Services

09.02.16. Javna nabavka br. 52/2015 - Održavanje kancelarijske opreme (brojačice novca, ručne mašine i sl.) (en)
09.02.16. Javna nabavka br. 49/2015 - Održavanje monitoring centra i alarmnog sistema (en)
01.02.16. Javna nabavka br. 149/2015 - Održavanje BVK sistema poslovnog objekta Gazela (en)
21.01.16. Javna nabavka br. 86/2015 - Studija istraživanja snežnih nanosa na državnim putevima I reda (en)
12.01.16. Javna nabavka br. 77/2015 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda br. 21 sa putnim objektom preko reke Đetinje – Lekovića most na km. 2+187 do km. 2+236, deonica: Požega – Arilje (en)
12.01.16. Javna nabavka br. 76/2015 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda br. 21 sa putnim objektom preko reke Kladorube – Partizanski most na km. 169+650 do km. 169+680, deonica: Valjevo – Kosjerić (en)
06.01.15. Consultancy Services - Road Network Condition Surveying, Reference No. RRSP/CS2-RNCS/2015-16
11.12.15. Javna nabavka br. 247/2014 - Obezbeđenje i zaštita ITS opreme DP E70/E75 Obilaznica Beograd (en)
10.12.15. Javna nabavka br. 129/2015 - Usluga mobilne telefonije (en)
04.12.15. Javna nabavka br. 208/2014 - Zaštita i bezbednost IT podataka i kontola pristupa – faza I (en)
04.12.15. Javna nabavka br. 246/2014 - Sertifikacija QMS-a (en)
25.11.15. Javna nabavka br. 113/2014 - Glavni projekat upravljanja saobraćajem na deonici autoputa E-75, deonica: Beograd – Niš (en)
25.11.15. Javna nabavka br. 158/2014 – Periodična ispitivanja uslova radne okoline; propisani lekarski pregledi zaposlenih po oceni službe medicine rada; osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuacija zaposlenih u slučaju opas
24.11.15. Javna nabavka br. 114/2014 - Glavni projekti poboljšanja opasnih deonica na državnim putevima
20.11.15. Javna nabavka br. 87/2014 - Izrada glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta - raskrsnica na državnim putevima
18.11.15. Javna nabavka br. 96/2014 - Idejni projekat mosta preko Save na koridoru državnog puta IB reda br. 21 (М-21), deonica: Novi Sad - Ruma - Šabac
18.11.15. Javna nabavka br. 112/2014 - Projekti provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima
17.11.15. Javna nabavka br. 68/2015 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima
16.11.15. Javna nabavka br. 59/2015 - Održavanje i čišćenje nadstrešnica na naplatnim stanicama
16.11.15. Javna nabavka br. 112/2015 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 441

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia


E-mail: office@putevi-srbije.rs