Одељење за заједничке пословe сектора

У оквиру Сектора за наплату путарине ЈП „Путеви Србије“ формирано је Одељење за заједничке послове сектора које се састоји из следећих Одсека:

  • Одсек за рад са корисницима
  • Одсек за техничке послове
  • Одсек за системску и апликативну подршку
  • Одсек за планирање и изградњу функционалних и пратећих садржаја пута

Штампа