12.02.2020. Постављање сталне саобраћајне сигнализације на државном путу II А реда број 175, у Боговађи и на државном путу II Б реда број 361, у Пепељевцу

На државном путу II А реда број 175, деоница Жупањац-Боговађа, у Боговађи и на државном путу II Б реда број 361, деоница Лајковац-Боговађа, у Пепељевцу, уклоњена је привремена саобраћајна сигнализација и постављена стална сигнализација.

12.02.2020.Привремени режим саобраћаја на државном путу II Б реда број 362

На државном путу II Б реда број 362, у Латковићу, у зони надвожњака који прелази ауто-пут Е-763 на снази је привремени режим саобраћаја, због прикључка који се користи за уређење водених токова у зони ауто-пута Е-763.

Саобраћај се одвија двосмерно уз ограничење брзине кретања возила у зони прикључка.

 

05.02.2020. Измена режима саобраћаја на државном путу II реда број 191, деоница Бистрица – Увац, на локацији Глишине воде.

На државном путу II  реда број 191, деоница Бистрица – Увац, у насељеном месту Стари Прибој на локацији Глишине воде, због одрона, саобраћај се одвија наизменичним пропуштањем возила регулисаним семафорском сигнализацијом.