JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Sektor naplate putarine

Sektor naplate putarine obavlja poslove naplate putarine, kao i poslove nadzora naplate putarine(poslove video nadzora, analitike i kontrole),poslove prevoza i zaštite novca i objekata i administrativno tehničke i druge poslove vezane za delatnost sektora.

U sastavu Sektora naplate putarine nalaze se sledeća odeljenja:

1.Odeljenje za operativnu naplatu putarine
2.Odeljenje nadzora naplate putarine
3.Odeljenje zajedničkih poslova sektora

Javno preduzeće “Putevi Srbije” putem Sektora naplate putarine vrši naplatu naknade za upotrebe auto-puta (putarine) na sledećim deonicama:

- Beograd-Niš
- Beograd-Šid (Hrvatska granica)
- Niš-Leskovac
- Beograd-Subotica (Mađarska granica)

Na deonici Beograd-Niš i Beograd-Šid naplata se odvija u uslovima zatvorenog sistema naplate, dok na deonicama Niš-Leskovac i Beograd-Subotica naplata putarine se odvija u uslovima otvorenog sistema naplate.

Naplata putarine se danas obavlja na autoputevima ukupne dužine oko 603 km, preko automatskog tehničkog sistema za naplatu. Sistem se sastoji od 38 naplatnih stanica.

Rešenje naplatnog sistema predstavlja kompleksan upravljačko transakcioni sistem u potpunosti modularan, baziran na “PC” tehnologiji, uz korišćenje savremenih operativnih sistema za rad u realnom vremenu i potpunom zaštitom u prenosu podataka.

Korisnicima je omogućeno, na svim naplatnim stanicama, da sami izaberu način plaćanja putarine:

- U GOTOVOM NOVCU
- PLATNIM KARTICAMA (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- ELEKTRONSKIM PUTEM – PLAĆANJEM BEZ ZAUSTAVLJANJA

Korisnici koji putarinu plaćaju u gotovom novcu ili nekom vrstom kartica moraju da se zaustave na naplatnim stanicama, dok vozila koja imaju savremene elektronske uređaje – TAG-ove, prolaze kroz naplatnu stanicu i plaćaju putarinu bez zaustavljanja.

 

MAPA NAPLATNIH STANICA

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE

Elektronska naplata putarine predstavlja savremeni model plaćanja putarine upotrebom TAG uređaja (u daljem tekstu TAG-ova), za odgovarajuću kategoriju vozila. Elektronska naplate putarine je način bezkontaktne naplate, pri kome vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom i izlaznom(naplatnom) saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na stubu pored ulazne i izlazne (naplatne) saobraćajne trake.

 

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE OBEZBEĐUJE:

  • naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim trakama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima
  • jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
  • kraće vreme transakcije
  • veći broj transakcija za kraće vreme

Putarina – predstavlja posebnu naknadu za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina).

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine.

Na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) ulazne i naplatne saobraćajne trake su kombinovane za manuelnu i ENP naplatu

...Žurite sa putovanja...i...ne želite da čekate u koloni pred naplatnom rampom, ..želite da putujete bezbedno i komforno, imamo rešenje za Vas: elektronski uređaj TAG...

Image Image Image

TAG - predstavlja elektronski uređaj za plaćanje putarine, a vlasnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice, koje zaključi ugovor sa JP "Putevi Srbije" i uz odgovarajuću naknadu pruzme TAG uređaj

Elektronska naplata putarine putem TAG uređaja funkcioniše na dva načina:
- PRIPEJD sistem,
u kojem korisnici unapred uplaćuju iznos dopune TAG -a putem kojeg se plaća putarina,

- POSTPEJD sistem,
isključivo za domaća pravna lica, u kojem korisnici plaćaju putarinu narednog meseca za prolaske sa TAG -om ostvarene u prethodnom mesecu. Za ovakav način plaćanja putarine neophodno je da korisnici zaključe ugovor sa JP "Putevi Srbije" i prilože neopozivu bankarsku garanciju kao obezbeđenje za izvršenje obaveza po ugovoru. Na plaćene račune u ugovorenom roku korisnik ostvaruje popust od 5%.

NAPOMENA: U SLUČAJU DA VRŠITE PLAĆANjE PUTARINE PUTEM GOTOVINE, ILI PLATNIM KARTICAMA, U OBAVEZI STE DA OBEZBEDITE ZAŠTITU UREĐAJA OD SLUČAJNOG OČITAVANjA!

Image Image

Prilikom ulaska u traku za elektronsku naplatu putarine, na ulazu i na izlazu sa autoputa, TAG odašilje zvučne signale koji obaveštavaju korisnika o uspešnosti transakcije.

Ukoliko se TAG koristi u pripejd sistemu, na ulasku vozila na autoput na displeju se pokazuje stanje kredita na TAG–u, a na izlasku sa autoputa iznos putarine i preostalo stanje na kredita na TAG-u. Pali se zeleno svetlo na displeju,mehanička barijera se podiže i vozilo napušta traku.

Sve potrebne instrukcije o načinu postavljanja TAG-a u vozilo i načinu korišćenja TAG-a na naplatnim stanicama date su u Uputstvu za postavljanje i Uputstvu za korišćenje, koje svaki korisnik dobija prilikom preuzimanja TAG-a. Korisnik je dužan da se pridržava navedenih uputstava kako bi TAG pravilno funkcionisao.

TAG-ovi koji su konfigurisani za prvu kategoriju- putnička vozila, mogu se koristiti i na drugim vozilima iste kategorije.

Kontakt telefoni za sva pitanja, primedbe i probleme korisnika su:
Tel: (+381 11) 7857-154, 7857-155,
Faks: (+381 11) 2451-695, 78-57-141
Mob.: (+381 60) 840-2621
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cena TAG uređaja je: 1.625,00 dinara + PDV 325,00 dinara = 1.950,00 dinara

Krajnjim korisnicima - fizičkim i pravnim licima odobrava se popust za avansnu kupovinu TAG-ova, po sledećoj skali:

Broj kupljenih TAG-ova po jednokratnoj, avansnoj uplati

Visina popusta
25 - 100 kom. 2%
101-300 kom. 4%
301 kom. i više 6%

Za avansnu uplatu dopuna TAG uređaja odobrava se sledeći popust:

Vrednost avansne uplate unete u TAG

Popust na uneti iznos

10.000,00-25.000,00 dinara 4%
25.001,00-50.000,00 dinara 6%
50.001,00-100.000,00 dinara 8%
od 100.001,00 i više dinara 10%

 
Potrebna dokumenta pri zaključivanju ugovora i kupovini uređaja za Elektronsku naplatu putarine su:

Za pravna lica:
1. Identifikacioni podaci: Naziv, adresa, matični broj, broj računa i sl.
2. Rešenje APR o upisu u registar
3. Potvrda Poreske uprave o izvršenom evidentiranju za PDV (obrazac PEPDV)
4. Potvrda Poreske uprave o izvršenoj registraciji i broj PIB (obrazac REG)
5. Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG

Za fizička lica:
1. Identifikacioni podaci: Kopija lične karte
2. Kopija važeće saobraćajne dozvole za vozila za koje se izdaje i aktivira TAG

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version