06.07.2020. Stanje na državnim putevima – obustave, zabrane i izmene režima saobraćaja nastale kao posledice junskih poplava 2020. godine.

Obustave saobraćaja na državnim putevima kao posledica junskih poplava :

-Državni put I B reda broj 28, deonica Gračanica-Ljubovija došlo je do prekida saobraćaja u mestu Ljubovija kod motela zbog urušavanja mosta kao posledica izlivanja reke Ljuboviđe.

-Državni put IB reda broj 30 deonica Ivanjica-Ušće, u mestu Mlanča, došlo je do obustave saobraćaja zbog prekida saobraćajnice usled velikih voda.

-Državni put IB reda broj 30 deonica Ivanjica-Ušće km 5+700 došlo je do prekida saobraćaja zbog velikih voda.

-Državni put II A reda broj 164, Deonica: Debeli Lug-Jasikovo, u blizini mesta Debeli Lug:
-na km 27+000 usled obimnih padavina i pojava bujične vode oštećen je kolovoz u dužini u širini celog puta i ne može da se odvija saobraćaj,
-na km 30+000 usled povećanja vodostaja u lokalnom potoku došlo je do oštećenja šljunčanog klina na pločastom propustu(mostu) i do urušenja dela mosta i dalje ne može da se odvija saobraćaj.


Zabrane:

- Na državnom putu II B reda broj 330, deonica Loznica - Zajača, po izlasku iz Loznice do industrijskog kompleksa u Zajači, na snazi je zabrana kretanja za vozila teža od 3 t.

- Državni put II A reda broj 197, deonica Luke – Lučka Reka, mesto Tanasković, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 t.


Izmene režima saobraćaja na državnim putevima prouzrokovane junskim poplavama:

- Privremeno saniran prekid saobraćaja zbog klizišta, na državnom putu II A reda broj 197 Кaona (Gornji Dubac) - Ivanjica. Saobraćaj je omogućen za putnička vozila uz naizmenično propuštanje vozila.
U zoni klizišta postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

- Na državnom putu I B reda broj 21, deonica Arilje - Ivanjica, u mestu Кlisura, uspostavljen je saobraćaj nakon izlivanja reke Moravice, koja je ujedno oštetila trup puta.Saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, uz postavljenu adekvatnu saobraćajnu signalizaciju.

- Na snazi je izmenjen režim saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 170, na deonici Rogačica-Debelo Brdo, usled urušavanja potpornog zida usled velikih količina voda.

-Naizmenično propuštanje vozila na delu državnog puta II A reda broj 197, na deonici Međurečje-Кumanica.

- Državni put II A reda broj 197, deonica Luke – Lučka Reka, mesto Tanasković, prohodan je nakon obustave zbog velikog odrona. Postavljena je privremena signalizacija i saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila koje je regulisano saobraćajnim znacima. Na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 t.

- Na državnom putu II B reda broj 436, deonica Strojkovce - Hotel Vlajna zbog obilnih padavina došlo je do popuštanja nožice nasipa u dužini od 20m (leva strana), saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila

03.07.2020. Izmena režima saobraćaja na delu državnog puta II A reda broj 197, na deonici Ivanjica-Кaona-Dubac

Uspostavljen saobraćaj za putnička vozila na delu državnog puta II A reda broj 197, na deonici Ivanjica-Кaona-Dubac. 

02.07.2020. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 197, deonica Luke – Lučka Reka, mesto Tanasković

Državni put II A reda broj 197, deonica Luke – Lučka Reka, mesto Tanasković, prohodan je nakon obustave zbog velikog odrona.
Postavljena je privremena signalizacija i saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila koje je regulisano saobraćajnim znacima. Na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 t.