JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Uloga JP "Putevi Srbije"

Putevi kao dobra u opštoj upotrebi su državna svojina.

Na teritoriji Republike Srbije ima 17.000 km državnih puteva prvog i drugog reda, čija se vrednost procenjuje na oko 13 milijardi dolara. 

Putna mreža je jedna od najvećih kapitalnih vrednosti u Srbiji, a drumski saobraćaj predstavlja osnovni vid prevoza kod nas, tako da se danas putevima preveze oko 90% putnika. 

Shodno Zakonu o javnim putevima (Sl. Glasnik RS, broj 101/05) osnovano je Javno Preduzeće „Putevi Srbije“ za upravljanje državnim putevima.

JP „Putevi Srbije“ obavlja poslove koji se odnose na održavanje, zaštitu, eksploataciju, razvoj i upravljanje državnim putevima prvog i drugog reda u Republici Srbiji.

Uz zaštitu i eksploataciju puteva JP „Putevi Srbije“ organizuje i obavlja stručne poslove na izgradnji, rekonstrukciji i u upravljanju saobraćajem na državnim putevima u Republici Srbiji. 

Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta obezbeđuje se iz:

  • naknade za upotrebu državnog puta – putarine
  • finansijskih kredita
  • budžeta Republike Srbije
  • drugih izvora u skladu sa zakonom

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2013. All rights reserved.

Top Desktop version