search

Goods

16.01.18. Javna nabavka br. 157/2017 - Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija - po funkcionalnim grupama
16.01.18. Javna nabavka br. 45/2017 - Oprema za čuvanje i zaštitu podataka sa instalisanih sistema za opservaciju saobraćaja
05.01.18. Javna nabavka br. 111/2017 - Blindirana vozila za prevoz novca
07.12.17. Javna nabavka br. 29/2017 - Proširenje i unapređenje bežične komunikacione mreže ITS-a - faza I
07.12.17. Javna nabavka br. 127/2017 - Oprema za informacioni i pozivni centar u korisničkom servisu u zgradi «Beomedicine»
05.12.17. Javna nabavka br. 81/2017 - Kase za novac i sigurnosni ormani za novoizgrađene naplatne stanice Beograd - Subotica
04.12.17. Javna nabavka br. 80/2017 - HTZ oprema
01.12.17. Javna nabavka br. 125/2017 - Ormarići za inkasante
01.12.17. Javna nabavka br. 124/2017 - Stolice za inkasante
27.11.17. Javna nabavka br. 110/2017 - Nabavka putničkih vozila
24.11.17. Javna nabavka br. 126/2017 - Sredstva radio veze za službu kontrole i obezbeđenja
17.11.17. Javna nabavka br. 76/2017 - Oprema za monitoring centar
17.11.17. Javna nabavka br. 139/2017 - Novogodišnji paketići za decu radnika
13.11.17. Javna nabavka br. 13/2017 - Materijal za kolor štampače za besplatne i pretplatne karte
30.10.17. Javna nabavka br. 164/2016 - Oprema za integraciju podataka sa aplikacija ITS u prostornu bazu podataka i WEB portal ITS-a – faza 1
23.10.17. Javna nabavka br. 112/2017 - Kombi vozila za prevoz zaposlenih
20.10.17. Javna nabavka br. 151/2016 - Nabavka rezervnih delova i opreme za održavanje sistema za opservaciju saobraćaja
17.10.17. Javna nabavka br. 134/2017 - Oprema i aplikacije PMI sistema - faza II
15.09.17. Javna nabavka br. 57/2017 - Materijal i oprema za realizaciju projekta poboljšanja javnog osvetljenja na autoputu od čvora “Dobanovci” do “TP Lasta” (prolaz kroz Beograd)
22.08.17. Javna nabavka br. 91/2017 - Naftni derivati za službena vozila

PE "Roads of Serbia"

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602