search

Services

20.10.17. Javna nabavka br. 137/2017 - Studija izvodljivosti upotrebe električnih službenih vozila na području grada Beograda za potrebe JP "Putevi Srbije" sa cost benefit analizom
20.10.17. Javna nabavka br. 136/2017 - Studija zamene postojećih svetlosnih izvora LED izvorima sa teledirigovanim menadžmentom
16.10.17. Javna nabavka br. 72/2017 - Plan praćenja stanja životne sredine u zoni uticaja puta na deonici: Mali Požarevac - Velika Plana (L=54,7km)
16.10.17. Javna nabavka br. 51/2017 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima
13.10.17. Javna nabavka br. 71/2017 - Deonica: Bubanj Potok - Mali Požarevac: praćenje stanja životne sredine u putnom pojasu
06.10.17. Javna nabavka br. 127/2016 - Dijagnostika, funkcionalno ispitivanje i praćenje u probnom radu elemenata ITSS na objektima - tunelima na E 763 (A2)
04.10.17. Javna nabavka br. 115/2017 - Tehnički pregled objekata – autoput E-75, Beograd - Niš - granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća - Levosoje od km 934+354,73 do km 942+413,31
04.10.17. Javna nabavka br. 26/2017 - Prenos podataka u sistemu za opservaciju saobraćaja
04.10.17. Javna nabavka br. 123/2016 - Integracija elemenata PMIS-a sa aktivnim elementima ITSS-a
29.09.17. Javna nabavka br. 83/2017 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije
28.09.17. Javna nabavka br. 120/2017 - Idejni projekat hidrotehničkog uređenja duž trase autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina od km 0+000 do km 109+612,72 (2)
25.09.17. Javna nabavka br. 119/2017 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica: Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (Autoput E-763)
25.09.17. Javna nabavka br. 36/2017 - Održavanje postojećeg putnog metereološko - informacionog sistema (PMIS)
25.09.17. Javna nabavka br. 138/2016 - Održavanje opreme, sistema i instalacija za upravljanje tunelima
21.09.17. Javna nabavka br. 100/2017 - Tehnička dokumentacija za most preko reke Mlave na državnom putu IIA reda br. 147, deonica: Petrovac na Mlavi (Veliko Laole) - Petrovac na Mlavi
20.09.17. Javna nabavka br. 102/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Južne Morave
01.09.17. Javna nabavka br. 107/2017 - Nadzor na preostalim radovima, Sektor B5.3 – izgradnja petlje Petlovo Brdo i Orlovača – konačno rešenje (en)
08.08.17. Javna nabavka br. 101/2017 - Akcioni planovi za zaštitu od buke na državnim putevima I i II reda
01.08.17. Javna nabavka br. 92/2017 - Tehnički pregled objekata - naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državanom putu IA reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica
27.07.17. Javna nabavka br. 85/2017 - Osiguranje zaposlenih

PE "Roads of Serbia"

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602