Department for Joint Affairs of the Sector

U okviru Sektora za naplatu putarine JP "Putevi Srbije" formirano je Odeljenje za zajedničke poslove sektora koje se sastoji iz sledećih Odseka:

  • Odsek za rad sa korisnicima
  • Odsek za tehničke poslove
  • Odsek za sistemsku i aplikativnu podršku
  • Odsek za planiranje i izgradnju funkcionalnih i pratećih sadržaja puta

Print