search

Services

17.11.17. Javna nabavka br. 60/2017 - Projekat provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve "Kruševacput"
13.11.17. Javna nabavka br. 35/2017 - Održavanje (postavljanje) zaštite od mehaničkih oštećenja električnih kablova, kanalica, vođica, produžnih kablova u prostorijama - kancelarijama JP "Putevi Srbije"
03.11.17. Javna nabavka br. 52/2017 - Glavni projekti poboljšanja lokacija prema projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode
30.10.17. Javna nabavka br. 167/2016 - Konsultanske usluge iz oblasti tehničkih rešenja primenjenih u ITS – faza 2
30.10.17. Javna nabavka br. 165/2016 - Troškovi funkcionisanja ITS-a, provajderi telekomunikacionih usluga (Internet, VPN)
30.10.17. Javna nabavka br. 94/2017 - Usaglašavanje rasporeda brojača saobraćaja sa novim referentnim sistemom državnih puteva
25.10.17. Javna nabavka br. 106/2017 - Studija ugroženosti puteva II reda od pojave snežnih nanosa
23.10.17. Javna nabavka br. 141/2017 - Osiguranje službenih vozila
20.10.17. Javna nabavka br. 137/2017 - Studija izvodljivosti upotrebe električnih službenih vozila na području grada Beograda za potrebe JP "Putevi Srbije" sa cost benefit analizom
20.10.17. Javna nabavka br. 136/2017 - Studija zamene postojećih svetlosnih izvora LED izvorima sa teledirigovanim menadžmentom
16.10.17. Javna nabavka br. 72/2017 - Plan praćenja stanja životne sredine u zoni uticaja puta na deonici: Mali Požarevac - Velika Plana (L=54,7km)
16.10.17. Javna nabavka br. 51/2017 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima
13.10.17. Javna nabavka br. 71/2017 - Deonica: Bubanj Potok - Mali Požarevac: praćenje stanja životne sredine u putnom pojasu
06.10.17. Javna nabavka br. 127/2016 - Dijagnostika, funkcionalno ispitivanje i praćenje u probnom radu elemenata ITSS na objektima - tunelima na E 763 (A2)
04.10.17. Javna nabavka br. 115/2017 - Tehnički pregled objekata – autoput E-75, Beograd - Niš - granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća - Levosoje od km 934+354,73 do km 942+413,31
04.10.17. Javna nabavka br. 26/2017 - Prenos podataka u sistemu za opservaciju saobraćaja
04.10.17. Javna nabavka br. 123/2016 - Integracija elemenata PMIS-a sa aktivnim elementima ITSS-a
29.09.17. Javna nabavka br. 83/2017 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije
28.09.17. Javna nabavka br. 120/2017 - Idejni projekat hidrotehničkog uređenja duž trase autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina od km 0+000 do km 109+612,72 (2)
25.09.17. Javna nabavka br. 119/2017 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica: Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (Autoput E-763)

PE "Roads of Serbia"

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602