Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у оквиру Јавног предузећа „Путеви Србије", а у складу са Законом о путевима „Сл. гласник РС“, 41/2018 и 95/2018, обавља делатности: вођења евиденција о државним путевима, означавања државних путева и саобраћајно-техничких података везаних за путеве, као и управљање саобраћајем, снимање саобраћајног оптерећења и бројање возила на државном путу.

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у оквиру своје делатности обавља и послове управљања саобраћајем, развија и имплементира интелигентне транспортне системе, ИКТ системе, базе података од значаја за мрежу државних путева, послове стандарда и квалитета интегрисаних менаџмент система, безбедности здравља и заштите на раду, послове информисања корисника путева о стању на путевима I и II реда. Бави се пословима аутоматске обраде података (АОП-а) у вези са наплатом путарине, ИТ пословима предузећа, мониторингом, надзором и управљањем саобраћаја на делу мреже путева и тунела опремљених елементима ИТС-а, прикупљањем података о саобраћају са метео станица и пружа широки спектар услуга корисницима путева кроз рад Информативног центра и преко специјализованог ИТС ГИС портала.

У оквиру Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају налазе се следећа одељења:

  1. Одељење за развој и имплементацију ИТС-а
  2. Одељење за надзор и управљање саобраћајем
  3. Одељење базе података
  4. Одељење обраде података
  5. Одељење за одржавање управљачко информационих система
  6. Информативни центар
  7. Одељење квалитета
  8. Одељење за интегрисане менаџмент системе и системе за подршку пословању предузећа
  9. Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду

У Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају раде запослени из области електротехнике, саобраћаја, грађевинарства, машинства и осталих природних и друштвених наука, у циљу остварења постављених задатака и реализације нових пројеката.

 


Штампа