ПРИХВАТАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ

ПРИХВАТАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ

ТАКСИ И НАКНАДА БЕЗ ПЕЧАТА БАНКЕ

Као доказ извршеног плаћања републичких административних такси и накнада прихвата се извод пословног рачуна подносиоца из банке или потврда банке, без печата банке или платиоца, на основу Мишљења Министарства финансија бр. 434-01-7/07-04 од 25.05.2009. године. Наиме, након реализације плаћања, платиоцу се доставља извод са пословног рачуна на дан преноса средстава или потврда банке  о извршеном преносу средстава.

У складу са мишљењем Министарства финансија, прихвата се извод или потврда о извршеном преносу средстава, без печата банке, као валидан доказ о уплати републичке административне таксе или накнаде.

На изводу или потврди банке о извршеном плаћању, потребно је да се налазе подаци о налогу којим је плаћена такса или накнада, број рачуна, позив на број, износ средстава који је уплаћен, сврха уплате и назив примаоца уплате.

12.11.17. ЈП “Путеви Србије”, у уторак 14.11.2017.год. одржава Конференцију за медије и Презентацију Плана зимског одржавања државних путева у Републици Србији за 2017/2018.г

ЈП ,,Путеви Србије“ и ове зиме, сходно законским обавезама, спроводи План зимског одржавања државних путева I и II реда у периоду од 15.11.2017.г. до 31.03.2018.г. Планом су предвиђени радови и активности неопходни за обезбеђивање проходности и безбедности саобраћаја на путевима.

ЈП ,,Путеви Србије“ ће у уторак, 14.11.2017.г, у 14.00 часова у просторијама Сава центра, М. Поповића 9, одржати презентацију Плана зимског одржавања и његовог функционисања, система обавештавања медија и свих заинтересованих о стању на путевима током зимског периода, организације и људства, средстава и механизације.

Презентацији присуствују представници Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Инспекције за путеве Републике Србије, МУП-Сектор за ванредне ситуације, МУП-Управа саобраћајне полиције, Агенција за безбедност саобраћаја, в.д.директора ЈП „Путеви Србије“ Зоран Дробњак и извршни директор Сектора за одржавање јавних путева I и II реда и руководилац Штаба зимске службе Зоран Стојисављевић.

Програм конференције за медије:

13.45 - 14.00 - Долазак представника медија и гостију, регистрација
14.00 - 14.30 - Конференција за медије са презентацијом „Плана зимске службе“ и система информисања јавности о стању на путној мрежи у Републици Србији
14.30 - 14.45 - Питања новинара
14.45 - 15.15 - Коктел