Новости

Успешна сертификација система менаџмента енергијом

16. мај 2024.

ЈП „Путеви Србије“ је богатије за још један сертификат из групе ISO стандарда за Систем менаџмента енергијом према захтевима стандарда ISO 50001:2018. Сертификацију је спровело сертификационо тело „SGS Beograd“.

Током успешне сертификационе провере, представници сертификационог тела су проверавали тачке стандарда кроз пословне процесе у пословним објектима предузећа који имају утицај на аспект менаџмента енергијом...

 

Архива

Штампа