JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Dobra

Prikaz # 
28.09.15. Javna nabavka br. 24/2014 – Nabavka četiri agregata za nove naplatne stanice na deonici: Beograd - Subotica
23.09.15. Javnu nabavku br. 90/2015 – Naftni derivati za službena vozila
23.09.15. Javnu nabavku br. 30/2015 – Video oprema za kontrolu video nadzorom na novoizgrađenim naplatnim stanicama
07.09.15. Javna nabavka br. 31/2015 - Fioke sa čvrstim diskovima za arhivirawe video snimka
07.09.15. Javna nabavka br. 39/2015 - Kase za novac i sigurnosni ormani za naplatne stanice na novoizgrađenim naplatnim stanicama Beograd - Subotica
07.09.15. Javna nabavka br. 32/2015 - Alarmi "panik" tasteri, reflektori, vibro senzori i senzori detekcije otvaranja kasa, vrata i prozora
04.09.15. Javna nabavka br. 44/2015 - Ormarići za inkasante
01.09.15. Javna nabavka br. 43/2015 - Stolice za inkasante
01.09.15. Javna nabavka br. 45/2015 - Nameštaj po meri za naplatne stanice i poslovne prostorije
07.08.15. Javna nabavka br. 28/2015 - Papirne magnetne kartice
07.08.15. Javna nabavka br. 123/2014 - Instalacija promenljive vertikalne signalizacije
05.08.15. Javna nabavka br. 34/2015 - Nabavka novih TAG uređaja nove generacije
23.07.15. Javna nabavka br. 133/2014 - Oprema, uređaji i instalacije u zonama tuneli - kontrolni - operativni centri
07.07.15. Javna nabavka br. 11/2014 - Telefonski i faks aparati za poslovne prostorije i novoizgrađene naplatne stanice
26.06.15. Javna nabavka br. 17/2014 - Espreso kafa za automate u kafe kuhinjama
26.06.15. Javna nabavka br. 232/2014 - Oprema za operativni centar i nadzorni centar
26.06.15. Javna nabavka br. 122/2014 - Potrošni materijal i delovi opreme sistema za monitoring i upravljanje saobraćajem
25.06.15. Јavnа nabavkа br. 62/2015 - Električna energija
19.06.15. Javna nabavka br. 22/2014 - Video oprema za kontrolu video nadzorom na novoizgrađenim naplatnim stanicama na deonici: Beograd - Subotica (NS Kovilj, NS Maradik, NS Novi Sad - jug i NS Novi Sad - sever)
02.06.15. Javna nabavka br. 24/2015 – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Koridoru 10, autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća – Levosoje, od km. 934+354,73 do km. 942+413,31

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version