Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају управља саобраћајем, развија и имплементира интелигентне транспортне системе, ИТК системе, базе података од значаја за мрежу државних путева, обавља послове стандарда и квалитета Интегрисаних менаџмент система, ИМС, безбедности здравља и заштите на раду, послове информисања корисника путева о стању у саобраћају. Бави се пословима аутоматске обраде података (АОП-а) у вези са наплатом путарине, ИТ пословима предузећа, мониторингом, надзором и управљањем саобраћаја на делу мреже путева и тунела опремљених елементима ИТС-а, прикупљањем података о саобраћају са метеостаницама.

У оквиру Сектора за за управљачко информационе системе у саобраћају налази се 7 одељења:

  1. Одељење за ИТС
  2. Одељење базе података
  3. Одељење обраде података
  4. Одељење за одржавање управљачко информационих система
  5. Информативни центар
  6. Одељење квалитета
  7. Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду

ico-adobe - Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају (УИСС)

Годишњи извештај наплате путарине

 Активности Сектора
 


Штампа