Дозволе за бесплатан пролазак аутопутем

Право на бесплатан пролазак аутопутем остварују особе са инвалидитетом у складу са чланом 199. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018).

Власник дозволе за бесплатан пролазак аутопутем обавезан је да приликом укључења на аутопут узме магнетну картицу из дистрибутера за издавање картица, те је при искључењу са аутопута преда инкасанту заједно са дозволом за бесплатан пролазак аутопутем  на увид.

Дозвола за бесплатан пролазак аутопутем за особе са инвалидитетом

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Ова дозвола издаје се уз одговарајући захтев и обавезну пратећу документацију. Захтев у име малолетног лица, подноси законски заступник или старатељ.

Овде можете преузети Захтев за добијање дозволе за бесплатан пролазак

Уз захтев обавезно је достављање следеће документације: 

 • Очитана или копија саобраћајне дозволе (обе стране) за возило у власништву особе са инвалидитетом
 • Очитана или копија личне карте особе са инвалидитетом на увид, односно извод из матичне књиге рођених за малолетна лица
 • Фотографија особе са инвалидитетом у боји, резолуције 450x530 пиксела, у електронској форми путем мејла на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на ЦД-у
 • Једно од следећих решења:

-Решење нaдлежне институције Републике Србије у којем је изражен степен телесног оштећења (80% или више процената телесног оштећења, односно особа код којих је утврђено телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета 60% или више процената). Решење мора да буде општег типа или издато у сврху добијања дозволе за бесплатан пролазак аутопутем
- Фотокопија Решења издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
- Фотокопија Решења издатог од стране надлежног центра за социјални рад или општинског секретаријата за друштвене делатности
- Фотокопија Решења издатог од стране Националне службе за запошљавање
- Фотокопија Решења надлежног општинског органа или управе за борачко-инвалидску заштиту - за војне инвалиде (ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде и цивилне инвалиде рата)

Важна напомена:
Копија решења о утврђивању инвалидитета мора бити оверена код јавног бележника (нотара), односно у суду или општини. 

 

Приликом замене Дозволе за бесплатан пролазак аутопутем, потребно је доставити:

 • Фотокопију саобраћајне дозволе (обе стране) за возило у власништву особе са инвалидитетом
 • Лична карта особе са инвалидитетом на увид, односно извод из матичне књиге рођених за малолетна лица
 • Стару дозволу за бесплатан пролазак аутопутем
 • Решење о степену инвалидитета, односно уверење надлежне институције издато у сврху добијања дозволе за бесплатан пролазак аутопутем

Захтев за добијање или замену дозволе за бесплатан пролазак аутопутем можете поднети путем поште, лично или електонским путем на следеће адресе:

 • Путем поште на адресу: 11000 Београд, ул. Булевар краља Александра, бр. 282
 • Лично на адресе: 11000 Београд, ул. Устаничка, бр. 64/15 спрат и 11000 Београд, ул. Љубе Чупе, бр.5
 • Електронским путем на мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Напомена: У случају када се врши замена дозволе за бесплатан пролазак аутопутем неопходно је доставити стару дозволу лично или путем поште на наведене адресе.


Штампа