Политика квалитета ЈП "Путеви Србије"

Политика квалитета је саставни део укупне политике ЈП „Путеви Србије“ и оквир за дефинисање циљева квалитета.

Политика квалитета се састоји од следећих принципа:

  1. Испуњавање потреба и очекивања корисника у складу са најбољом светском праксом
  2. Eфикасних, ефективних и иновативних процеса оријентисаних према корисницима
  3. Доследно поштовање законитости у развоју и реализацији послова
  4. Успостављање добрих односа унутар и изван предузећа
  5. Подстицање развоја тимског рада
  6. Подршка развоју струке и стицању нових знања
  7. Избор способних и поузданих партнера
  8. Развој компетентности, иновативности и партиципације запослених
  9. Одговорност према животној средини, безбедности и заштити здравља
  10. Одговорност према друштвеној заједници изнад законских обавеза

ico-adobe - Политика квалитета заштите здравља и безбедности на раду


Штампа