Eksproprijacija radi izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Republici Srbiji

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, u periodu od septembra 2008. godine do današnjeg dana, završio je postupke eksproprijacije kojima je omogućena izgradnja autoputeva i brzih saobraćajnica u ukupnoj dužini od 600 km.

Deonice na kojima je završena eksproprijacija:

Koridor 10

Autoput E-75  ( Grabovnica – granica sa Republikom Makedonijom – 97,4km )
1.  Grabovnica – Grdelica – 7,9km
2.  Grdelica – Caričina Dolina – 12km
3.  Caričina Dolina – Vladičin Han – 14,3km
4.  Vladičin Han – Donji Neradovac – 26,2km
5.  Donji Neradovac – Srpska Kuća – 6km
6.  Srpska Kuća – Levosoje – 10km
7.  Levosoje – Bukarevac  - 10,3km
8.  Bukarevac – granica sa Republikom Makedonijom – 10,7km

Autoput E-80 ( Niš – granica sa Republikom Bugarskom –108,1km )
1.  Prosek – Crvena Reka – 22,5km
2.  Crvena Reka – Čiflik – 12,6km
3.  Čiflik – Staničenje – 12,2km
4.  Staničenje – Pirot istok – 14km
5.  Pirot istok – Sukovo – 7km
6.  Sukovo – Dimitrovgrad – 8,8km
7.  Obilaznica oko Dimitrovgrada – granica sa Republikom Bugarskom – 8,7km
8.  Paralelni ( nekomercijalni ) put od Bele Palanke do Pirota – 22,3km

Autoput E- 75, Obilaznica oko Beograda- granica sa Republikom Mađarskom
1.  Obilaznica oko Beograda, Batajnica – Dobanovci – 10,5km
2.  Obilaznica oko Beograda, Sektor 5 – 5,5km
3.  Kelebija – Subotica ( Y krak ) – 24km
4.  Obilaznica oko Novog Sada – 12km
5.  Horgoš – Novi Sad ( preostala eksproprijacija na teritoriji Novog Sada, Malog Iđoša, Vrbasa, Subotice i Kanjiže od km 0 do km 108 ) 
6.  Petlje između Novog Sada i Beograda  ( Stara Pazova, Inđija, Kovilj, Beška i Maradik )


Autoput "Miloš Veliki"– 120km

1.  Novi Beograd – Surčin - 8km
2.  Surčin – Obrenovac - 17,6km
3.  Obrenovac – Ub - 24km
4.  Ub – Lajkovac  - 12,5km
5.  Lajkovac – Ljig - 26km
6.  Preljina – Požega - 32km


Ostale deonice:

1.  Valjevo – Lajkovac - 18km
2.  Kuzmin – Sremska Rača - 18km
3.  Ruma – Novi Sad - 18km
4.  Novi Pazar – Tutin - 18km
5.  Šabac – Loznica - 55km
6.  Bogatić – granica sa BiH - 8km
7.  Niš – Merdare - 78km
8.  Gornji Milanovac – Takovo - 5km
9.  Lapovo – Batočina - 5km
     Ukupno: 223km

Postupak eksproprijacije se sprovodi isključivo pred nadležnim imovinsko pravnim službama opština i gradova kroz čiju teritoriju prolazi budući autoput.  JP "Putevi Srbije",  kao korisnik eksproprijacije, pokreće postupak eksproprijacije podnošenjem predloga za eksproprijaciju.

Opštinski organ uprave obaveštava stranke o pokretanju postupka eksproprijacije i donosi rešenja o eksproprijaciji. Po pravnosnažnosti rešenja o eksproprijaciji, JP "Putevi Srbije" je dužno da podnese pisanu ponudu o obliku i  visini naknade za eksproprisanu imovinu.

Visinu naknade za zemljište utvrđuje poreska uprava, dok visinu naknade za biljne kulture  i objekte utvrđuju veštaci odgovarajuće struke. Sporazum o naknadi se zaključuje pred nadležnim opštinskim organom.

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE
Izvršni direktor 
Goran Tomić, dipl. pravnik 

**Napomena:  Informacija o dinamici eksproprijacije radi izgradnje autoputeva u Republici Srbiji je objavljena 25.11.2021.godine i važi do objave novih informacija.


Štampa