Prosečan godišnji dnevni saobraćaj

Sve informacije o prosečnom godišnjem dnevnom saobraćaju na javnim putevima I i II reda u Republici Srbiji možete preuzeti ovde ukoliko odaberete tab sa željenom godinom.


ico-adobe - Mreža državnih puteva - saobraćajno opterećenje

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IA reda (xls)

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IB reda (xls)

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIA reda (xls)

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIB reda (xls)


ico-adobe - Mreža državnih puteva - saobraćajno opterećenje

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IA reda (xls)

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IB reda (xls)

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIA reda (xls)

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIB reda (xls)


ico-adobe - Mreža državnih puteva - saobraćajno opterećenje

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IB reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIB reda


ico-adobe - Mreža državnih puteva - saobraćajno opterećenje

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IB reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIB reda

ico-adobe - Veza između aktuelnog i prethodnog označavanja deonica i putnih pravaca IA reda

ico-adobe - Veza između aktuelnog i prethodnog označavanja deonica i putnih pravaca IB reda

ico-adobe - Veza između aktuelnog i prethodnog označavanja deonica i putnih pravaca IIA reda

ico-adobe - Veza između aktuelnog i prethodnog označavanja deonica i putnih pravaca IIB reda


ico-adobe - Mreža državnih puteva - raspored brojača saobraćaja i naplatnih stanica

ico-adobe - Mreža državnih puteva - saobraćajno opterećenje

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IB reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opterećenja na državnim putevima IIB reda

ico-adobe - Veza između aktuelnog i prethodnog označavanja deonica i putnih pravaca

ico-adobe - Stopa rasta prosečnog mesečnog dnevnog saobraćaja (PMDS) za jul i avgust 2014.g/2015.g na odabranim lokacijama

ico-adobe - Položaj na mapi


ico-adobe - Tabela saobraćajnog opretećenja na državnim putevima IA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opretećenja na državnim putevima IB reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opretećenja na državnim putevima IIA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opretećenja na državnim putevima IIB reda

ico-adobe - Veza između aktuelnog i prethodnog označavanja deonica i putnih pravaca

ico-adobe - Mreža državnih puteva - Saobraćajno opterećenje u 2014.god.

ico-adobe - Mreža državnih puteva - Raspored automatskih brojača saobraćaja i naplatnih stanica u 2014.god.


ico-adobe - Tabela saobraćajnog opretećenja na državnim putevima IA reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opretećenja na državnim putevima IB reda

ico-adobe - Tabela saobraćajnog opretećenja na državnim putevima II reda

ico-adobe - Mreža državnih puteva - saobraćajno opterećenje u 2013.god.