Приступ подацима са мерних уређаја на наплатним станицама ”Ниш” и “Прешево”

У оквиру пројекта Студија увођења обновљивих извора енергије у објектима ЈП “Путеви Србије” са cost benefit анализом, уз праћење електро-енергетских параметара, врши се и праћење спољашње и унутрашње температуре у објектима, као и параметара квалитета ваздуха PM10 и PM2.5.

PM10 је фракција суспендованих честица (particulate matter) која пролази кроз филтер чији су захтеви утврђени у стандарду SRPS EN12341, a PM2.5 је фракција суспендованих честица (particulate matter) која пролази кроз филтер чији су захтеви утврђени у стандарду SRPS EN14907.

Оба параметра служе за утврђивање утицаја квалитета ваздуха на људско здравље, представљају смешу честица дима, чађи, прашине и киселине уз тешке метале попут арсена, кадмијума, живе и никла, а настају сагоревањем чврстих и течних горива и то као комбиновани утицај индустрије, саобраћаја и у процесу грејања и њихов утицај је наглашенији у урбаним срединама.

Подацима са наплатних станица “Трупале” и “Прешево” можете приступити преко следећих линкова:

Трупале: https://deutschland.maps.luftdaten.info/#14/43.3963/21.7977
Прешево: https://deutschland.maps.luftdaten.info/#14/42.2951/21.6892

Комплетно упутство за приступ подацима у реалном времену можете преузети на следећем линку:
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/Merenje_temperature_i_parametara_kvaliteta_vazduha.pdf


Штампа