Архива

Успешан почетак још једног сертификационог циклуса ИМС

29. септембар 2022.

Успешном ресертификационом провером интегрисаних менаџмент система по ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом и 45001 – систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у ЈП „Путеви Србије“ отпочео је нови трогодишњи сертификациони циклус.

Проверу система менаџмента спровело је сертификационо тело MSC (Management Systems Certification d.o.o) из Београда чији су проверивачи још једном потврдили висок ниво примене захтева оба стандарда у пословним процесима, као и целокупном пословању предузећа...

 
ЈП „Путеви Србије“ добитник Националне награде за пословну изврсност- признања Оскар квалитета 2020, у категорији јавног сектора као Шампион изврсности

12. новембар 2020.

ЈП „Путеви Србије“ је на овогодишњем конкурсу Националне награде за пословну изврсност – „Оскар квалитета 2020“ добитник највише награде „Шампион пословне изврсности“. ЈП „Путеви Србије“ је у укупном пласману освојило више од 750 бодова на провери која је одржана 16. октобра ове године.

ЈП „Путеви Србије“ је прво велико предузеће из јавног сектора које је добило награду која има додатни значај јер је добијена у сложеним условима пословања и ванредним околностима изазваним пандемијом Корона вируса.

 
ЈП „Путеви Србије“ у конкуренцији најбољих за „Оскар квалитета“

19. октобар 2020.

Представници Фондације за културу квалитета и изврсност су у петак, 16.10.2020.г. проверавали и оцењивали интегрисане менаџмент системе ЈП „Путеви Србије“ поводом пријаве на манифестацију Национална награда за пословну изврсност – „Оскар квалитета”.

Извршни директори сектора са сарадницима су успешно презентовали пословне процесе и резултате рада према девет дефинисаних критеријума: Лидерство, Стратегија, Потенцијали организације, Процеси и технологије, Тржиште и корисници, Резултати пословања, Задовољство запослених, Задовољство корисника и Друштвена одговорност.

 

Међународни стандарди за менаџмент средствима и њихова примена у путној привреди

13. октобар 2020.

У ЈП „Путеви Србије“ одржана је презентација „Међународни стандарди за менаџмент средствима и њихова примена у путној привреди“.

Презентације су одржали професори Факултета организационих наука, проф. др Војислав Божанић и проф. др Јован Филиповић.

 

Успешна надзорна провера успостављених Интегрисаних менаџмент система ЈП „Путеви Србије“

23. јун 2020.

Још једна успешна надзорна провера успостављених Интегрисаних менаџмент система ЈП „Путеви Србије“ одржана је 23.06.2020.г.

Надзорна провера коју је спровело сертификационо тело СтандЦерт је обухватила менаџмент предузећа и све секторе и одељења предузећа.

 

02.06.20. Представљање Система менаџмента енергије у ЈП „Путеви Србије“

У ЈП „Путеви Србије“ одржано је предавање и обука кадрова за систем менаџмента енергије у оквиру припреме за сертификацију и имплементацију Система управљања енергијом, као једном од главних компонената друштвено одговорног пословања.

Енергетски менаџмент ће праћењем и анализом коришћења и потрошње енергије и спровођењем мера енергетске ефикасности обезбедити уштеду енергије и ресурса, омогућити дугорочно очување животне средине и бољу економску одрживост процеса рада.

 

19.09.19. Реализована Ресертификациона провера ISO 9001:2015 и транзициона провера стандарда ИСО 45001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је током јуна 2019. године успешно реализовало другу ресертификациону проверу интегрисаних менаџмент система према захтевима стандарда ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и  транзициону проверу према захтевима ИСО 45001:2018 за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. Проверу су спровели оцењивачи сертификационог тела Stand Cert из Београда, којом су потврдили да су процеси у јавном предузећу „Путеви Србије“  усаглашени  са захтевима оба стандарда и усклађени по захтевима новог стандарда ИСО 45001.

 

Сви учесници су током провере показали изузетну посвећеност на интегрисаним менаџмент системима из делокруга рада својих процеса, а чиме су потврдили и континуитет усаглашености система менаџмента као целине.

Ниво развијености интегрисаних менаџмент системи у оквиру Одељења квалитета у Сектору за УИСС створио је утемељење за успостављање и даљи развој других система менаџмент релевантних за остварење циљева пословања ЈП „Путеви Србије“.

 

02.07.18. Реализована транзициона и друга надзорна провера по ISO 9001 и OHSAS 18001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је 19 и 20.јуна 2018. године успешно реализовало транзициону и другу надзорну проверу интегрисаних менџмент система по ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и OHSAS 18001:2008 за систем менаџмента заштите здравља и безбедношћу на раду. Овим је предузеће показало потпуну усклађеност са новом верзијом стандарда ISO 9001:2015. Оцењивачи сертификационог тела МСЦ из Београда су извршили проверу и потврдили висок ниво усаглашености пословања ЈП „Путеви Србије“ са захтевима оба стандарда, наглашавајући да је ниво примене основног стандарда далеко изнад јавних предузећа која имају имплементиран ISO 9001:2015.

Сви учесници провере су показали изузетну посвеђеност у свом делокругу рада на интегрисаним менаџмент системима и спремност да унапређују своје пословне процесе кроз континуирана побољшања. Изузетно добро постављен интегрисани менаџмент систем, којим се управља у оквиру послова интегрисаних менаџмент система Одељења квалитета у Сектору УИСС, задовољио је захтеве оба стандарда и постављен је на начин да омогућава будући развој и интеграцију нових стандарда.

 

"Оскар квалитета" 2017

Инфо о награди


Штампа