Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

План управљања животном средином

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица-Сјеница

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица-Сјеница

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Сомбор-Кула

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Сомбор-Кула

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 33, деоница: Пожаревац (Орљево)-Љешница

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 33, деоница: Пожаревац (Орљево)-Љешница

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 34, деоница: Братинац-Браничево

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 34, деоница: Братинац-Браничево

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Брестовац - Дољевац

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Брестовац - Дољевац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница: Сушица - Дојевиће

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница: Сушица - Дојевиће

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица - Сјеница

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица - Сјеница

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница: Сјеница - Сушица

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница: Сјеница - Сушица

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Косјерић (Варда) – Пожега

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Косјерић (Варда) – Пожега

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 39, деоница: Бабушница - Свође

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 39, деоница: Бабушница - Свође

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Рашка (К. Митровица) – Нови Пазар (Бања)

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Рашка (К. Митровица) – Нови Пазар (Бања)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 33, деоница: Неготин (Радујевац) - гр. СРБ/БУГ (Мокрање)

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 33, деоница: Неготин (Радујевац) - гр. СРБ/БУГ (Мокрање)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Сремска Митровица - Рума 1

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Сремска Митровица - Рума 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Параћин 1 - Ражањ 1

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Параћин 1 - Ражањ 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Ниш (Трупале) – Ниш (Батушинац)

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Ниш (Трупале) – Ниш (Батушинац)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Ражањ 1 - Алексинац 1

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Ражањ 1 - Алексинац 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 3, деоница: Рума - Пећинци

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 3, деоница: Рума - Пећинци

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Мерошина – Прокупље (Орљане)

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Мерошина – Прокупље (Орљане)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Белољин – Куршумлија – Рударе

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Белољин – Куршумлија – Рударе

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државних путева IБ реда бр. 14 и IБ реда бр. 33, деоница: Ковин - Раља - Пожаревац

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државних путева IБ реда бр. 14 и IБ реда бр. 33, деоница: Ковин - Раља - Пожаревац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Пожега - Ивањица

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Пожега - Ивањица

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 160, деоница: Свилајнац - Медвеђа

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 160, деоница: Свилајнац - Медвеђа

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 10, деоница: Панчево - Ковин

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 10, деоница: Панчево - Ковин

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 27, деоница: Марковац - Свилајнац

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 27, деоница: Марковац - Свилајнац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Врбас - Србобран

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Врбас - Србобран

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Кула - Врбас

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Кула - Врбас

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 39, деоница: Лесковац југ – Лесковац (Братмиловце)

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 39, деоница: Лесковац југ – Лесковац (Братмиловце)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ваљево – Каона – Косјерић

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ваљево – Каона – Косјерић

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 28, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од граничног прелаза Каракај до НИС пумпе

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 28 Мали Зворник - Грачаница, од граничног прелаза Каракај до НИС пумпе

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница Аљиновићи - Сјеница

ico-adobe - План управљања животном средином – EMP за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница Аљиновићи - Сјеница

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља – Ужице

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља - Ужице

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 25, деоница: Топола – Крагујевац

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 25, деоница: Топола – Крагујевац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ириг – Рума

ico-adobe - Plan План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ириг – Рума

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Кладово – Брза Паланка

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за пројекат рехабилитације државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Кладово – Брза Паланка

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Рехабилитација државног пута IА реда бр. 3, деоница: Батровци – Кузмин

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за пројекат рехабилитације државног пута IА реда бр. 3, деоница: Батровци - Кузмин

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Рехабилитација државног пута IB реда бр. 39, деоница: Власотинце - Свође

ico-adobe - План управљања животном средином – ЕМП за пројекат рехабилитације државног пута IB реда бр. 39, деоница: Власотинце - Свође

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Рехабилитација државног пута IB реда бр. 35, деоница: Зајечар – Књажњвац

ico-adobe - План управљања животном средином – ЕМП за пројекат рехабилитације државног пута IB реда бр. 35, деоница: Зајечар – Књажевац

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б 28, Мали Зворник - Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник (Грачаница) – Љубовија 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Мали Зворник (Грачаница) – Љубовија 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика: Мали Зворник (Грачаница) – Љубовија 1

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 22, Прељина-Краљево, деоница: Мрчајевци-Краљево 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације (деоница: Мрчајевци–Краљево 1)

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика (деоница: Мрчајевци–Краљево 1)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 26, Београд-Шабац-Мали Зворник, деоница: Б.Ковиљача-М.Зворник

ico-adobe - Позив на јавне консултације (деоница: Б.Ковиљача–М.Зворник)

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика (Б.Ковиљача–М.Зворник)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 28, Мали Зворник-Ужице, деоница: М.Зворник–Грачаница

ico-adobe - Позив на јавне консултације (деоница: М.Зворник–Грачаница)

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика (М.Зворник–Грачаница)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 27, Лозница-Ваљево, деоница: КРСТ–ЗАВЛАКА 2

ico-adobe - Позив на јавне консултације (деоница: КРСТ–ЗАВЛАКА 2)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 27, Лозница - Ваљево

 

План заштите животне средине

ico-adobe - Позив на јавне консултације - Пројекат рехабилитације десне коловозне траке државног пута I А реда, бр. 1 (Е-75)

ico-adobe - Пројекат рехабилитације десне коловозне траке државног пута I А реда, бр. 1 (Е-75)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу II A реда бр. 170, деоница: Рогачица – Бајина Башта

ico-adobe - Позив на јавне консултације (Рогачица - Бајина Башта)

ico-adobe - Позив на јавне консултације - оглас Политика (Рогачица - Бајина Башта)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 31, деоница Рашка - Јариње

ico-adobe - Позив на јавне консултације - оглас Политика (Рашка - Јариње)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање штете на државном путу I Б реда број 27, деоница Лазаревац 4 – Аранђеловац 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика (Лазаревац 4 - Аранђеловац 1)

 

Road Rehabilitation and Safety Project

ico-adobe - RRD4-3, LOT 1, IА 1, РАЖАЊ (ПЕТЉА) - ALEKSINAC (ПЕТЉА), TOR

ico-adobe - RRD4-3, LOT 2, IБ 33, ПОЖАРЕВАЦ (ОРЉЕВО) - ЉЕШНИЦА, ТОР

ico-adobe - RRD4-3, LOT 3, IБ 34, БРАТИНАЦ (НАБРЂЕ) - БРАНИЧЕВО (ТРИБРОДЕ), ТОР

ico-adobe - IB 15, СОМБОР (ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) - КУЛА, ТОР

ico-adobe - IB 21, ИВАЊИЦА - СЈЕНИЦА, ТОР

ico-adobe - LOT 3: IБ 22, НОВИ ПАЗАР (БАЊА) - РИБАРИĆЕ, Л= 24.360КМ

ico-adobe - LOT 1: IА 1, БРЕСТОВАЦ (ИНТЕРЦХАНГЕ) - ДОЉЕВАЦ (ИНТЕРЦХАНГЕ), Л= 6.022 КМ

ico-adobe - LOT 4: IIА 147, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (АЗАЊА) - ВЕЛИКА ПЛАНА, Л= 13.532 КМ

ico-adobe - LOT 2: IБ 22, УŠĆЕ - РАŠКА (КОСОВСКА МИТРОВИЦА), Л= 32.127 КМ

RRSP final cleared RPF clean RRSP Enviromental management framework document Road Rehabilitation and Safety Project Road Rehabilitation and Safety Project Road Rehabilitation and Safety Project

 

Safe Road Design Manual
СРЦС Технички услови за грађење путева
СРДМ Приручник за пројектовање путева
СРСДД Стандардни цртежи путних детаља

Управљање социјалним утицајима

ico-adobe - Финални скраћени акциони план расељавања (САПР) за део државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица - Сјеница


Штампа