Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

План управљања животном средином

ico-adobe - Позив на Јавне консултације и презентацију плана управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ 22 Нови Пазар (Брђани) - Рибариће

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ 22 Нови Пазар (Брђани) - Рибариће

ico-adobe - Позив на Јавне консултације и презентацију плана управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ 22 Ушће – Рашка

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ 22 Ушће – Рашка

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица-Сјеница

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица-Сјеница

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Сомбор-Кула

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Сомбор-Кула

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 33, деоница: Пожаревац (Орљево)-Љешница

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 33, деоница: Пожаревац (Орљево)-Љешница

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 34, деоница: Братинац-Браничево

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 34, деоница: Братинац-Браничево

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Брестовац - Дољевац

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Брестовац - Дољевац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница: Сушица - Дојевиће

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница: Сушица - Дојевиће

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица - Сјеница

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица - Сјеница

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница: Сјеница - Сушица

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница: Сјеница - Сушица

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Косјерић (Варда) – Пожега

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Косјерић (Варда) – Пожега

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 39, деоница: Бабушница - Свође

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 39, деоница: Бабушница - Свође

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Рашка (К. Митровица) – Нови Пазар (Бања)

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 22, деоница: Рашка (К. Митровица) – Нови Пазар (Бања)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 33, деоница: Неготин (Радујевац) - гр. СРБ/БУГ (Мокрање)

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 33, деоница: Неготин (Радујевац) - гр. СРБ/БУГ (Мокрање)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Сремска Митровица - Рума 1

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Сремска Митровица - Рума 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Параћин 1 - Ражањ 1

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Параћин 1 - Ражањ 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Ниш (Трупале) – Ниш (Батушинац)

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Ниш (Трупале) – Ниш (Батушинац)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Ражањ 1 - Алексинац 1

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 1, деоница: Ражањ 1 - Алексинац 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 3, деоница: Рума - Пећинци

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IА реда бр. 3, деоница: Рума - Пећинци

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Мерошина – Прокупље (Орљане)

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Мерошина – Прокупље (Орљане)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Белољин – Куршумлија – Рударе

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Белољин – Куршумлија – Рударе

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државних путева IБ реда бр. 14 и IБ реда бр. 33, деоница: Ковин - Раља - Пожаревац

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државних путева IБ реда бр. 14 и IБ реда бр. 33, деоница: Ковин - Раља - Пожаревац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Пожега - Ивањица

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Пожега - Ивањица

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 160, деоница: Свилајнац - Медвеђа

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IIА реда бр. 160, деоница: Свилајнац - Медвеђа

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 10, деоница: Панчево - Ковин

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 10, деоница: Панчево - Ковин

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 27, деоница: Марковац - Свилајнац

ico-adobe - План Управљања животном средином - ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 27, деоница: Марковац - Свилајнац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Врбас - Србобран

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Врбас - Србобран

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Кула - Врбас

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 15, деоница: Кула - Врбас

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 39, деоница: Лесковац југ – Лесковац (Братмиловце)

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 39, деоница: Лесковац југ – Лесковац (Братмиловце)

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ваљево – Каона – Косјерић

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ваљево – Каона – Косјерић

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 28, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од граничног прелаза Каракај до НИС пумпе

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 28 Мали Зворник - Грачаница, од граничног прелаза Каракај до НИС пумпе

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница Аљиновићи - Сјеница

ico-adobe - План управљања животном средином – EMP за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 29, деоница Аљиновићи - Сјеница

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља – Ужице

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља - Ужице

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 25, деоница: Топола – Крагујевац

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 25, деоница: Топола – Крагујевац

ico-adobe - Позив на јавне консултације: ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ириг – Рума

ico-adobe - Plan План Управљања животном средином – ЕМП за појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ириг – Рума

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Појачано одржавање државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Кладово – Брза Паланка

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за пројекат рехабилитације државног пута IБ реда бр. 35, деоница: Кладово – Брза Паланка

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Рехабилитација државног пута IА реда бр. 3, деоница: Батровци – Кузмин

ico-adobe - План Управљања животном средином – ЕМП за пројекат рехабилитације државног пута IА реда бр. 3, деоница: Батровци - Кузмин

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Рехабилитација државног пута IB реда бр. 39, деоница: Власотинце - Свође

ico-adobe - План управљања животном средином – ЕМП за пројекат рехабилитације државног пута IB реда бр. 39, деоница: Власотинце - Свође

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Рехабилитација државног пута IB реда бр. 35, деоница: Зајечар – Књажњвац

ico-adobe - План управљања животном средином – ЕМП за пројекат рехабилитације државног пута IB реда бр. 35, деоница: Зајечар – Књажевац

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б 28, Мали Зворник - Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник (Грачаница) – Љубовија 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације: Мали Зворник (Грачаница) – Љубовија 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика: Мали Зворник (Грачаница) – Љубовија 1

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 22, Прељина-Краљево, деоница: Мрчајевци-Краљево 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације (деоница: Мрчајевци–Краљево 1)

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика (деоница: Мрчајевци–Краљево 1)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 26, Београд-Шабац-Мали Зворник, деоница: Б.Ковиљача-М.Зворник

ico-adobe - Позив на јавне консултације (деоница: Б.Ковиљача–М.Зворник)

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика (Б.Ковиљача–М.Зворник)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 28, Мали Зворник-Ужице, деоница: М.Зворник–Грачаница

ico-adobe - Позив на јавне консултације (деоница: М.Зворник–Грачаница)

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика (М.Зворник–Грачаница)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 27, Лозница-Ваљево, деоница: КРСТ–ЗАВЛАКА 2

ico-adobe - Позив на јавне консултације (деоница: КРСТ–ЗАВЛАКА 2)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 27, Лозница - Ваљево

 

План заштите животне средине

ico-adobe - Позив на јавне консултације - Пројекат рехабилитације десне коловозне траке државног пута I А реда, бр. 1 (Е-75)

ico-adobe - Пројекат рехабилитације десне коловозне траке државног пута I А реда, бр. 1 (Е-75)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу II A реда бр. 170, деоница: Рогачица – Бајина Башта

ico-adobe - Позив на јавне консултације (Рогачица - Бајина Башта)

ico-adobe - Позив на јавне консултације - оглас Политика (Рогачица - Бајина Башта)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I Б реда број 31, деоница Рашка - Јариње

ico-adobe - Позив на јавне консултације - оглас Политика (Рашка - Јариње)

ico-adobe - Ургентно одржавање и отклањање штете на државном путу I Б реда број 27, деоница Лазаревац 4 – Аранђеловац 1

ico-adobe - Позив на јавне консултације – оглас Политика (Лазаревац 4 - Аранђеловац 1)

 

Road Rehabilitation and Safety Project

ico-adobe - RRD4-3, LOT 1, IА 1, РАЖАЊ (ПЕТЉА) - ALEKSINAC (ПЕТЉА), TOR

ico-adobe - RRD4-3, LOT 2, IБ 33, ПОЖАРЕВАЦ (ОРЉЕВО) - ЉЕШНИЦА, ТОР

ico-adobe - RRD4-3, LOT 3, IБ 34, БРАТИНАЦ (НАБРЂЕ) - БРАНИЧЕВО (ТРИБРОДЕ), ТОР

ico-adobe - IB 15, СОМБОР (ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) - КУЛА, ТОР

ico-adobe - IB 21, ИВАЊИЦА - СЈЕНИЦА, ТОР

ico-adobe - LOT 3: IБ 22, НОВИ ПАЗАР (БАЊА) - РИБАРИĆЕ, Л= 24.360КМ

ico-adobe - LOT 1: IА 1, БРЕСТОВАЦ (ИНТЕРЦХАНГЕ) - ДОЉЕВАЦ (ИНТЕРЦХАНГЕ), Л= 6.022 КМ

ico-adobe - LOT 4: IIА 147, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (АЗАЊА) - ВЕЛИКА ПЛАНА, Л= 13.532 КМ

ico-adobe - LOT 2: IБ 22, УŠĆЕ - РАŠКА (КОСОВСКА МИТРОВИЦА), Л= 32.127 КМ

RRSP final cleared RPF clean RRSP Enviromental management framework document Road Rehabilitation and Safety Project Road Rehabilitation and Safety Project Road Rehabilitation and Safety Project

 
ico-adobe - Safe Road Design Manual

ico-adobe - СРЦС Технички услови за грађење путева

ico-adobe - СРДМ Приручник за пројектовање путева

ico-adobe - СРСДД Стандардни цртежи путних детаља

ico-adobe - Кампања за подизање свести о безбедности саобраћаја деце у школама у близини рехабилитованих путева

Управљање социјалним утицајима

ico-adobe - Финални скраћени акциони план расељавања (САПР) за део државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Ивањица - Сјеница


Штампа