04.08.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел Влајна

На државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел Влајна због обилних падавина дошло је до попуштања ножице насипа у дужини од 20m (лева страна), саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила. На снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т.

29.07.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу I Б реда број 30, деоница Ивањица – Ушће, клизиште „Бедина Варош“

ЈП „Путеви Србије“  Вас обавештава да је државни  пут I Б реда број 30, Ивањица – Ушће, код клизишта „Бедина Варош“ (стационажа 3+700) проходан за све категорије возила. Због сужења коловоза саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила који је регулисан саобраћајним знацима.

26.07.2020. због додатног клизања терена, био је забрањен саобраћај за теретна моторна возила.

26.07.2020. Стање на државним путевима – обуставе, забране и измене режима саобраћаја настале као последице јунских поплава 2020. године.

Обуставе саобраћаја на државним путевима као последица јунских поплава:

-Државни пут IБ реда број 30 деоница Ивањица-Ушће, у месту Мланча, дошло је до обуставе саобраћаја због прекида саобраћајнице услед великих вода.

Забране:

- На државном путу II Б реда број 330, деоница Лозница - Зајача, по изласку из Лознице до индустријског комплекса у Зајачи, на снази је забрана кретања за возила тежа од 3 т.

- Државни пут II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић, на снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т.


Измене режима саобраћаја на државним путевима проузроковане јунским поплавама:

-26.07.2020. на делу државног пута IБ реда број 30 деоница Ивањица-Ушће (км 5+700) након прекида саобраћаја због јунских поплава, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем.

- 15.07.2020. године, биће успостављен саобраћај на делу државног пута II А реда број 164, на деоници Дебели Луг - Јасиково, у близини места Дебели Луг, након обуставе саобраћаја услед обилних јунских падавина и појаве бујичних вода, које су довеле до оштећења коловоза и урушења дела моста.
Саобраћај ће се одвијати преко новоизграђене девијације у зони моста, према адекватној саобраћајној сигнализацији.

-Успостављен је саобраћај на делу државног пута I Б реда број 28, на деоници Грачаница-Љубовија, у зони моста преко реке Љубовиђе, који је урушен изливањем реке. Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, преко новоизграђене девијације према адекватној саобраћајној сиглализацији.

- Привремено саниран прекид саобраћаја због клизишта, на државном путу II А реда број 197 Kаона (Горњи Дубац) - Ивањица. Саобраћај је омогућен за путничка возила уз наизменично пропуштање возила.
У зони клизишта постављена је привремена саобраћајна сигнализација.

- На државном путу I Б реда број 21, деоница Ариље - Ивањица, у месту Клисура, успостављен је саобраћај након изливања реке Моравице, која је уједно оштетила труп пута.Саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила, уз постављену адекватну саобраћајну сигнализацију.

- На снази је измењен режим саобраћаја на делу државног пута II А реда број 170, на деоници Рогачица-Дебело Брдо, услед урушавања потпорног зида услед великих количина вода.

-Наизменично пропуштање возила на делу државног пута II А реда број 197, на деоници Међуречје-Куманица.

- Државни пут II А реда број 197, деоница Луке – Лучка Река, место Танасковић, проходан је након обуставе због великог одрона. Постављена је привремена сигнализација и саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила које је регулисано саобраћајним знацима. На снази је забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 7,5 т.

- На државном путу II Б реда број 436, деоница Стројковце - Хотел "Влајна" због обилних падавина дошло је до попуштања ножице насипа у дужини од 20m (лева страна), саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила