search

Usluge

20.10.16. Javna nabavka br. 161/2015 - Otklanjanje neusaglašenosti elemenata centralnog sistema upravljanja na ITS objektima
06.10.16. Javna nabavka br. 87/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 21 sa putnim objektom preko reke Dobrave, na km 76+795, deonica: Šabac (Lojanice) – Lojanice
05.10.16. Javna nabavka br. 128/2016 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava i bujičnih tokova u slivu Kolubare
05.10.16. Javna nabavka br. 99/2016 - Baza podataka o nestabilnim terenima – unos podataka iz registratora u bazu podataka o nestabilnim terenima
05.10.16. Javna nabavka br. 95/2016 - Prva faza pregleda tunela i unos podataka u bazu
03.10.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IA 1 i IA 3: Ražanj 1 - Paraćin 1, Aleksinac 1 - Ražanj 1, Sremska Mitrovica - Ruma 1 i Ruma 1 – Pećinci 1, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RRD3-2/2016-12
03.10.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva: Zrenjanin (Ečka) - Ečka, Kosjerić (Varda) - Požega, Ivanjica - Sjenica i Raška (K. Mitrovica) - Novi Pazar (Banja), ID br.Ugovora: RRSP/CS3-RRD3-1/2016-11
27.09.16. Javna nabavka br. 38/2016 - Izrada izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini u JP "Putevi Srbije"
19.09.16. Javna nabavka br. 37/2016 – Osiguranje službenih vozila
09.09.16. Javna nabavka br. 102/2015 - Periodična provera protiv požarnih sistema na tunelima
06.09.16. Javna nabavka br 111/2016 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti petlje „Smederevska Palanka“ na državnom putu IA-A1 (E-75)
06.09.16. Javnа nabavka br. 22/2015 - Glavni projekat poboljšanja javnog osvetljenja od AT "Lasta" do "Bubanj Potoka"
31.08.16. Javna nabavka br. 97/2016 - Izrada procene vrednosti osnovnih sredstava
31.08.16. Javna nabavka br. 93/2016 - Informisanje javnosti o radovima i stanju na putnoj mreži Republike Srbije
29.08.16. Javna nabavka br. 89/2016 - Troškovi održavanja licenci ArcGIS-a za 2016/2017 godinu
26.08.16. Javna nabavka br. 82/2016 – Prednumeracija i testiranje novih kartica, namotavanje na hilzne i pakovanje u foliju
25.08.16. Javna nabavka br. 404-202/2016 – Izmene i dopune glavnog projekta petlji „Petlovo brdo“ i „Orlovača“ – konačno rešenje
24.08.16. Javna nabavka br. 24/2016 - Održavanje telefonskih centrala i telefonske opreme
19.08.16. Javna nabavka br. 67/2016 - Temeljno višefazno hidrodinamičko pranje i čišćenje kabina, platoa – ostrva, zaštitne ograde i kolovoza na naplatnim stanicama
17.08.16. Javna nabavka br. 92/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta II A reda broj 107 sa putnim objektom preko Velikog Kanala, deonica: Bogojevo – Sombor

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602