30.09.2020. Измена режима саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 21, Темеринска улица у Новом Саду

Oд 01.10.2020. године, од 8 часова, биће измењен режим саобраћаја на делу државног пута I Б реда број 21, Темеринска улица у Новом Саду, због извођења радова на надвожњаку.

Радови који су предвиђени у Фази 1 обухаватају заузимање део спољашних саобраћајних трака у зони испод постојећег надвожњака.

Планирани рок завршетка радова у првој фази је 100 дана.

01.09.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 126

Због извођења радова на изградњи друмско-пешачког подвожњака-денивелисаног укрштаја ул. Војводе Путника у Инђији и трасе пруге на стационажи км 43+150.80 преусмерен је саобраћај на новоизграђени денивелисани укрштај ул. Бранка Радичевића и трасе пруге на км 42+351.63.

Молимо учеснике у саобраћају да прилагоде брзину кретања условима на путу.

25.08.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II А реда број 147, деоница Младеновац – Селтерс бања, надвожњак (градски део)

На снази је измена режима саобраћаја, на државном путу II А реда број 147, деоница Младеновац – Селтерс бања, надвожњак (градски део).

Саобраћај се на надвожњаку одвија наизменичним пропуштањем возила и обезбеђен је адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

Алтернативни путни правац је обилазницом државним путем I Б реда број 25.