Просечан годишњи дневни саобраћај

Све информације о просечном годишњем дневном саобраћају на јавним путевима I и II реда у Републици Србији можете преузети овде уколико одаберете таб са жељеном годином.

Све информације о просечном годишњем дневном саобраћају на јавним путевима I и II реда у Републици Србији можете преузети овде уколико одаберете таб са жељеном годином.

2023.

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда (xls)

2022.

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда (xls)

2021.

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда (xls)

2020.

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда (xls)

2019.

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда (xls)

2018.

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIА реда (xls)

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда (xls)

2017.

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IА реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIА реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда

2016.

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IБ реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIБ реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца IА реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца IБ реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца IIА реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца IIБ реда

2015.

ico-adobe - Мрежа државних путева - распоред бројача саобраћаја и наплатних станица

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IB реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIA реда

ico-adobe - Табела саобраћајног оптерећења на државним путевима IIB реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца

ico-adobe - Стопа раста просечног месечног дневног саобраћаја (ПМДС) за јул и август 2014.г/2015.г на одабраним локацијама

ico-adobe - Положај на мапи

2014.

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IА реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IБ реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IIА реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IIБ реда

ico-adobe - Веза између актуелног и претходног означавања деоница и путних праваца

ico-adobe - Мрежа државних путева - Саобраћајно оптерећење у 2014.год.

ico-adobe - Мрежа државних путева - Распоред аутоматских бројача саобраћаја и наплатних станица у 2014.год.

2013.

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IА реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима IБ реда

ico-adobe - Табела саобраћајног опретећења на државним путевима II реда

ico-adobe - Мрежа државних путева - саобраћајно оптерећење у 2013.год.


Штампа