Одељење за финансијско управљање пројектима

Одељење за финансијско управљање пројектима врши израду годишњих планова инвестиција, надлежно је за организацију и контролу спровођења усвојених процедура контроле квалитета и обезбеђује услове за остваривање планираних циљева контроле квалитета.

Такође, врши контролу и дистрибуира извештаје о финансијској реализацији сваког појединачног зајма/донације као и специјализоване финансијске извештаје према посебним захтевима кредитора и министарстава.

Сарађује са екстерним ревизорима уколико је екстерна ревизија захтевана споразумом са кредитором или донатором. Обезбеђује потребну координацију рада између Сектора за инвестиције и других организационих целина Јавног предузећа. Израђује извештај о раду одељења и врши његову анализу.


Штампа