Services

Services

25.11.15. Javna nabavka br. 113/2014 - Glavni projekat upravljanja saobraćajem na deonici autoputa E-75, deonica: Beograd – Niš (en)
25.11.15. Javna nabavka br. 158/2014 – Periodična ispitivanja uslova radne okoline; propisani lekarski pregledi zaposlenih po oceni službe medicine rada; osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuacija zaposlenih u slučaju opas
24.11.15. Javna nabavka br. 114/2014 - Glavni projekti poboljšanja opasnih deonica na državnim putevima
20.11.15. Javna nabavka br. 87/2014 - Izrada glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta - raskrsnica na državnim putevima
18.11.15. Javna nabavka br. 96/2015 - Idejni projekat mosta preko Save na koridoru državnog puta IB reda br. 21 (М-21), deonica: Novi Sad - Ruma - Šabac
18.11.15. Javna nabavka br. 112/2014 - Projekti provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima
17.11.15. Javna nabavka br. 68/2015 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima
16.11.15. Javna nabavka br. 59/2015 - Održavanje i čišćenje nadstrešnica na naplatnim stanicama
16.11.15. Javna nabavka br. 122/2015 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IIB reda broj 441
13.11.15. Javna nabavka br. 71/2014 - Troškovi specijalizovane obuke UISS
13.11.15. Javna nabavka br. 70/2014 - Konsultantske usluge za ITS sisteme
10.11.15. Javne nabavke br. 114/2015 - Master plan za označavanje turističkih odredišta (atrakcija) i upravljanje turističkom signalizacijom na državnim putevima u Republici Srbiji
02.11.15. Project Performance Monitoring
29.10.15. Javna nabavka br. 251/2014 - Obezbeđenje putnog objekta tunela Stara Straževica na obilaznici – kružnom putu oko Beograda
29.10.15. Javna nabavka br. 100/2014 - Izrada solucija – kastomizacija funkcija geoprostorne baze
29.10.15. Javna nabavka br. 84/2014 - Troškovi pripreme strukture BP za migraciju u geoprostornu bazu
23.10.15. Javne nabavke br. 58/2015 - Održavanje vertikalne svetlosne signalizacije
23.10.15. Javne nabavke br. 80/2014 - Održavanje opreme, sistema i instalacija za upravljanje tunelima
22.10.15. Javna nabavka br. 179/2014 - Izrada idejnog rešenja i tehničke dokumentacije za opremu i softversku aplikaciju za integraciju podataka sa aplikacija ITS sistema u prostornu bazu podtaka Web portal ITS sistema
22.10.15. Javna nabavka br. 57/2015 - Održavanje komunikacione infrastrukture ITS

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22


E-mail: office@putevi-srbije.rs