Anketiranje vozača


Anketiranje o buci i zagađenju na putevima ka GP

Anketiranje o buci i zagađenju na putevima ka GP lightbox[videos1 640 420]Anketiranje o buci i zagađenju na putevima ka GP

Predstavnici Javnog preduzeća "Putevi Srbije" i Instituta za saobraćaj iz Budimpešte potpisali su ugovor o zajedničkom istraživanju i identifikaciji teritorija i broja stanovnika pogodjenih velikom bukom i zagadjivanjem vazduha. Cilj istraživanja je izrada planova čija će realizacija omogućiti da se smanji nivo zagadjenja i buke. Time bi se poboljšao kvalitet života ugroženog stanovništva. Anketiranje vozača obavljeno je na putu Subotica-Kelebija.

Anketari “Puteva Srbije” uz asistenciju saobraćajne policije na putu prema Graničnom prelazu Kelebija zaustavljali su vozače i postavljali pitanja kako bi mogli da odrede frekventnost puta i zagađenje. Aleksandar Ferković iz Subotice kaže da treba više ovakvih projekata.

Ciljevi projekta su identifikacija teritorije i broj stanovnika pogođenih bukom i zagađenjem vazduha na državnim putevima, koji prelaze granice propisane direktivama EU. Ukupna dužina državnih puteva u području istraživanja iznosi oko 280 kilometara, a oblast istraživanja su putevi u području granice između Srbije i Mađarske, Srbije i Hrvatske, pravac Sombor-Subotica-Novi Kneževac-Banatsko Aranđelovo i granica Srbije i Rumunije.

U celom području vrši se merenje buke na 90 lokacija, merenje saobraćajnog opterećenja i strukture saobraćaja na više od 40 lokacija i merenje zagađenja vazduha na putevima ka graničnom prelazu. U okviru projekta ukupno će biti anketirano 1200 vozača, a na području Subotice 400.

18.11.2014. - RTV YU ECO Subotica

Istraživanje u cilju smanjenja buke i zagađenosti vazduha

Istraživanje u cilju smanjenja buke i zagađenosti vazduha lightbox[videos1 640 420]Istraživanje u cilju smanjenja buke i zagađenosti vazduha

Predstavnici Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ i mađarskog KTI Instituta za saobraćaj iz Budimpešte potpisali su ugovor o zajedničkom istraživanju i identifikaciji teritorija i broja stanovnika pogođenih velikom bukom i zagađivanjem vazduha.

Istraživanje, u okviru projekta „Izrada strateške mape zagađenosti vazduha i zagađenosti bukom u graničnom delu Mađarske i Srbije“ radi se sa ciljem izrade planova, čija će realizacija omogućiti da se smanji nivo zagađenja i buke, obavlja se u pograničnim područjima Srbije sa Mađarskom, Hrvatskom i Rumunijom.

Ispitivanje javnog mnjenja je obavljeno juče na relaciji Horgoš–Kanjiža, a danas na putu Subotica-Kelebija. U saradnji sa Saobraćajnom policijom, anketari su postavljali pitanja učesnicima u saobraćaju, a rezultati ankete biće prezentovani nakon obrade urađenih anketa.

18.11.2014. - RTV City Subotica


Štampa