search

Usluge

25.05.16. Javna nabavka br. 52/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda br. 22 sa putnim objektom preko reke Kačer, na km: 284+170, deonica: Ćelije – Ljig
25.05.16. Javna nabavka br. 51/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 22, sa putnim objektom preko potoka Suva Jaruga – Đorđevića most, na km 320+400, deonica: Zagrađe – Gornji Milanovac
25.05.16. Javna nabavka br. 50/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 22, sa putnim objektom preko potoka Garibovac – Lukića most, na km 317+050, deonica: Zagrađe – Gornji Milanovac
25.05.16. Javna nabavka br. 69/2015 - Glavni projekat poboljšanja opasnih mesta po hitnim nalozima
24.05.16. Javna nabavka br. 21/2016 – Održavanje sistema video nadzora
20.05.16. Javna nabavka br. 107/2015 - Održavanje postojećeg putnog metereološko – informacionog sistema (PMIS)
20.05.16. Javna nabavka br. 144/2015 - Održavanje ITS opreme i instalacija tunela
17.05.16. Javna nabavka br. 135/2015 - Održavanje opreme i sistema (nadzorni i operativni centri)
09.05.16. Javna nabavka br. 16/2016 -Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-80, deonica: Niš – Merdare
09.05.16. Javna nabavka br. 9/2016 - Hidrotehnička studija koridora autoputa E-761, deonica: Pojate – Preljina
05.05.16. Javna nabavka br. 43/2016 - Dopuna geodetskog elaborata za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E-763, deonica: Lajkovac – Ljig, dopuna za regulacije, elektrostubove, deponiju, devijaciju i tunel
28.04.16. Javna nabavka br. 137/2015 - Održavanje CSU i softvera za podršku sistemu upravljanja opremom tunela
18.04.16. Javna nabavka br. 162/2015 - Konsultanske usluge iz oblasti tehničkih rešenja primenjenih u ITS-u
18.04.16. Javna nabavka br. 116/2015 - Izrada publikacije o brojanju saobraćaja
28.03.16. Javna nabavka br. 11/2016 – Osiguranje zaposlenih
28.03.16. Javna nabavka br. 12/2016 – Osiguranje novca u transportu
10.03.16. Javna nabavka br. 51/2015 - Održavanje fotokopir aparata
08.03.16. Javna nabavka br. 6/2016 - Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje drumsko – pešačkog mosta preko Mijajlovačke reke u Medveđi, na državnom putu IIA reda broj 187, deonica: Velika Drenova – Grabovac na km 66+627
03.03.16. Javna nabavka br. 131/2015 - Nabavka licenci za priključenje kamera na postojeće aplikativne softvere za sistem video nadzora
01.03.16. Javna nabavka br. 101/2015 - Funkcionalno ispitivanje centralnog sistema upravljanja (CSU) tunelima Poziv za podnošenje ponuda

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22


E-mail: office@putevi-srbije.rs