search

Стручна литература

Popravke kolovoznih konstrukcija

Popravke kolovoznih konstrukcija

Sadržaj:

1. Vrste i tipovi kolovoznih konstrukcija
2. Oštećenja fleksibilnih kolovoznih konstrukcija
3. Popravke oštećenja fleksibilnih kolovoznih konstrukcija
4. Oštećenja krutih kolovoznih konstrukcija
5. Popravke oštećenja krutih kolovoznih konstrukcija
6. Bezbednost


Publikaciju možete preuzeti u .pdf formatu klikom na sliku. 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602