Beograd - Subotica

Waiting on toll stations
 
Waiting on toll stations
 

Exit from toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 07:08:13 26.04.2019
INĐIJA no waiting 07:08:13 26.04.2019
MARADIK no waiting 07:08:13 26.04.2019
BEŠKA no waiting 07:08:13 26.04.2019
KOVILJ no waiting 07:08:13 26.04.2019
NOV SAD SEVER no waiting 07:08:13 26.04.2019
NOVI SAD JUG no waiting 07:08:13 26.04.2019
ZMAJEVO no waiting 07:08:13 26.04.2019
VRBAS no waiting 07:08:13 26.04.2019
FEKETIĆ no waiting 07:08:13 26.04.2019
BAČKA TOPOLA no waiting 07:08:13 26.04.2019
ŽEDNIK no waiting 07:08:13 26.04.2019
SUBOTICA no waiting 07:08:13 26.04.2019

Entrance into toll collection system

Toll Station Waiting Recording Time
STARA PAZOVA no waiting 07:08:13 26.04.2019
INĐIJA no waiting 07:08:13 26.04.2019
MARADIK no waiting 07:08:13 26.04.2019
BEŠKA no waiting 07:08:13 26.04.2019
KOVILJ no waiting 07:08:13 26.04.2019
NOV SAD SEVER no waiting 07:08:13 26.04.2019
NOVI SAD JUG no waiting 07:08:13 26.04.2019
ZMAJEVO no waiting 07:08:13 26.04.2019
VRBAS no waiting 07:08:13 26.04.2019
FEKETIĆ no waiting 07:08:13 26.04.2019
BAČKA TOPOLA no waiting 07:08:13 26.04.2019
ŽEDNIK no waiting 07:08:13 26.04.2019
SUBOTICA no waiting 07:08:13 26.04.2019

Print