Сектор за стратегију, пројектовање и развој

   

Мапа европских коридора

Сектор за стратегију, пројектовање и развој, у складу са дефинисаним садржајем послова Сектора у оквиру ЈП "Путеви Србије", обавља послове: техничке припреме, стратешког планирања, студија, истраживања, развоја, пројектовања, планске документације, безбедности саобраћаја, заштите животне средине, припреме и евиденције, као и административно техничке послове у вези са делатношћу Сектора; такође, учествује и даје подршку реализацији пројеката који се финансирају од стране Међународних финансијских институција , Европских фондова као и међудржавних споразума. 

У оквиру Сектора за стратегију, пројектовање и развој налазе се следећа одељења:

  1. Одељење за техничку припрему
  2. Одељење за стратешко планирање, студије и развој
  3. Одељење за пројектну и планску документацију
  4. Одељење за безбедност саобраћаја
  5. Одељење за заштиту животне средине
  6. Одељење за енергетски менаџмент

Сектор за стратегију, пројектовање и развој се бави реализацијом процеса пројектовања, узимајући у обзир аспект безбедности саобраћаја и заштите животне средине, енергетски менаџмент и представља кључне кораке оптимизације изградње, експлоатације и одржавања ван градских путева, као основе целокупног друштвено економског развоја .Правовремена израда планске и техничке документације са пратећим студијама је основни услов за доношење најважније одлуке: где и када градити.

Успешно су реализовани: Генерални, Идејни, Пројекти  за грађевинску дозволу изградње, реконструкције, санације и рехабилитације државних путева I и II реда и објеката, потребне претходне студије оправданости, студије оправданости, пројекти на унапређењу и управљању путевима, саобраћајне студије, пројекти регулисања саобраћаја, потребна планска документација, студије процене утицаја на животну средину, истраживачко - развојни пројекти, а тренутно пројекти из преко граничне сарадње IPA Interreg –IPA CBC Hungary-Serbia и IPA Interreg –IPA CBC Romania-Serbia као и разни  други пројекти финансирани од стране ЕУ, који се реализују преко МГСИ где ЈППС даје свој допринос у пуном капацитету.

Сектор  такође учествује у реализацији међудржавних споразума са Кином, Азербејџаном  и Турском у делу координације и припреме планско техничке документације за изградњу аутопутева  и брзих саобраћајница .

У фокусу нашег рада је припрема планско техничке документације за завршетак будуће ТЕН мреже, која укључује завршетак комплетне обилазнице око Београда до Панчева, као и деонице Сурчин-Нови Београд ,  чинећи истовремено јединствен саобраћајни систем са Унутрашњим и Спољашњим магистралним прстеном који су део  путног саобраћајног система Града Београда.

   

Сектор посебну пажњу поклања и равномерном регионалном развоју, што потврђује и избор и реализација пројеката који нису на мрежи будиће ТЕН мреже, али су препознати од стране Владе Републике Србије као не изузетно значајни за равномеран регионални развој као што су  путни правци Иверак- Лајковац, Кузмин Сремска Рача,  Београд-Обреновац, Баточина-Кргујевац-Мрчајевци, Рума-Шабац-Лозница ,Бачки Брег -Сомбор –Кула-Кикинда-Наково , Пожаревац- Велико Градиште-Голубац-Доњи Милановац-Брза Паланка –Кладово -Неготин , мост преко Дунава код Бачке Паланке, мост преко Велике Мораве код Ћуприје. Да смо на добром путу показују и подаци о порасту укупног саобраћаја на аутопутевима у претходном периоду од 2012.године, када је кроз систем наплате прошло 34.483.033 возила до 2021.године 62.456.619 возила.

    

Контакт телефон: 011/3040 742
Факс: 011/3040 692
E mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

*Материјале за Сектор за стратегију, пројектовање и развој обрадила:
Главни инжењер за стратешко планирање
Ивана М. Костић дипл.инж.грађ.


Штампа