search

Services

24.10.16. Preparation of Main Designs for Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) of the State Roads IA 1, IB 33, IB 39 and IIA 186: Niš 1 (Trupale) - Niš 3 (Batušinac), Negotin – Mokranje, Babušnica - Svođe, Ćuprija – Despotovac
23.10.16. Javna nabavka br. 70/2015 - Tehnička kontrola Glavnih projekata poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima (en)
20.10.16. Javna nabavka br. 161/2015 - Otklanjanje neusaglašenosti elemenata centralnog sistema upravljanja na ITS objektima (en)
06.10.16. Javna nabavka br. 87/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 21 sa putnim objektom preko reke Dobrave, na km 76+795, deonica: Šabac (Lojanice) – Lojanice (en)
05.10.16. Javna nabavka br. 128/2016 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Kolubare (en)
05.10.16. Javna nabavka br. 99/2016 - Baza podataka o nestabilnim terenima – unos podataka iz registratora u bazu podataka o nestabilnim terenima (en)
05.10.16. Javna nabavka br. 95/2016 - Prva faza pregleda tunela i unos podataka u bazu (en)
03.10.16. Preparation of Main Designs for Road Rehabilitation-Upgrading of the State Roads IA 1 and IA 3: Ražanj 1 - Paraćin 1, Aleksinac 1 - Ražanj 1, Sremska Mitrovica - Ruma 1 and Ruma 1 - Pećinci 1, Contract ID No. RRSP/CS3-RRD3-2/2016-12
03.10.16. Preparation of Main Designs for Road Rehabilitation-Upgrading of the State Roads Zrenjanin (Ečka) - Ečka, Kosjerić (Varda) - Požega, Ivanjica - Sjenica and Raška (K. Mitrovica) - Novi Pazar (Banja), Contract ID No. RRSP/CS3-RRD3-1/2016-11
27.09.16. Javna nabavka br. 38/2016 - Izrada izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini u JP "Putevi Srbije"
19.09.16. Javna nabavka br. 37/2016 – Osiguranje službenih vozila (en)
09.09.16. Javna nabavka br. 102/2015 - Periodična provera protiv požarnih sistema na tunelima (en)
06.09.16. Javna nabavka br 111/2016 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti petlje „Smederevska Palanka“ na državnom putu IA-A1 (E-75)
06.09.16. Javnа nabavka br. 22/2015 - Glavni projekat poboljšanja javnog osvetljenja od AT "Lasta" do "Bubanj Potoka" (en)
31.08.16. Javna nabavka br. 97/2016 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava (en)
31.08.16. Javna nabavka br. 93/2016 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije (en)
29.08.16. Javna nabavka br. 89/2016 - Troškovi održavanja licenci ArcGIS-a za 2016/2017 godinu (en)
26.08.16. Javna nabavka br. 82/2016 – Prednumeracija i testiranje novih kartica, namotavanje na hilzne i pakovanje u foliju (en)
25.08.16. Public procurement nr. 404-202/2016 – Modifications and amendments to the design documents for „Petlovo brdo“ and „Orlovača“ intershange – final solution
24.08.16. Javna nabavka br. 24/2016 - Održavanje telefonskih centrala i telefonske opreme (en)

Contact

Bulevar kralja Aleksandra 282
PO Box 17, 11050 Belgrade 22, Serbia
pak 149602