Politika kvaliteta JP "Putevi Srbije"

Politika kvaliteta je sastavni deo ukupne politike JP „Putevi Srbije“ i okvir za definisanje ciljeva kvaliteta.

Politika kvaliteta se sastoji od sledećih principa:

  1. Ispunjavanje potreba i očekivanja korisnika u skladu sa najboljom svetskom praksom
  2. Gradnja efikasnih, efektivnih i inovativnih procesa orijentisanih prema korisnicima
  3. Dosledno poštovanje zakonitosti u razvoju i realizaciji poslova
  4. Uspostavljanje dobrih odnosa unutar i izvan preduzeća
  5. Podsticanje razvoja timskog rada
  6. Podrška razvoju struke i sticanju novih znanja
  7. Izbor sposobnih i pouzdanih partnera
  8. Razvoj kompetentnosti, inovativnosti i participacije zaposlenih
  9. Odgovornost prema životnoj sredini, bezbednosti i zaštiti zdravlja
  10. Odgovornost prema društvenoj zajednici iznad zakonskih obaveza

ico-adobe - Politika zastite zdravlja i bezbednosti na radu


Štampa