search

Services

25.05.16. Javna nabavka br. 52/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda br. 22 sa putnim objektom preko reke Kačer, na km: 284+170, deonica: Ćelije – Ljig (en)
25.05.16. Javna nabavka br. 51/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 22, sa putnim objektom preko potoka Suva Jaruga – Đorđevića most, na km 320+400, deonica: Zagrađe – Gornji Milanovac (en)
25.05.16. Javna nabavka br. 50/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 22, sa putnim objektom preko potoka Garibovac – Lukića most, na km 317+050, deonica: Zagrađe – Gornji Milanovac (en)
25.05.16. Javna nabavka br. 69/2015 - Glavni projekat poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima (en)
24.05.16. Javna nabavka br. 21/2016 – Održavanje sistemavideo nadzora (en)
20.05.16. Javna nabavka br. 107/2015 - Održavanje postojećeg putnog metereološko – informacionog sistema (PMIS) (en)
20.05.16. Javna nabavka br. 144/2015 - Održavanje ITS opreme i instalacija tunela (en)
17.05.16. Javna nabavka br. 135/2015 - Održavanje opreme i sistema (nadzorni i operativni centri) (en)
09.05.16. Javna nabavka br. 16/2016 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-80, deonica: Niš – Merdare (en)
09.05.16. Javna nabavka br. 9/2016 - Hidrotehnička studija koridora autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina (en)
05.05.16. Javna nabavka br. 43/2016 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-763, deonica: Lajkovac – Ljig, dopuna za regulacije, elektrostubove, deponiju, devijaciju i tunel (en)
28.04.16. Javna nabavka br. 137/2015 - Održavanje CSU i softvera za podršku sistemu upravljanja opremom tunela (en)
18.04.16. Javna nabavka br. 162/2015 - Konsultanske usluge iz oblasti tehničkih rešenja primenjenih u ITS-u (en)
18.04.16. Javna nabavka br. 116/2015 - Izrada publikacije o brojanju saobraćaja
28.03.16. Javna nabavka br. 11/2016 – Osiguranje zaposlenih (en)
28.03.16. Javna nabavka br. 12/2016 – Osiguranje novca u transportu (en)
10.03.16. Javna nabavka br. 51/2015 - Održavanje fotokopir aparata
08.03.16. Javna nabavka br. 6/2016 - Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje drumsko – pešačkog mosta preko Mijajlovačke reke u Medveđi, na državnom putu IIA reda broj 187, deonica: Velika Drenova – Grabovac na km 66+627
03.03.16. Javna nabavka br. 131/2015 - Nabavka licenci za priključenje kamera na postojeće aplikativne softvere za sistem video nadzora (en)
01.03.16. Javna nabavka br. 101/2015 - Funkcionalno ispitivanje centralnog sistema upravljanja (CSU) tunelima Poziv za podnošenje ponuda (en)

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia


E-mail: office@putevi-srbije.rs