Gradska karta

Gradska karta logo JP Putevi Srbije logo grad beograd

Sporazumom između JP „Putevi Srbije“ i Grada Beograda, građanima opština Mladenovac, Grocka i Sopot omogućeno je oslobađanje od plaćanja naknade za određenu deonicu auto-puta u zavisnosti od mesta prebivališta korisnika.

Gradska karta se izdaje fizičkim licima koja imaju prebivalište u gradskim opštinama: Mladenovac, Sopot i Grocka, a koja u vlasništvu imaju putničko motorno vozilo koje pripada prvoj kategoriji vozila. Pravo na dobijanje Gradske karte imaju i svi članovi porodice koji imaju prebivalište na adresi vlasnika Gradske karte, pod uslovom da koriste to isto vozilo. Gradska karta zavisi od mesta prebivališta podnosioca zahteva i važi isključivo za relaciju koja je na njoj navedena i unutar nje. Odlukom Skupštine grada Beograda utvrđeno je da korisnik može imati samo jednu gradsku kartu.

Vlasnik gradske karte obavezan je da prilikom uključivanja na auto-put uzme magnetnu karticu iz distributera za izdavanje kartica, te je pri isključenju sa auto-puta preda inkasantu zajedno sa gradskom kartom na uvid.

Dokumentacija potrebna za izdavanje Gradske karte:

  •  Popunjen zahtev
  • Fotokopija lične karte (za lične karte sa čipom, odštampani podaci)
  • Odštampani podaci koji su sadržani u čipu saobraćajne dozvole
  • Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450x530px u elektronskoj formi na CD-u
  • Dokaz o uplati na račun JP „Puteva Srbije“ broj: 105-4681-51 prvi primerak naloga za uplatu
  • Prilikom podnošenja zahteva za zamenu gradske karte, korisnik je u obavezi da vrati prethodnu (staru) gradsku kartu.

Primer uplatnice:

 Gradska karta uplatnica

Zahtev za izdavanje Gradske karte uz prateću dokumentaciju možete uputiti poštom ili doneti lično na adresu: ul. Ustanička, br. 64/5 sprat, Beograd 11050

Za sve dodatne informacije o uslovima korišćenja Gradske karte možete kontaktirati naš Korisnički centar.
 


Štampa