Odeljenje za finansijsko upravljanje projektima

Odeljenje za finansijsko upravljanje projektima vrši izradu godišnjih planova investicija, nadležno je za organizaciju i kontrolu sprovođenja usvojenih procedura kontrole kvaliteta i obezbeđuje uslove za ostvarivanje planiranih ciljeva kontrole kvaliteta.

Takođe, vrši kontrolu i distribuira izveštaje o finansijskoj realizaciji svakog pojedinačnog zajma/donacije kao i specijalizovane finansijske izveštaje prema posebnim zahtevima kreditora i ministarstava.

Sarađuje sa eksternim revizorima ukoliko je eksterna revizija zahtevana sporazumom sa kreditorom ili donatorom. Obezbeđuje potrebnu koordinaciju rada između Sektora za investicije i drugih organizacionih celina Javnog preduzeća. Izrađuje izveštaj o radu odeljenja i vrši njegovu analizu.


Štampa