Press Cliping


По европским директивама

Заједнички пројекат Србије и Мађарске о мерењу буке и загађења ваздуха у пограничној зони

ЈП "Путеви Србије" потписало је уговор са мађарском фирмом KTI Institut for Transport Sciences Nonprofit Ltd о заједничком наступу у пројекту "Strategic Noise and Air mapping related to border crossings and related infrastructure", који се финансира из ИПА фондова Европске Уније.

Циљеви пројекта су идентификација територије и број становника погођених буком и загађењем ваздуха на државним путевима, који прелазе границе прописане директивама ЕУ. Укупна дужина државних путева у подручју истраживања износи око 280km, а област истраживања су путеви у подручју границе између Србије и Мађарске, Србије и Хрватске, правац Сомбор-Суботица-Нови Књажевац-Банатско Аранђелово и граница Србије и Румуније.

Пројекат је представљен у Сомбору у среду 29. октобра, на скупу коме су присуствовали представници "Путеви Србије", Министарства саобраћаја, града Сомбора и гости из Мађарске.

"Реализација пројекта савршено се уклапа са идејом нове локалне самоуправе да постане регионални лидер. Успели смо да се изборимо да Сомбор буде домаћин првог састанка врло значајног ИПА пројекта који реализују Мађарска и Србија" - рекао је градоначелник Саша Тодоровић.

"За развој инфраструктурних пројеката лакше је добити средства ако су све активности извршене пре него што се упути захтев за средства. Значајан је и процес учења за предузећа која учествују у пројекту." - рекао је Габор Хенде, представник Мађарског института.

Насер Мустафа представник извођача посла, истакао је да пројекат обухвата читаву пограничну зону, а према речима Биљане Вуксановић, представнице "Путева Србије", пројекат о утицају друмског саобраћаја на насеља треба да буде завршен до краја године.

31.10.2014. - Somborske novine

Мерење и мапирање буке и загађења

ЈП Путеви Србије и мађарски КТИ Институт за саобраћај у Будимпешти, носиоци су пројекта који је настао у оквиру прекограничне сарадње Србије и Мађарске, а чији је циљ одређивање утицаја саобраћаја на државним путевима на животну средину - пише у саопштењу.

Према речима директора МХМ Пројект, Насера Мостафе, пројекат се односи на мерење загађења ваздуха и буке, као и на мапирање стратегијских карата ваздуха и буке у читавом пограничном појасу. Мерењем ће бити обухваћен појас од Бездана и границе са Хрватском, где је гранични прелаз Бачки Брег, потом Сомбор, Суботица, Бајмок, Келебија, Бачки Виногради, Хоргош, Ђала, код Новог Кнежевца, што значи да је шест граничних прелаза обухваћено у целом подручју. Циљ пројекта јесте да се одреди утицај саобраћаја на државним путевима на животну средину. У целом подручју врши се мерење буке на 90 локација, мерење саобраћајног оптерећења и структуре саобраћаја на више од 40 локација и мерење загађења ваздуха на путевима ка граничном прелазу. Када је реч о сомборској локалној самоуправи, обухваћена је територија Сомбора као пограничног града, Бачки Брег, Бездан и гравитациони путеви ка том подручју и пут ка Бачком Моноштору. Мерењем је обухваћена и сама зона града, уласци у Сомбор и значајније транзитне саобраћајнице, те Светозар Милетић, пут ка Станишића и Алекси Шантићу - пише у извештају са станка. Вредност пројекта износи више од 650 хиљада евра, град Сомбор нема финансијских обавеза, али има могућност да од Путева Србије добије сву расположиву документацију и да користе све податке, како из области екологије, тако и у погледу саобраћајног оптерећења како на општинским, тако и на државним путевима на подручју Сомбора. О реализацији пројекта на терену и утврђивању динамичког плана радова са Насером Мостафом, директором конзорцијума МХМ Пројект разговарали су Владислав Живановић, заменик градоначелника Сомбора, чланови Градског већа - Зоран Милер за област пољопривреде, развој села и заштиту животне средине и Мирослав Ковачић за комуналну област, те начелник Одељења саобраћајне полиције ПУ Сомбор Милан Глумац.

29.10.2014. - Соинфо

ИПА пројекат Србија - Мађарска Мерење буке и загађености ваздуха

Презентација пројекта „Мерење буке и загађености ваздуха на граничним прелазима и пратећим инфраструктурама“, који се финансира из ИПА фондова Европске Уније организована је данас у Сомбору. Пројекат спроводе ЈП „Путеви Србије“ и “Институте фор Транспорт” кфт. из Мађарске.

Данашњој презентација пројекта у Сомбору су присуствовали поред домаћина градоначелника Града Сомбора и представници Министарства, ЈП „Путеви Србије“, извођача радова, као и представници партнера из Мађарске. Област истраживања су државни путеви у подручју границе између Србије и Мађарске са северне стране, границе између Србије и Хрватске на западу од Бездана до Сомбора, правац Сомбор-Суботица-Нови Кнежевац- Банатско Аранђелово са јужне стране и граница између Србије и Румуније са источне стране. Укупна дужина државних путева у подручју истраживања износи око 280км. Циљеви овог пројекта су идентификација територије и број становника погођених нивоом буке и загађења ваздуха који прелазе прагове прописане директивама ЕУ.

Након презентације, сви заједно су обишли се мерно место Бачки Брег где су представници извођача приказали опрему и објаснили како се прикупљају подаци.

29.10.2014. - Телевизија Среће Сомбор


Штампа