search

Services

27.09.16. Javna nabavka br. 38/2016 - Izrada izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini u JP "Putevi Srbije"
19.09.16. Javna nabavka br. 37/2016 – Osiguranje službenih vozila (en)
09.09.16. Javna nabavka br. 102/2015 - Periodična provera protiv požarnih sistema na tunelima (en)
06.09.16. Javna nabavka br 111/2016 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti petlje „Smederevska Palanka“ na državnom putu IA-A1 (E-75)
06.09.16. Javnа nabavka br. 22/2015 - Glavni projekat poboljšanja javnog osvetljenja od AT "Lasta" do "Bubanj Potoka" (en)
31.08.16. Javna nabavka br. 97/2016 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava (en)
31.08.16. Javna nabavka br. 93/2016 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije (en)
29.08.16. Javna nabavka br. 89/2016 - Troškovi održavanja licenci ArcGIS-a za 2016/2017 godinu (en)
26.08.16. Javna nabavka br. 82/2016 – Prednumeracija i testiranje novih kartica, namotavanje na hilzne i pakovanje u foliju (en)
25.08.16. Public procurement nr. 404-202/2016 – Modifications and amendments to the design documents for „Petlovo brdo“ and „Orlovača“ intershange – final solution
24.08.16. Javna nabavka br. 24/2016 - Održavanje telefonskih centrala i telefonske opreme (en)
19.08.16. Javna nabavka br. 67/2016 - Temeljno višefazno hidrodinamičko pranje i čišćenje kabina, platoa – ostrva, zaštitne ograde i kolovoza na naplatnim stanicama (en)
17.08.16. Javna nabavka br. 92/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta II A reda broj 107 sa putnim objektom preko Velikog Kanala, deonica: Bogojevo – Sombor (en)
08.08.16. Javna nabavka br. 69/2016 - Tehničko uputsvo za proektovanje konstrukcije za zaštitu od buke (en)
05.08.16. Javna nabavka br. 39/2016 – Izvršenje vanrednih i dva redovna šestomesečna servisa PP sredstava (en)
05.08.16. Javna nabavka br. 54/2015 – Tehno – ekonomska analiza varijantnih rešenja Obilaznice Ruma (en)
04.08.16. Javna nabavka br. 40/2016 – Projekat autoputa E-75 (M-22), Beograd – Novi Sad, LOT 1.1. Projektovanje i izgradnja autoputa E-75 od Beograda do Novog Sada od km 108+000 do km 118+060 – nadzor nad preostalim radovima II deo (en)
01.08.16. Javna nabavka br. 81/2016 – Redovno održavanje sistema za naplatu putarine (en)
15.07.16. Javna nabavka br. 62/2016 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja (en)
11.07.16. Javna nabavka br. 65/2016 - Otvaranje i vođenje deviznog računa kod poslovne banke za naplaćena sredstva od naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu (en)

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602