Сектор за наплату путарине

Сектор за наплату путарине обавља послове наплате путарине, као и послове надзора наплате путарине (видео надзор, аналитика и контрола), превоза и заштите новца и објеката, административно-техничке и друге послове везане за делатност сектора.

У саставу Сектора за наплату путарине налазе се следећа одељења:

 1. Одељење надзора наплате путарине
 2. Одељење за оперативну наплату путарине
 3. Одељење за електронску наплату путарине
 4. Одељење за заједничке послова сектора

Јавно предузеће „Путеви Србије”, Сектор наплате путарине, врши наплату накнаде за употребу ауто-пута (путарине). Наплата путарине се одвија у условима затвореног и отвореног система.

Наплата путарине се данас обавља на ауто-путевима укупне дужине око 777,5 km, преко аутоматског техничког система за наплату. Систем се састоји од 57 наплатних станица.

У затвореном систему, наплата путарине се врши према пређеном километру. Цена путарине се одређује у односу на три критеријума: цена путарине по километру, категорија возила и дужина пређене релације. Затворени систем наплате путарине примењује се на следећим деоницама ауто-пута:

 • Београд-Ниш
 • Београд-Шид
 • Београд-Суботица
 • Ниш-Прешево
 • Београд-Чачак

У затвореном систему наплате путарине корисник на улазној наплатној станици, приликом укључивања у систем наплате путарине узима магнетну картицу и исту предаје инкасанту на излазној наплатној станици, а на основу које се наплаћује путарина.

У отвореном систему наплате путарине, цена путарине је унапред утврђена за сваку наплатну станицу на одређеној деоници ауто-пута. Наплатна станица је истовремено и улазна и излазна. Отворени систем наплате путарине се примењује на следећим деоницама:

 • Ниш-Димитровград

Корисници који путарину плаћају уређајем за електронску наплату путарине користе пролазе који су означени за тај начин плаћања  путарине (ЕНП/ETC) и не узимају магнетну картицу. 

Учесницима у саобраћају је омогућено, на свим наплатним станицама, да сами изаберу начин плаћања путарине:

- У ГОТОВОМ НОВЦУ
- ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ – ПЛАЋАЊЕМ БЕЗ ЗАУСТАВЉАЊА

Кориснику аутопута за ког се утврди:

 • да не поседује документ-магнетну картицу;
 • да се није могао укључити на аутопут на месту означеном по документу;
 • да је по том документу већ извршена наплата;
 • да је документ старији од 24 часа;
 • да тако оштети документ, да по истом није могуће извршити наплату,

обрачунаће се и наплатити на лицу места најдужа релација одговарајуће деонице, као и трошкови ванредног поступка, у складу са  Правилником о плаћању о плаћању посебне накнаде (путарине) за употребу државних путева (аутопутева и полуаутопутева) у Републици Србији (број: 953-4846/14-14 од 25.03.2014. године).


МАПА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА
Мапа наплатних станица


Штампа