Sektor za naplatu putarine

Sektor za naplatu putarine obavlja poslove naplate putarine, kao i poslove nadzora naplate putarine (video nadzor, analitika i kontrola), prevoza i zaštite novca i objekata, administrativno-tehničke i druge poslove vezane za delatnost sektora.

U sastavu Sektora za naplatu putarine nalaze se sledeća odeljenja:

 1. Odeljenje nadzora naplate putarine
 2. Odeljenje za operativnu naplatu putarine
 3. Odeljenje za elektronsku naplatu putarine
 4. Odeljenje za zajedničke poslova sektora

Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Sektor naplate putarine, vrši naplatu naknade za upotrebu auto-puta (putarine). Naplata putarine se odvija u uslovima zatvorenog i otvorenog sistema.

Naplata putarine se danas obavlja na auto-putevima ukupne dužine oko 777,5 km, preko automatskog tehničkog sistema za naplatu. Sistem se sastoji od 57 naplatnih stanica.

U zatvorenom sistemu, naplata putarine se vrši prema pređenom kilometru. Cena putarine se određuje u odnosu na tri kriterijuma: cena putarine po kilometru, kategorija vozila i dužina pređene relacije. Zatvoreni sistem naplate putarine primenjuje se na sledećim deonicama auto-puta:

 • Beograd-Niš
 • Beograd-Šid
 • Beograd-Subotica
 • Niš-Preševo
 • Beograd-Čačak

U zatvorenom sistemu naplate putarine korisnik na ulaznoj naplatnoj stanici, prilikom uključivanja u sistem naplate putarine uzima magnetnu karticu i istu predaje inkasantu na izlaznoj naplatnoj stanici, a na osnovu koje se naplaćuje putarina.

U otvorenom sistemu naplate putarine, cena putarine je unapred utvrđena za svaku naplatnu stanicu na određenoj deonici auto-puta. Naplatna stanica je istovremeno i ulazna i izlazna. Otvoreni sistem naplate putarine se primenjuje na sledećim deonicama:

 • Niš-Dimitrovgrad

Korisnici koji putarinu plaćaju uređajem za elektronsku naplatu putarine koriste prolaze koji su označeni za taj način plaćanja  putarine (ENP/ETC) i ne uzimaju magnetnu karticu. 

Učesnicima u saobraćaju je omogućeno, na svim naplatnim stanicama, da sami izaberu način plaćanja putarine:

- U GOTOVOM NOVCU
- PLATNIM KARTICAMA (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
ELEKTRONSKIM PUTEM – PLAĆANjEM BEZ ZAUSTAVLjANjA

Korisniku autoputa za kog se utvrdi:

 • da ne poseduje dokument-magnetnu karticu;
 • da se nije mogao uključiti na autoput na mestu označenom po dokumentu;
 • da je po tom dokumentu već izvršena naplata;
 • da je dokument stariji od 24 časa;
 • da tako ošteti dokument, da po istom nije moguće izvršiti naplatu,

obračunaće se i naplatiti na licu mesta najduža relacija odgovarajuće deonice, kao i troškovi vanrednog postupka, u skladu sa  Pravilnikom o plaćanju o plaćanju posebne naknade (putarine) za upotrebu državnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici Srbiji (broj: 953-4846/14-14 od 25.03.2014. godine).


MAPA NAPLATNIH STANICA
Mapa naplatnih stanica


Štampa