search

Goods

17.11.17. Javna nabavka br. 76/2017 - Oprema za monitoring centar
17.11.17. Javna nabavka br. 139/2017 - Novogodišnji paketići za decu radnika
13.11.17. Javna nabavka br. 26/2016 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IA reda broj 1, most preko železničke pruge Topčider - Mala Krsna na km 0+619,40 kraka 7 u sastavu petlje za vezu državnog puta IA reda broj 1 Beograd - Niš
13.11.17. Javna nabavka br. 13/2017 - Materijal za kolor štampače za besplatne i pretplatne karte
30.10.17. Javna nabavka br. 164/2016 - Oprema za integraciju podataka sa aplikacija ITS u prostornu bazu podataka i WEB portal ITS-a – faza 1
23.10.17. Javna nabavka br. 112/2017 - Kombi vozila za prevoz zaposlenih
20.10.17. Javna nabavka br. 151/2016 - Nabavka rezervnih delova i opreme za održavanje sistema za opservaciju saobraćaja
17.10.17. Javna nabavka br. 134/2017 - Oprema i aplikacije PMI sistema - faza II
15.09.17. Javna nabavka br. 57/2017 - Materijal i oprema za realizaciju projekta poboljšanja javnog osvetljenja na autoputu od čvora “Dobanovci” do “TP Lasta” (prolaz kroz Beograd)
22.08.17. Javna nabavka br. 91/2017 - Naftni derivati za službena vozila
04.07.17. Javna nabavka br. 69/2017 – Obezbeđenje vode za piće u poslovnim prostorijama i na naplatnim stanicama (aparati, baloni sa vodom) (en)
23.06.17. Javna nabavka br. 39/2017 - Nabavka zamenskih kamera za video nadzor - faza I (en)
15.06.17. Javna nabavka br. 41/2017 - Nabavka softvera za automatsku centralu pri Informativnom centru i softverskog modula posebne namene (en)
02.06.17. Javna nabavka br. 65/2017 – Radne uniforme
01.06.17. Javna nabavka br. 12/2017 - Papirne magnetne kartice
17.05.17. Javna nabavka br. 16/2017 - Uspostava RR linka na trasi petlja Dobanovci - petlja Ostružnica
17.05.17. Javna nabavka br. 131/2016 - Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija - po funkcionalnim grupama
19.04.17. Javna nabavka br. 160/2016 - Nabavka klima uređaja za poslovne prostorije i kabine naplatnih stanica
22.03.17. Javna nabavka br. 98/2016 - Realizacija projekata virtuelnih petlji i termalnih kamera na tunelima na DP A1, Obilaznica oko Beograda, faza 1
24.02.17. Javna nabavka br. 157/2016 – Svetleći panoi – cenovnici za zatvoreni sistem naplate na naplatnim stanicama na deonici Stara Pazova - Subotica (en)

PE "Roads of Serbia"

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602