Elektronska naplata putarine - ENP

ETC - Elektronska naplataElektronska naplata putarine-ENP predstavlja savremeni model beskontaktnog plaćanja putarine upotrebom uređaja za ENP za odgovarajuću kategoriju vozila. 

ENP omogućava:

  • prolazak posebno označenim saobraćajnim trakama bez zaustavljanja
  • jednostavnost naplate putarine bez zadržavanja i upotrebe gotovinskog plaćanja
  • komfornu i bezbednu vožnju uz izbegavanje eventualnih zastoja

Vozači koji koriste ENP prolaze naplatnom saobraćajnom trakom kroz naplatnu rampu bez zaustavljanja. Transakcija se izvodi automatski, između uređaja za ENP, koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa sa antenom instaliranog pored ENP naplatne saobraćajne trake. Korisnik elektronske naplate putarine je u obavezi da prati uputstvo za postavljanje i korišćenje uređaja za ENP.

Na naplatnim stanicama u Republici Srbiji obezbeđena je najmanje jedna naplatna saobraćajna traka za ENP. JP „Putevi Srbije“, zadržava pravo da u slučaju maksimalnog povećanja inteziteta saobraćaja, sprovodi kombinovani režim naplate putarine. Elektronska naplata putarine se ne koristi na naplatnim stanicama: Doljevac selo i Brestovac (deonica Niš-Leskovac).

Elektronsku naplatu putarine može da koristi svako pravno i fizičko lice, koje zaključi ugovor sa JP „Putevi Srbije“, odnosno kupi uređaj za ENP na nekom od ovlašćenih distributivnih mesta. Uređaji za ENP su dostupni u prepaid i postpaid sistemu, kao i u vidu već konfigurisanih ENP paketa koji su dostupni na pojedinim distributivnim mestima.

Uređaj za ENP koji je konfigurisan u 1. kategoriji (putnička vozila) može da se prenese i koristi u bilo kom putničkom vozilu, bez obzira na vlasništvo i registarske oznake. Za sve ostale kategorije uređaj za ENP je neprenosiv.


Štampa