search

Kategorizacija vozila/Cenovnik putarine

Izračunajte cenu putarine na željenoj deonici


U padajućim menijima sa leve strane izaberite ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu kako biste dobili cenu putarine na željenoj deonici izraženu u dinarima i evrima.

Ulazna naplatna stanica:
Izlazna naplatna stanica:
Kategorija vozila:
RSD

Ia

I

II

III

IV

PREUZMITE CENOVNIK U PDF FORMATU

Kategorizacija vozila/Cenovnik putarine

Kategorizacija vozila se sprovodi na osnovu sledećih karakteristika:

  • broj osovina (točkova),
  • visina vozila na prvoj osovini, mereno vertikalno od kolovoza,
  • ukupne visine vozila,
  • mase vozila

1a. kategorija
motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla
Kategorizacija vozila - kategorija 1a

1. kategorija
motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine
Kategorizacija vozila - kategorija 1
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 1b

2. kategorija
motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m kod prve osovine, sa prikolicom
Kategorizacija vozila - kategorija 2a
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom
KAtegorizacija vozila - kategorija 2b
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg
KAtegorizacija vozila - kategorija 2c

3. kategorija
motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg
KAtegorizacija vozila - kategorija 3a
motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veća od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom
Kategorizacija vozila - kategorija 3b

4. kategorija
motorna vozila sa četiri i više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg
Kategorizacija vozila - kategorija 4

POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA (PUTARINA)
važi od: 1. decembra 2017. god. u 07:00 h
(po srednjoj kursnoj listi NBS br. 218 od 13.11.2014. god.)

 

JP "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282
Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22
pak 149602