020. Радови на делу државног пута I Б реда број 23 и 28, Кнежевићи – Бела Земља – Ужице, петља Сушица
На државном путу I Б реда број 23 и 28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице, код петље Сушица изводе се радови на санацији надвожњака „Кнежевићи“ (прва фаза).
Стара рампа, из Вишеграда ка Ужицу, проширена је за двосмерно одвијање саобраћаја.
Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и да поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu 25.05.2020. Измена режима саобраћаја и постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме на државном путу I А реда број 1, у зони Батајничке петље
Од 26.05.2020. године, од 08.00 часова, доћи до постављања привремене саобраћајне сигнализације и опреме и измене режима саобраћаја на државном путу I А реда број 1, у зони Батајничке петље, због извођења радова на завршетку изградње комплекса петље Батајница.
За возила која се након искључења са ауто-пута, из смера Новог Сада и смера Чачка, крећу ка Земуну, на деоници дужине око 150 метара биће заузета десна саобраћајна трака, док ће се саобраћај одвијати слободном саобраћајном траком.
Планирано трајање измене режима саобраћаја је до 05.04.2021. године.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.


Radovi na putu21.05.2020. Радови на државном путу I А реда број 1, деоница Раља – Пожаревац –Велика Плана (мост Крњево)
Од 23.05.2020. године до 05.08.2020. године, на државном путу I А реда број 1, деоница Раља – Пожаревац – Велика Плана (мост Крњево), изводиће се радови на периодичном одржавању моста. У зони радова, за саобраћај ће бити затворена коловозна трака смера ка Нишу, а саобраћај ће се преусмерити на претицајну траку смера ка Београду.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu20.05.2020. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 39, Лесковац – Власотинце, деоница Лесковац југ – петља на државном путу I А реда број 1
Продужавају се до 15.09.2020. године радови на појачаном одржавању коловоза, на државном путу I Б реда број 39, Лесковац – Власотинце, деоница Лесковац југ – петља на државном путу I А реда број 1 (код Власотиначког моста), у дужини око 6,50км.
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати двосмерно, наизменичним пропуштањем возила, уз семафорску сигнализацију.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu15.05.2020.Радови на државном путу I А реда број 1, петља „Сириг" - петља „Нови Сад север
Од 20.05.2020. године до 16.08.2020. године, изводиће се радови на рехабилитацији коловоза на делу државног пута I А реда број 1, на деоници петља „Сириг" - петља „Нови Сад север", смер Сириг-Нови Сад.

Током извођења радова, саобраћај из правца Сирига ка Новом Саду биће преусмерен преко службеног пролаза на двосмерно одвијање саобраћаја на правцу Нови Сад-Сириг.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом 24 часа непрекидно.
Radovi na putu12.05.2020. Радови и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу I А реда број 1 након постојеће петље Бубањ Поток
Од 13.05.2020. године до 01.11.2020. године, наставиће се са постављањем саобраћајне сигнализације у оквиру радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, на државном путу I А реда број 1, након постојеће петље Бубањ Поток, у смеру ка Нишу.

Радови ће се изводити у зауставној саобраћајној траци, и почињу 225м након петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се преусмеравати на возну и претицајну саобраћајну траку.

На државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1) је постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема, због укључења и искључења грађевинских машина за време извођења радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се одвијати двосмерно, без сужења коловоза.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
Radovi na putu11.05.2020. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 22, деоница Заграђе – Горњи Милановац
Продужавају се до 15.07.2020. године радови на мосту преко потока Гарибовац – Лукића мост, на државном путу I Б реда број 22, деоница Заграђе – Горњи Милановац.
Радови се изводе на левој страни моста, а саобраћај се преусмерава на десну страну моста и одвија се двосмерно.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu11.05.2020.Обустава саобраћаја на државном путу II Б реда број 356, деоница Брежђе – Срасла Буква, преко моста на реци Рибници
На снази је обустава саобраћаја на делу државног пута II Б реда број 356, деоница Брежђе – Срасла Буква, због радова на мосту на реци Рибници.

Планирани рок заврештка радова на рехабилитација моста је 11.08.2020. године.

Алтернативни путни правац организован је деоницама државних путева II Б реда број 356, II А реда број 175 и делом општинског пута кроз село Струганик у општини Мионица: Брежђе – Богдановића брдо – Мионица – Команице – Струганик – Горњи Лајковац и дуг је 33км.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu09.05.2020. Радови на државном путу I Б реда број 24, Баточина-Крагујевац, кроз насељено место Баточина
Изводе се радови на изградњи нове траке и реконстуркцији постојеће на државном путу I Б реда број 24, Баточина-Крагујевац, кроз насељено место Баточина.
У зони радова од бензинске станице „Кнез петрол“ до чесме у Баточини, саобраћај се одвија према постављеној семафорској сигнализацији наизменичним пропуштањем возила на десној коловозној траци, уз ограничење брзине од 40 км/х. Због повећаног интензитета теретног саобраћаја, могућа су задржавања до 10 минута.

На осталом делу градилишта, саобраћај се одвија према постављеној саобраћајној сигнализацији двосмерно уз ограничење брзине од 40 км/х.
Планирано трајање радова је до 01.новембра 2020. године.
Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu08.05.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 210, деоница Јошаничка Бања – Копаоник
Од 11.05.2020. до 31.07.2020. године, на снази ће бити обустава саобраћаја због радова на државном путу II А реда број 210, на деоници Јошаничка Бања – Копаоник.
Алтернативни путни правац за Копаоник: Биљановац - Рашка - Рудница - Копоник, а из правца Крушевца: Крушевац - Брус - Брзеће - Копаоник.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu04.05.2020. Радови на државном путу I А реда број 1 и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1), испред постојеће петље Бубањ Поток
Од 05.05.2020. године до 01.11.2020. године, изводиће се радови на изградњи нове петље Бубањ Поток, на државном путу I А реда број 1, испред постојеће петље Бубањ Поток, у смеру ка Нишу.

У првој фази, радови ће се изводити у зауставној саобраћајној траци, а саобраћај ће се преусмеравати на возну и претицајну саобраћајну траку.

На државном путу II А реда број 154 (близина везе са државним путем I А реда број 1) биће постављена привремена саобраћајна сигнализација и опрема, због укључења и искључења грађевинских машина за време извођења радова на изградњи нове петље Бубањ Поток, а саобраћај ће се одвијати двосмерно, без сужења коловоза.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu27.04.2020. Радови на државном путу II А реда број 153, петља Смедерево југ
Од 28.04.2020. године изводиће се радови на санацији моста преко железничке пруге Топчидер – Мала Крсна, на државном путу II А реда број 153, петља Смедерево југ.
За саобраћај ће бити затворена лева саобраћајна трака, а саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила десном саобраћајном траком, у смеру Београд – Смедерево.
Планирани рок трајања радова је 20.07.2020. године.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu24.04.2020. Радови на државном путу II А реда број 151, деоница Марковац - Аранђеловац
Од 27.04.2020. године, изводиће се радови на поправци моста преко реке Мисаче, на делу државног пута II А реда број 151, деоница Марковац - Аранђеловац.

У зони радова саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање возила, уз употребу семафора.

Алтернативни путни правац: Младеновац -Белосавци - кружни ток у Крћевцу - Аранђеловац.

Радови ће се изводити 75 календарских дана, и биће обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu22.04.2020.Радови на државном путу I Б реда број 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)
До 21.11.2020.године изводиће се радови на појачаном одржавању државног пута I Б реда број 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село).
Саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu31.03.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 38, деоница Блаце - Белољин
Завршени су радови на асфалтирању на државном путу I Б реда број 38, на деоници Блаце – Белољин, због којих је на снази била обустава саобраћаја. Наставак радова изводи се под саобраћајем, са наизменичним пропуштањем возила.
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и опрему и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu20.03.2020. Обустава саобраћаја на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат
Од 21.03.2020.,на снази ће бити обустава саобраћаја, на државном путу II А реда број 130, мост преко реке Тамиш, код места Орловат.
Алтернативни путни правци за возила која се крећу из правца Зрењанина и Перлеза ка Томашевцу, Уздину и Ковачице преко места Орловат, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин – Ковачица, а возила која се крећу из правца Падине и Ковачице ка месту Орловат, и даље према Зрењанину, упућују се на државни пут II А реда број 129, Фаркаждин - Перлез.
Мост ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu14.03.2020. Продужавају се радови на државном путу II Б реда број 313, деоница Врдник - Ириг
Продужавају се радови на санацији коловозне конструкције до 01.08.2020. године, на деоници Врдник – Ириг, на државном путу II Б реда број 313.
У току извођења радова повремено долази до наизменичног пропуштања возила (али не сваког дана).
Радови су обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом, која упозорава на радове и смањење брзине.
Radovi na putu07.03.2020. Продужетак радова на државном путу I Б реда број 23, деоница Паковраће(Марковица) – Ужице
На државном путу I Б реда број 23, на деоници Паковраће (Марковица) – Ужице, продужавају се радови на појачаном одржавању.

У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Планирани рок завршетка радова је 01.09.2020.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка
На државном путу II А реда број 130, деоница Панчево-Ечка, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш
На државном путу II А реда број 129, деоница Ковачица-Шајкаш, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Државни пут II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента
На државном путу II А реда број 131, деоница Јабука-Опово-Чента, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12 т.
Radovi na putu03.10.2019. Радови на државном путу I Б реда број 25, деоница Влакча – Церовац, насељено место Церовац
.На делу државног пута I Б реда број 25, деоница Влакча – Церовац, у насељу Церовац, конзервирано је градилиште током трајања зимских услова. Уколико временски услови то дозволе, саобраћај ће се одвијати сходно постављеној вертикалној градилишној сигнализацији, ограничењу брзине на 40 км/х и забрани претицања.
Radovi na putu13.09.2019.Радови на Обилазници око Београда, државни пут I А реда број 1,зона петље „Орловача“
На државном путу I А реда број 1, Обилазница око Београда, у зони петље „Орловача“, у сервисној траци, смер тунел „Стражевица“ - петља „Орловача“ извршено је сужење коловоза у ширини од око 2,5м због улаза и излаза на градилиште. (за потребе изградње леве коловозне траке). Планирани рок заврештка радова, август 2020.године.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Молимо возаче да прилагоде брзину кретања условима на путу и саветујемо максималан опрез у вожњи.
Radovi na putu02.07.2019. Измена режима саобраћаја II А реда број 207, деоница Пепељевац – Велика Врбница
Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 207, деоница Пепељевац – Велика Врбница.
Саобраћај се одвија уз поштовање градилишне саобраћајне сигнализације уз максимално ограничење брзине 40 км/х.
Radovi na putu17.05.2019. Радови на делу државног пута I Б реда број 35, деоница Кладово-Брза Паланка
Од 18.05.2019. до 06.09.2020. године, изводиће се радови на рехабилитацији државног пута I Б реда број 35, деоница Кладово-Брза Паланка.
У току извођења радова саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Радови ће бити обележени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом.
Radovi na putu01.08.2018.Измена режима саобраћаја на делу државног пута I А реда број 1, Обилазница око Београда, због изградње моста број 8 преко реке Саве
01.08.2018.године од 18.00 часова, завршава се фаза II извођења радова на уклапању новоизграђене леве коловозне траке са уливном рампом ка петљи Сурчин, на делу државног пута I А реда број 1, на Обилазници око Београда.
Завршетком ових радова прелази се на фазу III при чему ће за саобраћај бити отворена новоизграђена лева коловозна трака, у дужини од око 850м, којом ће се саобраћај одвијати из смера петље Орловача, средњом возном траком, до службеног пролаза, где се саобраћај усмерава на постојећи мост и одвија по сталном режиму (једна саобраћајна трака по смеру).
Планирани временски период измењеног режима саобраћаја је до завршетка изградње моста број 8, преко реке Саве. Овом фазом такође је предвиђено да тренутно затворена рампа ка петљи Сурчин буде отворена за саобраћај.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Radovi na putu02.07.2018. Забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3,5т на државном путу II А реда број 152, деоница Топола-Рудник
На државном путу II А реда број 152, деоница Топола-Рудник, завршени су радови на периодичном одржавању али је на снази
забрана кретања возила чија укупна маса прелази 3,5т.Молимо све учеснике у саобраћају да поштују ограничења брзине и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
Radovi na putu27.06.2018. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 259, деоница Ниш-Димитровград, код места Станичење
На снази је измена режима саобраћаја на државном путу IIА реда број 259, деоница Ниш-Димитровград, код места Станичење, у оквиру радова на изградњи дела Коридора 10.
На км 65+497, код места Станичење, саобраћај је преусмерен у леву коловозну траку полу аутопута Е-80.
Radovi na putu06.12.2016. Државни пут II А реда број 259, деоница Ниш-граница са Републиком Бугарском (аутопут Е-80)
На државном путу II А реда број 259, Ниш-граница са Републиком Бугарском, (аутопут Е-80), на снази је измена режима саобраћаја у оквиру радова на изградњи дела Коридора 10, због обезбеђења зоне радова.
Radovi na putu01.12.2016.Државни пут II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез
На државном путу II А реда број 129, деоница Каћ-Перлез на снази је забрана саобраћаја за возила укупне тежине преко 12т.
Radovi na putu15.11.2016. Државни пут I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице
На државном путу I А реда број 1, Грабовница-Левосоје, деоница III – Царичина Долина – Владичин Хан, код места Кржнице, због изградње аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, Коридор 10 на снази је измена режима саобраћаја због обезбеђења зоне радова на изградњи привременог прикључења постројења за производњу бетона.
Radovi na putu19.10. 2016. Забрана саобраћаја за теретна возила
На државном путу II А реда број 141, деоница Црниљево-Осечина, од јуна 2014. године и даље је на снази забрана саобраћаја за сва теретна возила.
Radovi na putu28.07.2016. Државни пут II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин
На државном путу II Б реда број 347, деоница Заклопача-Врчин, у Заклопачи, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила преко 12т.
Radovi na putu17.05.2006. Државни пут II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца
На државном путу II А реда број 130, деоница Ечка - Ковачица, преко моста код Томашевца, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 17.05.2006.г.
Radovi na putu24.10.2005. Државни пут II А реда број 100, деоница Фекетић - Стара Пазова
На државном путу II А реда број 100, деоница Фекетић - Стара Пазова, на снази је забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 12т, важи од 24.10.2005.г.
Radovi na putuДржавни пут I А реда број 1, преко моста Газела
На државном путу I А реда број 1, преко моста Газела, и даље је на снази забрана саобраћаја за возила укупне носивости преко 3,5т.
Radovi na putuДржавни пут II А реда број 152, на деоници Доња Шаторња – Рудник код Јерменоваца
На државном путу II А реда број 152, на деоници Доња Шаторња – Рудник код Јерменоваца, на снази је забрана саобраћаја за теретна возила чија укупна маса прелази 3,5т.

Обилазница око Београда - опште информације

Обилазница око Београда

Изградњом Обилазнице око Београда повезаће се крак Коридора Xc, Е-75 (граница са Мађарском, Хоргош - Нови Сад-Београд) са Коридором X, Е-70 (граница са Хрватском, Батровци - Београд), државни пут I Б реда број 26 и Рутом 4, Е-763 (Београд – Пожега - граница са Црном Гором Бољаре) и поново делом Коридора X, Е-75 (Београд - Ниш - Прешево - граница са Македонијом). Такође ће се позитивни ефекти изградњом обилазнице Београда осетити и по завршетку када дође до одговарајућег преусмеравања саобраћаја са преоптерећене основне мреже градских саобраћајница Београда на обилазницу Београда, чиме ће се максимално побољшати утицај на токове саобраћаја на обилазници уз истовремено смањење саобраћајних токова на најоптерећенијој основној мрежи градских саобраћајница. 

Ефекти наведених побољшања ће се одразити на:

Скраћење времена путовања за транзитне токове који ће прећи на Обилазницу, као и за почетно-завршне токове који би користили Обилазницу; смањење загушења на делу најоптерећеније основне мреже градских саобраћајница; смањење броја саобраћајних незгода на делу најоптерећеније основне мреже градских саобраћајница; смањење трошкова експлоатације возила; смањење штетних гасова и буке од возила на ужем градском подручју.

Саобраћајни токови који ће користити Обилазницу уместо делова најоптерећеније основне мреже градских саобраћајница, посебно транзитних токова добили би „услугу хотела са 5 звездица уместо хотела без звездица„.

Траса Обилазнице је пројектована у коридору који је Генералним урбанистичким планом Београда одређен за пролазак путева кроз подручје града Београда. Због те околности веома је пажљиво проучен међусобни просторни и функционални однос између аутопута и града и деоница је пројектована тако да задовољи све критеријуме међународног ауто-пута, а да истовремено буде позитиван фактор у развоју града.

Обилазница око Београда састоји се из следећих деоница:

деоница А: Батајница-Добановци - радови завршени на траси и на петљама Добановци и Батајница.

деоница Б: Добановци – Бубањ поток

Састоји се из 6 сектора, и то:

  • сектори B1-B3: Добановци - мост на Сави код Остружнице: Завршени радови,
  • мост на Сави код Остружнице: Завршена десна конструкција моста (фаза I), у току радови на левој конструкцији моста (фаза II)
  • сектор B4: Завршена десна трака аутопута (фаза I), у току радови на изградњи леве траке (фаза II)  и завршетак петље "Орловача",
  • сектор B5: Завршена десна трака аутопута од петље Орловача до изласка из тунела Стражевица (фаза I), у току радови на изградњи леве трака аутопута (фаза II) и леве тунелске цеви тунела Стражевица
  • сектор B6: Тунел Стражевица – петља Бубањ Поток, у току радови на изградњи и леве и десне траке аутопута

деоница C: Бубањ Поток – Панчево (Е-70) - предстоје радови

За деоницу од Добановаца до Бубањ потока је 80-тих година прошлог века урађена посебна Студија оправданости у којој су анализиране све варијанте и испитани економски параметри и закључено је да деоница представља приоритетну и рентабилну инвестицију у путној мрежи Србије.

2005 године је Европска Агенција за Реконструкцију финансирала израду Студије економске оправданости изградње Обилазнице око Београда која је као полазну основу узела предходну верзију Студије.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕОНИЦЕ:

Укупна дужина Обилазнице од Добановаца до Бубањ потока износи 47,4 km и пројектована је са рачунском брзином од 120 km/h.
Профил пута се састоји од:

  • возне траке ............................  4 x 3,75 m
  • зауставна трака ...................... 2 h 3,00 m
  • ивичне траке .................... 2 h 2 x 0,50 m
  • разделна траке .............................. 4,00 m
  • банкина ................................... 2 h 1,50 m

Укупно ......................................................30,00 m

Најмањи примењени радијус хоризонталне кривине је 1.000 m, а највећи уздужни нагиб 3.8%

ЧВОРОВИ И ПЕТЉЕ:

На деоници је пројектовано пет чворишта: два на крајевима и три у средњем делу деонице.
Ситуациона и висинска решења основне трасе су постављена тако да ће у будућности бити могућа изградња и других петљи уколико за то буду постојали оправдани саобраћајни разлози.

МОСТОВИ:

На делу од Добановаца до Бубањ потока се налази 41 локалитет мостова са 79 конструкција.
Највећи мост је преко реке Саве код Остружнице који се састоји од три конструкције укупне дужине 1.965m (челичне конструкције преко реке и прилазних бетонских конструкција на обе обале).
Сви остали мостови су бетонски, а по величини се издваја пет мостова: "Света Петка" (408m), „Железничка река“ (406 m), „Кијевски поток“ (571 m), „Топчидерска долина“ (597 m) и „Мост преко железничке пруге“ (430 m).

ТУНЕЛИ:

На траси је пројектовано четири тунела: „Липак“ (делом испод платоа железничке станице Остружница, дужина 665 m), „Железник“ (699 m) i „Бели поток“ (испод Авалског пута, 360 m) са две тунелске цеви, као и тунел „Стражевица“ (испод Ресника, 745 m) са две одвојене цеви.

Пројекат се реализује у две фазе у погледу садржаја попречног профила. Прва фаза се базира на изградњи једног коловоза од 11,5 m и његовом коришћењу за двосмерни саобраћај, али садржи све оне елементе коначног решења који ће омогућити једноставну доградњу до пуног аутопутског профила. Овом фазом обухваћена је и експропријација путног појаса за коначно решење. Друга фаза (која је у току) обухвата завршетак свих преосталих радова у складу са коначним пројектним решењем.

.