Novosti

Uspešan početak još jednog sertifikacionog ciklusa IMS

29. septembar 2022.

Uspešnom resertifikacionom proverom integrisanih menadžment sistema po ISO 9001 – sistem menadžmenta kvalitetom i 45001 – sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u JP „Putevi Srbije“ otpočeo je novi trogodišnji sertifikacioni ciklus.

Proveru sistema menadžmenta sprovelo je sertifikaciono telo MSC (Management Systems Certification d.o.o) iz Beograda čiji su proverivači još jednom potvrdili visok nivo primene zahteva oba standarda u poslovnim procesima, kao i celokupnom poslovanju preduzeća...

 

Arhiva

Štampa