18.12.2019. Пуштање у саобраћај деонице ауто-пута „Милош Велики“ од Сурчина до Обреновца

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да се очекује пуштање у саобраћај деонице Сурчин – Обреновац на ауто-путу „Милош Велики“ данас око 20.00 часова.

 

 

07.11 .2019. Обустава саобраћаја на државном путу II A реда број 196, деоница Лис - Краварица

На снази је обустава саобраћаја на државном путу II A реда број 196, Лис – Краварица, због оштећења/отцепљења коловозне конструкције, у зони моста преко реке Бјелице.

Алтернативни путни правци за путничка возила су локални путеви Лучани – Лопаш и Гуча – Краварица.

Алтернативни путни правац за теретна моторна возила: државни пут II А реда број 181 Лис – Лучани – Кратовска Стена, државни пут IБ реда број 23 Кратовска Стена – Пожега, државни пут I Б реда број 21 Пожега - Ариље


Јавност ће бити благовремено обавештена о нормализацији саобраћаја на наведеној деоници.

 

 

03.09.2019.  Измена режима саобраћаја у зони паркинга од петље „Остружница“ до тунела „Стражевица“  

  У оквиру радова на изградњи леве коловозне траке Обилазнице око Београда, дошло је до измене режима саобраћаја у зони паркинга, од петље „Остружница“ до тунела „Стражевица“, преко које је омoгућен приступ градилишних возила градилишту и Обилазници и то:

 Деоница 1:  Петља  „Остружница” – Петља „Орловача”: радови на изградњи леве коловозне траке Обилазнице. У зони паркинга после тунела „Липак” и паркинга пре петље „Орловача” брзина је смањена на 50 km/h, због приступања возила преко паркинга градилишту, односно Обилазници;

 Деоница 2:  У зони петље „Орловача”, правац: Остружница – Бубањ Поток: радови на изградњи леве коловозне траке Обилазнице у зони петље „Орловача”; из смера тунела „Стражевица” на прилазу петљи брзина је смањена на 50 km/h, због приступања возила преко паркинга градилишту, односно Обилазници;

 Деоница 3: Петља „Орловача” – тунел „Стражевица”: радови на изградњи леве коловозне траке Обилазнице и леве цеви тунела „Стражевица”. У зони паркинга после петље „Орловача” и паркинга пре тунела „Стражевица” брзина је смањена на 50 km/h, због приступања возила преко паркинга градилишту, односно Обилазници.

 За време трајања радова паркинзи се користе искључиво за потребе градилишта и затворени су за коришћење возила која нису градилишна.

string