Изменe режима саобраћаја на државним путевима због обилних падавина/одрона/клизишта - јун 2023. године

Измене режима саобраћаја настале као последица обилних падавина током јуна 2023. године: 

• 28.06.2023. на државном путу I Б реда број 22, Мрчајевци – Краљево, код места Адрани - саобраћај се одвија преко девијације према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији.

• 18.06.2023. на државном путу II А реда број 196, Ариље - Висока - услед оштећења пута због обилних падавина, саобраћај се одвија успорено.

• 16.06.2023. на државном путу I Б реда број 23, у зони градилишта Моравског коридора, на km 27+200, на делу девијације услед обилних падавина саобраћај преусмерен:

- из правца Појата алтернативни путни правац : са државног пута I Б реда број 23, од кружног тока Јасика - улица Јасички пут до кружног тока Меркур - Улица цара Лазара - улица Наде Марковић - државни пут II А реда број 207, у Читулуку - државни пут II А реда број 207 до кружног тока Кошеви преко кога се враћа на државни пут I Б реда број 23.
- из правца Краљева алтернативни путни правац : државни пут II А реда број 207, кружни ток Кошеви - државни пут II А реда број 207, у Читулуку - улица Наде Марковић - Улица цара Лазара - улица Јасички пут, кружни ток Меркур - кружни ток Јасика.

 

 

Одрони и клизишта:

• 18.06.2023. на државном путу II А реда број 178, Дивчибаре - Саставци, код места Душковци, услед активирања клизишта, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила. 

 

 

Вести

23.01.2023. Постављена привремена саобраћајна сигнализација на државном путу II А реда број 113, деоница Змајево – Руменка, место Степановићево

До 31.10.2023. године, постављена је привремена саобраћајна сигнализација на државном путу II А  реда број 113, деоница Змајево – Руменка, насељено место Степановићево, због потребе изградње подвожњака и надвожњака брзе пруге Нови Сад – Келебија. ...

12.12.2021. Измена режима саобраћаја на државном путу II A реда број 259, деоница Чифлик – Станичење, код места Осмаковa

На државном путу II A реда број 259, деоница Чифлик – Станичење, код места Осмаковa (км 58+345), дошло је до обрушавања нестабилне косине и заузимања дела леве саобраћајне траке.Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз...

25.10.2021. На Панчевачком мосту, на снази је забрана кретања возила чија укупна маса прелази 12 тона

  Обилазак из правца Панчева и Зрењанина:Пупинов мост-петља Т6 тј Змај-Обилазница око Београда–Бубањ Поток–улаз у град преко петље Медаковић-Војислава Илића-Господара Вучића-Бул.Краља Александра-Батутова-Д.Туцовића-Лука Београд.  

19.01.2019. На државном путу I Б реда број 21, на деоници Ваљево-Каона у месту Бачевци, постоји опасност обрушавања камена на пут

На државном путу I Б реда број 21, на деоници Ваљево-Каона у месту Бачевци, постоји опасност обрушавања камена на пут. На деоници су постављени саобраћајни знакови за „Опасност од одрона“ и ограничење брзине 20 km/h.Екипе...