Odeljenje za elektronsku naplatu putarine

U okviru Sektora za naplatu putarine JP „Putevi Srbije“ formirano je  Odeljenje za elektronsku naplatu putarine sa dva Odseka:

 • Odsek za prodaju i distribuciju usluge ENP
 • Odsek za rešavanje reklamacija korisnika ENP

Elektronska naplata putarine je način beskontaktne naplate, pri kojoj vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom i izlaznom (naplatnom) saobraćajnom trakom upotrebom uređaja za ENP.

U Odseku za prodaju i distribuciju usluge ENP obavljaju se sledeći poslovi:

 • Prodaja i dopuna uređaja za ENP
 • Konfiguracija i prekonfiguracija uređaja za ENP
 • Elektronska naplata putarine u pripejd sistemu
 • Elektronska naplata putarine u postpejd sistemu
 • Elektronska naplata putarine u postpejd sistemu – Open Balkan
 • Praćenje rada ovlašćenih distributera koji obavljaju posao distribucije ENP

U Odseku za rešavanje reklamacija korisnika ENP obavljaju se sledeći poslovi:

 • Prijem i obrada reklamacija/prijava korisnika ENP koje čine:
  • Reklamacije na iznos naplaćene putarine putem uređaja za ENP
  • Reklamacije na ispravnost uređaja za ENP
  • Prijava Izgubljenih/Ukradenih uređaja za ENP,
  • Nenaplaćena putarina putem uređaja za ENP,
  • Izdavanje „Listinga“ korisnicima ENP,
  • Konfiguracija zamenskih uređaja za ENP
  • Dopuna uređaja za ENP po reklamaciji
  • Obaveštenje korisnika o isteku datuma važenja uređaja za ENP

Štampa