ASECAP

ASECAP (Association Europeenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages a’ Peage) је Асоцијација европских концесионара аутопутева, конституисана од стране националних асоцијација, компанија или других тела одговорних за финансирање, изградњу, одржавање и оперативност путне инфраструктуре, где приход поменутих компанија делимично или у потпуности се обезбеђује од стране корисника пута.

Мрежа аутопутева у будућој обједињеној Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервиси у циљу повећања безбедности и очувања животне средине на европским путевима, савремени аутопутеви и заштита животне средине, управљање аутопутевима коришћењем савремених телематских система, акције у циљу побољшања безбедности на аутопутевима, национални приступи у израчунавању висине путарине, препоруке за електронску наплату путарине и будући системи за наплату, само су неке од тема којима се бави ASECAP.

Финансирању путне инфраструктуре,  ASECAP придаје велики значај, а посебно концесионим аранжманима који представљају свакако најраширенији вид данашњег проширења постојеће мреже аутопутева у земљама Европске Уније.

Концесиони аранжмани су праћени одговарајућом стратегијом и политиком наплате путарине, чији је главни императив обезбеђење интероперабилности наплатних система.


Штампа