JP "Putevi Srbije"

Switch to desktop

Sektor naplate putarine

U Sektoru naplate putarine obavljaju se poslovi naplate putarine, video nadzora, analitike i kontrole, prevoza i zaštite novca i objekata, kao i administrativno tehnički i drugi poslovi vezani za delatnost sektora.

U sastavu Sektora naplate putarine nalaze se sledeća odeljenja:

  1. Odeljenje nadzora naplate putarine 
  2. Odeljenje za operativnu naplatu putarine
  3. Odeljenje zajedničkih poslova sektora

Javno preduzeće “Putevi Srbije” putem Sektora naplate putarine vrši naplatu naknade za upotrebe auto-puta (putarine) na sledećim deonicama: 
Beograd-Niš
Beograd-Šid (Hrvatska granica)
Niš-Leskovac
Beograd-Subotica (Mađarska granica)

Na deonici Beograd-Niš i Beograd-Šid naplata se odvija u uslovima zatvorenog sistema naplate, dok na deonicama Niš-Leskovac i Beograd-Subotica naplata putarine se odvija u uslovima otvorenog sistema naplate. 

Naplata putarine se danas obavlja na autoputevima i polu-autoputevima ukupne dužine oko 603 km, preko automatskog tehničkog sistema za naplatu. Sistem se sastoji od 38 naplatnih stanica.
Rešenje naplatnog sistema predstavlja kompleksan upravljačko transakcioni sistem u potpunosti modularan, baziran na “PC” tehnologiji, uz korišćenje savremenih operativnih sistema za rad u realnom vremenu i potpunom zaštitom u prenosu podataka.

Korisnicima je omogućeno, na svim naplatnim stanicama, da sami izaberu metod plaćanja putarine:

- u gotovom novcu
plaćanje putarine platnim karticama (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- bonovima
- elektronskim putem – plaćanjem bez zaustavljanja (na deonici autoputa od Beograda do hrvatske granice) Korisnici koji putarinu budu plaćali u gotovom novcu ili nekom vrstom kartica moraće da se zaustave na naplatnim stanicama, ali vozila koja budu imala savremene elektronske uređaje – TAG-ove, prolaziće kroz naplatnu stanicu u punoj brzini. Oni će plaćanje realizovati "elektronskim novcem" posredstvom TAG-ova, a visina putarine će se odbijati od sume koju je korisnik unapred uplatio i "upisao" na TAG.Sistem za naplatu putarine omogućava interoperabilnost sa svim savremenim naplatnim sistemima u Evropi.

MAPA NAPLATNIH STANICA
  

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE

Elektronska naplate putarine (ENP) je način bezkontaktne naplate, pri kome vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom/naplatnom saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na nadstrešnici iznad ulazne/naplatne saobra?ajne trake. 

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine, dok će ulazne/naplatne saobraćajne trake na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) biti kombinovane za manuelnu i ENP naplatu.
Kada se vozilo opremljeno TAG uređajem približi izlaznoj brzoj traci, koja je opremljena ENP sastavom, antena na nadstrešnici detektuje prisutni TAG uređaj, čita memorisane podatke, i ako je komunikacija uspešna, na displeju se pokazuje kategorija vozila, iznos putarine, sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu. Rampa se diže i vozilo napušta izlaznu traku. 

Korisnik TAG-a može biti svako pravno ili fizičko lice, koje potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije” i preuzme uz odgovarajuću naknadu ENP uređaj (TAG), te uplati početni iznos pretplate čime TAG postaje validan za korišćenje, pri čemu se jedan TAG može koristiti za jedno vozilo odgovarajuće kategorije. 

Sklapanje Ugovora i kupovina TAG-a može se obaviti na prodajnim mestima JP “Putevi Srbije” ili ovlašćenih distributera pri čemu korisnik preuzima TAG uređaj uz naknadu, čiji je iznos određen važećom odlukom JP “Putevi Srbije” na dan zaključenja ugovora i koja je sastavni deo Opštih uslova ENP. Trenutno se prilikom preuzimanja TAG-a sa nosačem, plaća naknadu u iznosu od 1.950,00 dinara. Minimalni iznos jedne dopune je 1.500,00 dinara, a može se višekratno dopunjavati na željeni iznos. TAG nema vremenskog ograničenja korišćenja. TAG-a se aktivira preuzimanjem i uplatom početnog iznosa pretplate i na njemu su uneti sledeći podaci: registarski broj vozila, kategorija puta i iznos plaćene putarine. 

Ovaj bezgotovinski način plaćanja putarine na autoputevima Srbije, pri kome je putarina unapred plaćena, obezbeđuje:
- naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim stazama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima
- jednostavnost naplate putarine, time što izbegavate gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje
- vreme transakcije je mnogo kraće
- veći broj transakcija za kraće vreme
- smanjen broj zaposlenih lica

Copyright by JP "Putevi Srbije" 2005-2014. All rights reserved.

Top Desktop version