Експропријација ради изградње аутопутева и брзих саобраћајница у Републици Србији

Сектор за правне, кадровске и опште послове Јавног предузећа „Путеви Србије“, у периоду од септембра 2008. године до данашњег дана, завршио је поступке експропријације којима је омогућена изградња аутопутева и брзих саобраћајница у укупној дужини од 600 км.

Деонице на којима је завршена експропријација:

Коридор 10

Аутопут Е-75  ( Грабовница – граница са Републиком Македонијом – 97,4км )
1.  Грабовница – Грделица – 7,9км
2.  Грделица – Царичина Долина – 12км
3.  Царичина Долина – Владичин Хан – 14,3км
4.  Владичин Хан – Доњи Нерадовац – 26,2км
5.  Доњи Нерадовац – Српска Кућа – 6км
6.  Српска Кућа – Левосоје – 10км
7.  Левосоје – Букаревац  - 10,3км
8.  Букаревац – граница са Републиком Македонијом – 10,7км

Аутопут Е-80 ( Ниш – граница са Републиком Бугарском –108,1км )
1.  Просек – Црвена Река – 22,5км
2.  Црвена Река – Чифлик – 12,6км
3.  Чифлик – Станичење – 12,2км
4.  Станичење – Пирот исток – 14км
5.  Пирот исток – Суково – 7км
6.  Суково – Димитровград – 8,8км
7.  Обилазница око Димитровграда – граница са Републиком Бугарском – 8,7км
8.  Паралелни ( некомерцијални ) пут од Беле Паланке до Пирота – 22,3км

Аутопут Е- 75, Oбилазница око Београда- граница са Републиком Мађарском
1.  Обилазница око Београда, Батајница – Добановци – 10,5км
2.  Обилазница око Београда, Сектор 5 – 5,5км
3.  Келебија – Суботица ( Y крак ) – 24км
4.  Обилазница око Новог Сада – 12км
5.  Хоргош – Нови Сад ( преостала експропријација на територији Новог Сада, Малог Иђоша, Врбаса, Суботице и Кањиже од км 0 до км 108 )
6.  Петље између Новог Сада и Београда  ( Стара Пазова, Инђија, Ковиљ, Бешка и Марадик )


Аутопут "Милош Велики"– 120км
1.  Нови Београд – Сурчин - 8км
2.  Сурчин – Обреновац - 17,6км
3.  Обреновац – Уб - 24км
4.  Уб – Лајковац  - 12,5км
5.  Лајковац – Љиг - 26км
6.  Прељина – Пожега - 32км


Остале деонице:

1.  Ваљево – Лајковац - 18км
2.  Кузмин – Сремска Рача - 18км
3.  Рума – Нови Сад - 18км
4.  Нови Пазар – Тутин - 18км
5.  Шабац – Лозница - 55км
6.  Богатић – граница са БиХ - 8км
7.  Ниш – Мердаре - 78км
8.  Горњи Милановац – Таково - 5км
9.  Лапово – Баточина - 5км
     Укупно: 223км

Поступак експропријације се спроводи искључиво пред надлежним имовинско правним службама општина и градова кроз чију територију пролази будући аутопут.  ЈП "Путеви Србије",  као корисник експропријације, покреће поступак експропријације подношењем предлога за експропријацију.

Општински орган управе обавештава странке о покретању поступка експропријације и доноси решења о експропријацији. По правноснажности решења о експропријацији, ЈП "Путеви Србије" је дужно да поднесе писану понуду о облику и  висини накнаде за експроприсану имовину.

Висину накнаде за земљиште утврђује пореска управа, док висину накнаде за биљне културе  и објекте утврђују вештаци одговарајуће струке. Споразум о накнади се закључује пред надлежним општинским органом.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Извршни директор
Горан Томић, дипл. правник

**Напомена:  Информација о динамици експропријације ради изградње аутопутева у Републици Србији је објављена 25.11.2021.године и важи до објаве нових информација.


Штампа