Dozvole za besplatan prolazak autoputem

Pravo na besplatan prolazak autoputem ostvaruju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 199. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018).

Vlasnik dozvole za besplatan prolazak autoputem obavezan je da prilikom uključenja na autoput uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa autoputa preda inkasantu zajedno sa dozvolom za besplatan prolazak autoputem na uvid.

 

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Dozvola za besplatan prolazak autoputem za osobe sa invaliditetom

Ova dozvola izdaje se uz odgovarajući zahtev i obaveznu prateću dokumentaciju. Zahtev u ime maloletnog lica, podnosi zakonski zastupnik ili staratelj.

Ovde možete preuzeti Zahtev za dobijanje dozvole za besplatan prolazak

Potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 

 • Zahtev za dobijanje dozvole za besplatan prolazak
 • Očitanu saobraćajnu dozvolu za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
 • Očitanu ličnu kartu osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
 • Fotografiju osobe sa invaliditetom, u boji, rezolucije 450x530 piksela, u elektronskoj formi putem mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na CD-u
 • Jedno od sledećih rešenja:
  • Rešenje nadležne institucije Republike Srbije u kojem je izražen stepen telesnog oštećenja (80% ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno osoba kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više procenata). Rešenje mora da bude opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak auto-putem
  • Fotokopija Rešenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, overena kod javnog beležnika (notara)
  • Fotokopija Rešenja izdatog od strane nadležnog centra za socijalni rad ili opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti, overena kod javnog beležnika (notara)
  • Fotokopija Rešenja nadležnog opštinskog organa ili uprave za boračko-invalidsku zaštitu - za vojne invalide (ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata), overena kod javnog beležnika (notara).
Važna napomena:
Kopija rešenja o utvrđivanju invaliditeta mora biti overena kod javnog beležnika (notara), odnosno u sudu ili opštini. 

 

Prilikom zamene Dozvole za besplatan prolazak autoputem, potrebno je dostaviti:

 • Zahtev za dobijanje dozvole za besplatan prolazak
 • Očitanu saobraćajnu dozvolu za vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom
 • Očitanu ličnu kartu osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
 • Fotografiju osobe sa invaliditetom, u boji, rezolucije 450x530 piksela, u elektronskoj formi putem mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na CD-u
 • Rešenje o stepenu invaliditeta, odnosno uverenje nadležne institucije izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak auto-putem 
 • Staru dozvolu za besplatan prolazak autoputem

Zahtev za dobijanje ili zamenu dozvole za besplatan prolazak autoputem možete podneti putem pošte, lično ili elektonskim putem na sledeće adrese:

 • Putem pošte na adresu: 11000 Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra, br. 282
 • Lično na adrese: 11000 Beograd, ul. Ustanička, br. 64/15 sprat i 11000 Beograd, ul. Ljube Čupe, br.5
 • Elektronskim putem na mejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Štampa