search

Services

28.04.17. Javna nabavka br. 24/2017 - Osiguranje novca u transportu (en)
27.04.17. Javna nabavka br. 158/2016 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB -19, deonica: Vizić – Erdevik, km 3+817 – km 11+740, L =7,92 km
25.04.17. Javna nabavka br. 18/2017 - Produženje korišćenja licenci za aplikativne softvere - MICROSOFT licence
24.04.17. Road Safety Audit During Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Fourth Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-RSA4/2017-05
24.04.17. Technical Control of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of Sections from the Fourth Year of Project, Contract ID No. RRSP/CS3-TC4/2017-04
21.04.17. Javna nabavka br. 17/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IIA reda broj 152, od Topole do Bućinog groba
20.04.17. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance of the State Roads IА 1, IB 33 and IB 34: Lot 1: IA 1, Ražanj - Aleksinac, Lot 2: IB 33, Požarevac - Lješnica and Lot 3: IB 34, Bratinac - Braničevo, ID: RRSP/CS3-RRD4-3/2017-02
20.04.17. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance of the State Roads IB 15 and IB 21: Lot 1: IB 15, Sombor - Kula, L=39.445 km and Lot 2: IB 21, Ivanjica - Sjenica, L=38.300 km, Contract ID No. RRSP/CS3-RRD4-2/2017-01
20.04.17. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance of the State Roads IА 1, IB 22 and IIА 147: Lot 1: IA 1, Brestovac-Doljevac, Lot 2: IB 22, Ušće-Raška, Lot 3: N.Pazar-Ribariće and Lot 4: IIA 147, S.Palanka-V.Plana, ID: RRSP/CS3-RRD4-1/2017-03
17.03.17. Javna nabavka br. 3/2017 - Tehnički pregled objekata - kompleks čeone naplatne stanice na državnom putu IA reda broj 1 (autoput E-75) na km 605+635 i baze za održavanje puteva K.O. Vrčin, opština Grocka, grad Beograd
17.03.17. Javna nabavka br. 4/2017 - Omogućavanje naplate putarine putem domaćih i međunarodnih platnih kartica
13.03.17. Javna nabavka br. 6/2017 - Održavanje voznog parka
10.03.17. Javna nabavka br. 5/2017 – Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoput E-75), Novi Sad – Beograd (desna kolovozna traka) km 111+700 – 117+200, L=5,5 km (en)
24.02.17. Javna nabavka br. 124/2016 usluga - Specijalizovana obuka za projektovanje i upravljanje ITSS-a – faza 2 (en)
23.02.17. Javna nabavka br. 150/2016 - Studija odnosa zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara i mreže državnih puteva (en)
08.02.17. Javna nabavka br. 1/2017 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu autoputa Е-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac (L=17,00km)
25.01.17. Javna nabavka br. 118/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 328 sa putnim objektom preko reke Ub, na km 1+900, deonica: Gola Glava – Joševa (Gola Glava) (en)
18.01.17. Javna nabavka br. 96/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) – petlja Kolari (en)
21.12.16. Javna nabavka br. 176/2016 – Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine (en)
15.12.16. Javna nabavka br. 120/2016 - Usaglašavanje rasporeda brojača sa novim referentnim sistemom državnih puteva (en)

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602