QMS

19.09.19. Реализована Ресертификациона провера ISO 9001:2015 и транзициона провера стандарда ИСО 45001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је током јуна 2019. године успешно реализовало другу ресертификациону проверу интегрисаних менаџмент система према захтевима стандарда ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и  транзициону проверу према захтевима ИСО 45001:2018 за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. Проверу су спровели оцењивачи сертификационог тела Stand Cert из Београда, којом су потврдили да су процеси у јавном предузећу „Путеви Србије“  усаглашени  са захтевима оба стандарда и усклађени по захтевима новог стандарда ИСО 45001.

 

Сви учесници су током провере показали изузетну посвећеност на интегрисаним менаџмент системима из делокруга рада својих процеса, а чиме су потврдили и континуитет усаглашености система менаџмента као целине.

Ниво развијености интегрисаних менаџмент системи у оквиру Одељења квалитета у Сектору за УИСС створио је утемељење за успостављање и даљи развој других система менаџмент релевантних за остварење циљева пословања ЈП „Путеви Србије“.

02.07.18. Реализована транзициона и друга надзорна провера по ISO 9001 и OHSAS 18001

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је 19 и 20.јуна 2018. године успешно реализовало транзициону и другу надзорну проверу интегрисаних менџмент система по ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом и OHSAS 18001:2008 за систем менаџмента заштите здравља и безбедношћу на раду. Овим је предузеће показало потпуну усклађеност са новом верзијом стандарда ISO 9001:2015. Оцењивачи сертификационог тела МСЦ из Београда су извршили проверу и потврдили висок ниво усаглашености пословања ЈП „Путеви Србије“ са захтевима оба стандарда, наглашавајући да је ниво примене основног стандарда далеко изнад јавних предузећа која имају имплементиран ISO 9001:2015.

Сви учесници провере су показали изузетну посвеђеност у свом делокругу рада на интегрисаним менаџмент системима и спремност да унапређују своје пословне процесе кроз континуирана побољшања. Изузетно добро постављен интегрисани менаџмент систем, којим се управља у оквиру послова интегрисаних менаџмент система Одељења квалитета у Сектору УИСС, задовољио је захтеве оба стандарда и постављен је на начин да омогућава будући развој и интеграцију нових стандарда.

 

"Оскар квалитета" 2017

• Инфо о награди


Штампа