search

Usluge

26.08.16. Javna nabavka br. 82/2016 – Prednumeracija i testiranje novih kartica, namotavanje na hilzne i pakovanje u foliju
25.08.16. Javna nabavka br. 404-202/2016 – Izmene i dopune glavnog projekta petlji „Petlovo brdo“ i „Orlovača“ – konačno rešenje
24.08.16. Javna nabavka br. 24/2016 - Održavanje telefonskih centrala i telefonske opreme
19.08.16. Javna nabavka br. 67/2016 - Temeljno višefazno hidrodinamičko pranje i čišćenje kabina, platoa – ostrva, zaštitne ograde i kolovoza na naplatnim stanicama
17.08.16. Javna nabavka br. 92/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta II A reda broj 107 sa putnim objektom preko Velikog Kanala, deonica: Bogojevo – Sombor
08.08.16. Javna nabavka br. 69/2016 - Tehničko uputsvo za projektovanje konstrukcije za zaštitu od buke
05.08.16. Javna nabavka br. 39/2016 – Izvršenje vanrednih i dva redovna šestomesečna servisa PP sredstava
05.08.16. Javna nabavka br. 54/2015 – Tehno – ekonomska analiza varijantnih rešenja Obilaznice Ruma
04.08.16. Javna nabavka br. 40/2016 – Projekat autoputa E-75 (M-22), Beograd – Novi Sad, LOT 1.1. Projektovanje i izgradnja autoputa E-75 od Beograda do Novog Sada od km 108+000 do km 118+060 – nadzor nad preostalim radovima II deo
01.08.16. Javna nabavka br. 81/2016 – Redovno održavanje sistema za naplatu putarine
15.07.16. Javna nabavka br. 62/2016 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja
11.07.16. Javna nabavka br. 65/2016 - Otvaranje i vođenje deviznog računa kod poslovne banke za naplaćena sredstva od naknade za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu
08.07.16. Javna nabavka br. 141/2015 - Konsultantske usluge
08.07.16. Javna nabavka br. 64/2016 - Revizija finansijskih izveštaja
07.07.16. Javna nabavka br. 61/2016 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2015. godinu
04.07.16. Javna nabavka br. 60/2016 - Održavanje softverskog programa za finansijsko poslovanje «MEGA HERMES»
04.07.16. Javna nabavka br. 36/2016 - Nadzor službenih vozila putem GPS-a
24.06.16. Javna nabavka br. 68/2016 - Produženje korišćenja licenci za softver u AOP-u ORACLE – SE1
24.06.16. Javna nabavka br. 75/2016 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na autoputu E -763, od Surčina do Obrenovca
23.06.16. Javna nabavka br. 58/2016 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602