Одељење за електронску наплату путарине

У оквиру Сектора за наплату путарине ЈП „Путеви Србије“ формирано је  Одељење за електронску наплату путарине са два Одсека:

 • Одсек за продају и дистрибуцију услуге ЕНП
 • Одсек за решавање рекламација корисника ЕНП

Електронска наплата путарине је начин бесконтактне наплате, при којој возила пролазе без заустављања улазном и излазном (наплатном) саобраћајном траком употребом уређаја за ЕНП.

У Одсеку за продају и дистрибуцију услуге ЕНП обављају се следећи послови:

 • Продаја и допуна уређаја за ЕНП
 • Конфигурација и преконфигурација уређаја за ЕНП
 • Електронска наплата путарине у припејд систему
 • Електронска наплата путарине у постпејд систему
 • Електронска наплата путарине у постпејд систему – Open Balkan
 • Праћење рада овлашћених дистрибутера који обављају посао дистрибуције ЕНП

У Одсеку за решавање рекламација корисника ЕНП обављају се следећи послови:

 • Пријем и обрада рекламација/пријава корисника ЕНП које чине:
  • Рекламације на износ наплаћене путарине путем уређаја за ЕНП
  • Рекламације на исправност уређаја за ЕНП
  • Пријава Изгубљених/Украдених уређаја за ЕНП,
  • Ненаплаћена путарина путем уређаја за ЕНП,
  • Издавање „Листинга“ корисницима ЕНП,
  • Конфигурација заменских уређаја за ЕНП
  • Допуна уређаја за ЕНП по рекламацији
  • Обавештење корисника о истеку датума важења уређаја за ЕНП

Штампа