ASECAP

ASECAP (Association Europeenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages a’ Peage) је Асоцијација европских концесионара аутопутева, конституисана од стране националних асоцијација, компанија и других тела одговорних за финансирање, изградњу, одржавање и оперативност путне инфраструктуре, где приход поменутих компанија делимично или у потпуности се обезбеђује од стране корисника пута.

Mрежа чланова ASECAP-a данас се протеже на више од 82.000 km аутопута, мостова и тунела кроз 18 земаља чланица (Аустрија, Хрватска, Данска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Мароко, Холандија, Пољска, Португал, Србија, Словачка Република, Словенија, Шпанија, Турска). ЈП „ Путеви Србије“ је пуноправни члан од 2002.г.

ASECAP размењује међу својим члановима искуства, техничку експертизу, најбоље праксе и информације у вези са изградњом, финансирањем, одржавањем, радом и унапређењем инфраструктуре за наплату путарине.

Мрежа аутопутева у будућој обједињеној Европи, наплата путарине, додатни сервиси у циљу повећања безбедности и очувања животне средине на европским путевима, управљање аутопутевима коришћењем савремених телематских система, национални приступи у израчунавању висине путарине, препоруке за електронску наплату путарине и будући системи за наплату, само су неке од тема којима се бави ASECAP.

ASECAP придаје велики значај финансирању путне инфраструктуре, а посебно концесионим аранжманима који представљају свакако најраширенији вид данашњег проширења постојеће мреже аутопутева у земљама Европске Уније.

ASECAP (Association Europeenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages a’ Peage) је Асоцијација европских концесионара аутопутева, конституисана од стране националних асоцијација, компанија и других тела одговорних за финансирање, изградњу, одржавање и оперативност путне инфраструктуре, где приход поменутих компанија делимично или у потпуности се обезбеђује од стране корисника пута.

Mрежа чланова ASECAP-a данас се протеже на више од 82.000 km аутопута, мостова и тунела кроз 18 земаља чланица (Аустрија, Хрватска, Данска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Мароко, Холандија, Пољска, Португал, Србија, Словачка Република, Словенија, Шпанија, Турска). ЈП „ Путеви Србије“ је пуноправни члан од 2002.г.

ASECAP размењује међу својим члановима искуства, техничку експертизу, најбоље праксе и информације у вези са изградњом, финансирањем, одржавањем, радом и унапређењем инфраструктуре за наплату путарине.

Мрежа аутопутева у будућој обједињеној Европи, наплата путарине, додатни сервиси у циљу повећања безбедности и очувања животне средине на европским путевима, управљање аутопутевима коришћењем савремених телематских система, национални приступи у израчунавању висине путарине, препоруке за електронску наплату путарине и будући системи за наплату, само су неке од тема којима се бави ASECAP.

ASECAP придаје велики значај финансирању путне инфраструктуре, а посебно концесионим аранжманима који представљају свакако најраширенији вид данашњег проширења постојеће мреже аутопутева у земљама Европске Уније.

Председништво ASECAP-а

Josef FIALA
г. Josef FIALA
председник ASECAP-a за 2023.
 
Julian NUNEZ
г. Julian NUNEZ
први потпредседник ASECAP-a za 2023.
Konstantinos KOUTSOUKOS
г. Konstantinos KOUTSOUKOS
други потпредседник ASECAP-a за 2023.
Antonio Nunes de Sousa
г. Antonio NUNES DE SOUSA
непосредни прошли председник ASECAP-а за 2023.
 

 

 


Штампа