Odeljenje za odnose sa javnošću

Odeljenje za odnose sa javnošću, kao organizaciona celina u okviru Kabineta direktora, obavlja stručno-operativne poslove u vezi sa strateškim nastupom JP „Putevi Srbije“ u javnosti.

Kontinuirano komuniciranje sa medijima, korisnicima puteva, stručnim domaćim i inostranim institucijama i preduzećima, partnerima, saradnicima, kolegama i svim ostalim zainteresovanim subjektima već petnaest godina posao je Odeljenja za odnose sa javnošću.

Naš zadatak je da profesionalno, stručno, savesno i odgovorno informišemo javnost, uz međusobno poštovanje i očuvanje vrednosti i ugleda Preduzeća. Principi kojima se rukovodimo u svom radu su tačnost, istinitost, jasnost, preciznost i brzina.

Svoja delovanja i aktivnosti Odeljenje za odnose sa javnošću usklađuje shodno pravnoj regulativi Republike Srbije i definiše plan rada za ostvarivanje ciljeva u skladu sa odobrenim i usvojenim Programom poslovanja JP „Putevi Srbije“ za tekuću godinu.

Odeljenje za odnose sa javnošću, kao organizaciona celina u okviru Kabineta direktora, obavlja stručno-operativne poslove u vezi sa strateškim nastupom JP „Putevi Srbije“ u javnosti.

Kontinuirano komuniciranje sa medijima, korisnicima puteva, stručnim domaćim i inostranim institucijama i preduzećima, partnerima, saradnicima, kolegama i svim ostalim zainteresovanim subjektima već petnaest godina posao je Odeljenja za odnose sa javnošću.

Naš zadatak je da profesionalno, stručno, savesno i odgovorno informišemo javnost, uz međusobno poštovanje i očuvanje vrednosti i ugleda Preduzeća. Principi kojima se rukovodimo u svom radu su tačnost, istinitost, jasnost, preciznost i brzina.

Svoja delovanja i aktivnosti Odeljenje za odnose sa javnošću usklađuje shodno pravnoj regulativi Republike Srbije i definiše plan rada za ostvarivanje ciljeva u skladu sa odobrenim i usvojenim Programom poslovanja JP „Putevi Srbije“ za tekuću godinu.

PRESS

Poštovani predstavnici medija,


U cilju brže i kvalitetnije saradnje sa medijskim kućama JP „Putevi Srbije“ je uvelo online proceduru za dobijanje dozvola za snimanje puteva, putnih objekata, naplatnih stanica i gradilišta u nadležnosti preduzeća.

Obrazac zahteva za snimanje/izveštavanje možete preuzeti klikom na sliku ispod.

Obrazac čitko popuniti i proslediti najkasnije dan pre željenog termina snimanja do 15.00h (zahtev za subotu i nedelju najkasnije u petak do 15.00h) Odeljenju za odnose sa javnošću na:

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Snimanje / izveštavanje sa tražene lokacije moguće je tek po dobijanju pismenog odobrenja od strane v.d. direktora JP "Putevi Srbije".

KOMUNIKACIJA SA KORISNICIMA

Odeljenje za odnose sa javnošću svakodnevno komunicira i sarađuje sa svim medijima i novinarima, gradskim službama, fizičkim i pravnim licima.

U javnost se putem medija plasiraju vesti, saopštenja, obaveštenja za javnost, apeli javnosti i značajne informacije o projektima. U saradnji sa nadležnim kolegama Odeljenje priprema odgovore na zahteve korisnika i inicira njihovo rešavanje i organizuje konferencije za medije, izjave, intervjue nadležnih kolega, medijska fotografisanja, izveštavanja i snimanja.

Pravovremeno i proaktivno delujemo - shodno Medija planu plasiramo tačne i istinite informacije o uspešno realizovanim, o tekućim i planiranim projektima, o aktuelnim radovima, stanju na putevima i ostalim aktivnostima JP ,,Putevi Srbije“, novinama i uslugama Preduzeća za korisnike i skrećemo pažnju javnosti na odgovorno i bezbedno ponašanje u saobraćaju. U kriznim situacijama brzo i efikasno reagujemo saopštenjima i organizovanim izjavama za medije.

Organizujemo i stručne skupove - prezentacije i seminare o novim tehnologijama, proizvodima, opremi i dostignućima u putarskoj industriji radi informisanja stručne javnosti. Odeljenje u saradnji sa nadležnim sektorima učestvuje i u predstavljanju Preduzeća na sajmovima, manifestacijama, izložbama...

Odeljenje za odnose sa javnošću medijima obezbeđuje značajne, stručne, korisne i često ekskluzivne informacije koje kvalitetno prezentuju rad Preduzeća.

U prošloj godini u medijima nisu evidentirana navođenja koja bi bilo neophodno demantovati, čemu je doprinelo proaktivno delovanje Odeljenja za odnose sa javnošću, pravovremeno plasiranje pozitivnih informacija i uspešno vođenje stručno – operativnih poslova u vezi sa strateškim nastupom Preduzeća, kao i stalna komunikacija sa predstavnicima medija i sveobuhvatno i transparentno informisanje javnosti.

Odeljenje prati zadovoljstvo korisnika analiziranjem medijskih objava i objava na društvenim mrežama u kojima se pominje JP „Putevi Srbije“ i v.d. direktora Zoran Drobnjak, kroz evidenciju pisama zahvalnosti koja dobija putem elektronske pošte i analiziranjem rezultata ankete sa pitanjima iz delokruga rada Preduzeća koju Odeljenje sprovodi na internet prezentaciji Preduzeća.

Bilans uspešne komunikacije sa više od 200 medija, novinskih agencija, štampanih i elektronskih medija i radio stanica, internet portala i produkcijskih kuća na godišnjem nivou je preko 2000 odgovorenih pitanja, više od 89 intervjua i 201 saopštenja, 184 organizovana snimanja gradilišta, izjava nadležnih kolega i izveštavanja i 71 konferencija za medije što rezultira sa više od 24.157 medijskih objava o našem preduzeću tokom kalendarske godine, od čega je u više od 94,25% odsto pozitivno eksponirano.

Rezultat direktnih i proaktivnih PR aktivnosti godišnje je oko 60 odsto od ukupnog broja objavljenih/emitovanih priloga o JP „Putevi Srbije“. Uticaj i značaj delovanja Odeljenja za odnose sa javnošću ogleda se u značajno većem broju medijskih objava na godišnjem nivou, posebno u broju pozitivno eksponiranih tekstova i priloga.

INTERNI PR

Odeljenje za odnose sa javnošću svakodnevno sarađuje sa svim sektorima Preduzeća i komunikaciju sa nadležnim kolegama smo podigli na najviši nivo. Pravovremeno, kontinuirano i kvalitetno obaveštavamo sve zaposlene o aktivnostima Preduzeća, o realizovanim projektima, aktuelnim i planiranim radovima, novinama i uslugama.

O svim aspektima svog rada koji utiču na medijsku eksponiranost Preduzeća u javnosti pravovremeno obaveštavamo menadžment, svakodnevnim dostavljanjem značajnih medijskih objava koje su rezultat rada Odeljenja, kao i redovnim obaveštenjima i izveštajima o svim našim aktivnostima.

Odeljenje za odnose sa javnošću kroz svakodnevnu komunikaciju sa svim organizacionim celinama Preduzeća podstiče unapređenje internog PR-a, inicira pravovremenu dostavu novih i ažuriranih informacija. Kontinuirana i pravovremena razmena informacija sa nadležnim kolegama je preduslov za brz i efikasan rad, uspešan nastup Preduzeća u javnosti i planiranje aktivnosti značajnih za ugled Preduzeća.

EDUKATIVNE KAMPANJE

KAMPANЈA ZA POVEĆANЈE BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU „3 SEKUNDE CEO ŽIVOT“

Odeljenje za odnose sa javnošću je tokom 2020.g. u saradnji sa nadležnim kolegama iz svih sektora Preduzeća realizovalo edukativnu Kampanju za podizanje svesti vozača i povećanje bezbednosti u saobraćaju - „3 sekunde ceo život“.

Kampanja je započela premijernim prikazivanjem edukativnog spota ,,3 sekunde ceo život“ i demonstracijom bezbednog odstojanja za sve kategorije vozila 12.03.2020.g. na naplatnoj stanici „Beograd“.

Osim isticanja značaja držanja bezbednog intervala sleđenja vozila, cilj Edukativne kampanje je podizanje svesti vozača o odgovornom ponašanju u saobraćaju, koje bi trebalo da doprinese i smanjenju brzine kretanja vozila, aktivnom sagledavanju uslova saobraćajnog toka i neugrožavanju drugih vozača u saobraćajnom toku.

„3 sekunde ceo život“  je prva u nizu edukativnih kampanja i JP „Putevi Srbije“ će nastaviti sistemski da deluje na podizanje nivoa svesti učesnika u saobraćaju kako bi se broj saobraćajnih nezgoda sveo na minimum. Zahvaljujući znanju i iskustvu, stručnjaci iz JP „Putevi Srbije“ će svojim idejama i predlozima doprineti da i sledeće kampanje budu isto tako kvalitetne i jedinstvene.

NOVE EDUKATIVNE KAMPANJE 2022.

JP "Putevi Srbije" je nastavilo u kontinuitetu da sprovodi aktivnosti u vezi sa unapređenjem bezbednosti saobraćaja i sistemski deluje na podizanje nivoa svesti učesnika u saobraćaju sprovođenjem dve nove kampanje: „Ne vozi zaustavnom trakom, ne zaustavljaj život“ i „Znak znači život“.

Premijernim prikazivanjem video spotova u prisustvu ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastruktureTomislava Momirovića, načelnika uprave saobraćajne policije Slaviše Lakićevića, v.d. direktora Zorana Drobnjaka, direktora preduzeća "Koridori Srbije" Aleksandra Antića, saradnika, stručnjaka za bezbednost u saobraćaju i kreativnih timova, na prezentaciji organizovanoj u hotelu "Metropol" u Beogradu, 13.05.2022.g. zvanično su počele dve nove edukativne kampanje JP "Putevi Srbije" namenjene povećanju bezbednosti vozača i drugih učesnika u saobraćaju koje upozoravaju na opasnost vožnje zaustavnom trakom na autoputu i na opasnosti izazvane uništenom ili ukradenom saobraćajnom signalizacijom.

ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Od mnogobrojnih događaja u kojima smo učestvovali izdvajamo organizaciju prezentacije „Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja“ u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Svetskom bankom, Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Na prezentaciji je detaljno predstavljen projekat rehabilitacije 1100 km putne mreže Republike Srbije, tokom 5 godina planiranog trajanja projekta.

Organizatori smo Prve međunarodne naučno-stručne konferencije „Savremeno održavanje puteva“ 2013.g., bili smo deo organizacije Samita Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u srpskoj prestonici 2014.g. i Ministarskog samita Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS-a u Beogradu 2015.g.

Zahvaljujući dugoj i kvalitetnoj saradnji sa Srpskim društvom za puteve - „Via-vita“ bili smo logistička podrška Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u organizaciji I i II Kongresa o putevima i u pripremi resornog ministra za nastup. Godinama smo i deo stručnog časopisa Društva „Put i saobraćaj“, u kojem se uz stručne radove naših kolega, kroz fotografije koje pripremamo prezentuju projekti našeg Preduzeća.

Kontinuirano pratimo realizaciju projekata našeg Preduzeća i organizujemo konferencije za medije povodom obeležavanja početaka radova, obilazaka infrastrukturnih projekata u izgradnji, puštanja u saobraćaj rekonstruisanih puteva, rehabilitovanih putnih objekata i novih saobraćajnica, obeležavanja uspešno završenih projekata, početka kampanja značajnih za bezbednost u saobraćaju, prilikom nastupa na manifestacijama i sajmovima…

Naše Odeljenje učestvovalo je sa resornim ministarstvom u organizaciji izložbi o infrastrukturnim projektima:

 • Izložba Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture „Ništa više nije daleko“ u 2019.g.,
 • Multimedijalna izložba u zgradi bivše glavne železničke stanice u Beogradu „Nastavljamo da pravimo dobre vesti“ u 2018.g.

Naše najposećenije konferencije za medije su svakako one na kojima prisustvuju visoki  domaći zvaničnici, premijer ili predsednik Republike Srbije, ministri, kao i inostrani zvaničnici ili predstavnici međunarodnih finansijskih institucija.

Izdvajamo neke od njih:

 • Promocija edukativnih kampanja : „Ne vozi zaustavnom trakom, ne zaustavljaj život“ i „Znak znači život“,13.05.2022.g. 
 • Puštanje u saobraćaj dela autoputa E-763, deonica od Preljine do Pakovraća, 31.01.2022.g. 
 • Puštanje u saobraćaj sektora 4 Obilaznice oko Beograda, 30.04.2021.g.
 • Premijera Edukativne kampanje za povećanje bezbednosti u saobraćaju – „3 sekunde ceo život“, 12.03.2020.g.
 • Obilasci radova na deonici autoputa „Miloš Veliki“ od Preljine do Požege 2020.g. i 2021.g.
 • Završetak svih faza u izgradnji mosta „blizanca“ preko Save kod Ostružnice na Obilaznici oko Beograda i svečano puštanje u saobraćaj, 14.06.2020.g.
 • Probijanje tunela Straževica na Obilaznici oko Beograda 06.2020.g.
 • Otvaranje Centra za prikupljanje i obradu podataka o saobraćaju JP „Putevi Srbije“, 02.2021.g.
 • „Novinarski safari“ kroz Grdeličku klisuru 2018.g.
 • Izgradnja mosta preko Save i Kolubare na deonici autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca i puštanje u saobraćaj, u decembru 2019.g.
 • Puštanje u saobraćaj autoputa Miloš Veliki od Beograda do Čačka 18.08.2019.g.
 • Početak radova na deonici autoputa Beograd – Sarajevo od Sremske Rače do Kuzmina početkom oktobra 2019.g.

Povodom početka Zimskog održavanja državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji, svake godine u novembru uspešno organizujemo Prezentaciju Plana zimskog održavanja državnih puteva I i II reda. U 2020.g. i 2022.g. zbog posebne epidemiološke situacije i uvedenih mera za zaštitu zdravlja ljudi, Odeljenje za odnose sa javnošću osmislilo je posebno kreirane medijske sadržaje kojima je informisalo medije i javnost.

Postavljanjem Saopštenja, Prezentacije i video materijala na internet prezentaciju JP „Putevi Srbije“, javnosti i korisnicima učinili smo dostupnim i vidljivim sve radove, aktivnosti i mere  koje preduzimamo za obezbeđenje prohodnosti puteva i očuvanje bezbednosti saobraćaja u zimskim uslovima, kako bi svi putni pravci bili prohodni.

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

U sklopu svojih međunarodnih aktivnosti sarađujemo sa evropskim i svetskim asocijacijama, upravama i institutima za puteve. Naše preduzeće je punopravan član Asocijacije evropskih koncesionara autoputeva (ASECAP), Evropske putne federacije (ERF) i Međunarodne putne federacije (IRF).

Međunarodnim organizacijama redovno dostavljamo inovirane podatke o putnoj mreži, investicijama u putnu mrežu i o aktuelnim projektima i informacije i fotografije o novoizgrađenim deonicama autoputeva i o drugim delatnostima i aktivnostima. Pripremamo Nacionalni godišnji izveštaj za ASECAP koji je deo godišnjeg Nacionalnog izveštaja zemalja članica Udruženja, popunjavamo tematske stručne upitnike o Preduzeću i obavljamo sve druge poslove koji su deo uobičajenih aktivnosti Udruženja i članica.

Shodno dosadašnjoj dobroj saradnji, naše vesti i fotografije se uvek objavljuju u biltenima organizacija i u redovnim publikacijama, kao i na njihovim internet prezentacijama.

INTERNET PREZENTACIJA i YouTube KANAL

Odeljenje za odnose sa javnošću se u okviru svojih nadležnosti stara o svim aspektima uređenja, održavanja i optimizacije internet prezentacije Preduzeća, kao jednim od načina predstavljanja Preduzeća i njegove komunikacije sa svim zainteresovanim stranama.

Tehnološkim inovacijama, redovnim ažuriranjem sistema za upravljanje sadržajem i svakodnevnim ažuriranjem sadržaja unapredili smo komunikaciju preduzeća sa svim zainteresovanim stranama.

Tokom 2021.g. bilo je ukupno 1.239.394 poseta Internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“, što je za 45,44 odsto više nego u 2020.g. I ukupan broj pregleda stranica je povećan za 37,96 odsto i iznosi 2.286.657.

Zabeleženo je značajno povećanje pregleda video sadržaja na YouTube kanalu JP „Puteva Srbije“ u 2021.g., čak 1.878.677 pregleda, što je osamnaest puta više u odnosu na 2020.g. kada je bilo ukupno 110.501 pregleda.

Uvođenjem verzije za mobilne platforme naše Preduzeće je bilo među prvim javnim preduzećima u Srbiji koje je omogućilo pristup informacijama putem mobilnog telefona ili tablet uređaja nezavisno od toga gde se nalaze, jer je naš imperativ da korisnici lakše i brže nađu put do traženih informacija.

Tokom 2021.g. trend upotrebe mobilnih telefona za posetu internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ beleži dalji rast i dostiže 75%. Zbog trenda daljeg rasta i tokom prošle godine nastavili smo sa prilagođavanjem i ažuriranjem komponenti, kako bi prezentacija imala dizajn prilagodljiv svim ekranima.

INFORMATIVNO-EDUKATIVNI MATERIJALI

Odeljenje za odnose sa javnošću se bavi i pisanjem, uređivanjem i realizacijom informativno-edukativnih materijala kojima se o radu i aktivnostima Preduzeća informišu zaposleni, stručna javnost i sve ostale zainteresovane strane.

Shvatajući važnost velikih infrastrukturnih projekata, osmislili smo i organizovali praćenje i snimanje multimedijalnih sadržaja koji obuhvataju filmove, video klipove i fotografije o tekućim projektima i različitim fazama realizacije projekata na izgradnji, održavanju, rehabilitaciji, sanaciji i ostalim aktivnostima i aktuelnostima u radu, sa željom da celokupnoj javnosti sveobuhvatno i kvalitetno predstavimo rad Preduzeća i budućim generacijama ostavimo zapise o poduhvatima u realizaciji nekih od najznačajnijih projekata putne infrastrukture u Republici Srbiji.

U proseku godišnje snimimo oko 90 video klipova i više stotina fotografija koje postavljamo u galeriju na internet prezentaciji Preduzeća, kao i na YouTube kanal.

Filmovi

Odeljenje za odnose sa javnošću tematske filmove na srpskom i engleskom jeziku priprema na osnovu informacija prikupljenih kroz saradnju sa nadležnim sektorima Preduzeća, stručnim nadzorima, kao i izvođačima radova i kroz praćenje izvođenja radova po fazama projekata: Korporativni film, Film o Sektoru za naplatu putarine, Film o izgradnji mosta br.8 preko reke Save kod Ostružnice na Obilaznici oko Beograda, Film o mostu preko reke Save i Kolubare na novoj deonici autoputa E-763 Surčin-Obrenovac, izgradnja Obilaznice oko Beograda, novog mosta preko Dunava kod Beške, rehabilitacija mosta Gazela i autoputa na prolasku kroz Beograd.

Filmovi su rađeni za kongrese, konferencije, manifestacije: Oskar kvaliteta, Modernizacija naplatnih stanica i rehabilitacija 100 mostova, „50 godina postojanja putne privrede Srbije“, „Putna mreža Republike Srbije“, film za II Kongres o putevima 2016.g.

Odeljenje za odnose sa javnošću je u 2021.g. pripremilo je scenarije, osmislilo i organizovalo snimanja i izradu dokumentarnih materijala o Radu Sektora za održavanje državnih puteva I i II reda tokom 2020. godine, o Naplatnoj stanici  „Beograd“ i mostu preko reke Save i Kolubare na autoputu E-763, „Miloš Veliki“, deonica Surčin-Obrenovac.

Bilteni

Prvi broj biltena objavljen je pre jednu deceniju. Od tada je Odeljenje za odnose sa javnošću osmislilo 31 broj Biltena – internog glasila Preduzeća koji na kreativan i zanimljiv način informišu zaposlene, ali i poslovne partnere, korisnike, predstavnike medija i sve zainteresovane o rezultatima rada Preduzeća.

Zajedničkim radom uspešno ostvarujemo cilj postavljen prvim brojem – da budemo informativni, korisni, sveobuhvatni i upečatljivi.

Shodno okolnostima izazvanim pandemijom virusa COVID-19, Odeljenje je prošle godine osmislilo, kreiralo sadržaj i organizovalo štampanje i specijalnog izdanja Biltena - „Rad u doba COVID-19“.

Brošura

Naš proizvod je i dvojezična brošura sa relevantnim podacima i fotografijama, kreirana sa ciljem da na kratak i upečatljiv način predstavi JP „Putevi Srbije“ kroz nadležnosti pojedinih Sektora preduzeća.

Flajeri

Odeljenje priprema flajere/letke sa određenim porukama i informacijama značajnim za celokupnu javnost i/ili učesnike u saobraćaju. Da bismo skrenuli pažnju korisnika na novine, poboljšanja, usluge i značaj odgovornog ponašanja u saobraćaju, osmišljavamo i pripremamo flajere sa porukama. Za edukativne kampanje „Ne vozi zaustavnom trakom, ne zaustavljaj život“ i „Znak znači život“ osmišljeni su flajeri na srpskom i engleskom jeziku. Za Kampanju ,,3 sekunde ceo život“ na flajerima na srpskom, engleskom i turskom jeziku slikovito je prikazano bezbedno odstojanje između vozila, prema kategorijama, uz značajne statističke podatke i poruku ,,Držite bezbedno odstojanje, sačuvajte život“. Za Festival ljubavi, „Lovefest“, u Vrnjačkoj Banji koji je bio prilika da se apeluje na mlade i istakne važnost poštovanja saobraćajnih propisa, naše Odeljenje pripremilo je slikovite flajere sa sloganom „Neko te voli…vozi pažljivo“. U saradnji sa Sektorom za naplatu putarine poruke za korisnike objavljujemo i na portalima duž autoputeva.

Tokom realizacije velikih infrastrukturnih projekata koji su zahtevali dugotrajne izmene režima saobraćaja, izradili smo flajere za korisnike o vođenju saobraćaja kako bi lakše i brže prošli putne pravce pod radovima.

Korporativni materijal

Kao prepoznatljiv znak pažnje za svakodnevnu poslovnu komunikaciju i promocije Preduzeća kreirali smo brendirani korporativni materijal, brojne reprezentativne proizvode, osmislili idejna rešenja i organizovali izradu rokovnika, planera, vizit karata, roll-up-ova, postera, privezaka, eko torbi, card holder-a, USB-ova…

Svake godine, stone kalendare i novogodišnje čestitke ukrašavamo pobedničkim crtežima dece zaposlenih na tradicionalnom likovnom konkursu.

Odeljenje za odnose sa javnošću dizajnira, pravi pripremu za štampu i organizuje izradu promotivnog materijala i likovno-grafičkih rešenja, za uređenje prostora za javne nastupe Preduzeća - događaje, konferencije, sajmove, kongrese, seminare i druge manifestacije na kojima se JP ,,Putevi Srbije“ predstavlja.

Društvena odgovornost

Odeljenje za odnose sa javnošću je deo društveno odgovornih akcija kao što su redovne dobrovoljne akcije davanja krvi, obeležavanje Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, učestvovanje u kampanji „Čep za hendikep“…Podržali smo i Prvu međunarodnu Moto-štafetu za borbu protiv raka 2019.g.

U 2020.g. smo zbog pandemije virusa COVID-19 u saradnji sa nadležnim kolegama organizovali postavljanje poruka na portalima na autoputevima sa savetima za očuvanje zdravlja ljudi i pripremili smo i informativne materijale kojima smo obaveštavali učesnike u saobraćaju o korisnim informacijama prilikom putovanja u doba COVID-a.

Svojim radom doprineli smo i dobijanju značajog priznanja JP „Putevi Srbije“- „Šampion poslovne izvrsnosti“, najviše nagrade na konkursu Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost – „Oskar kvaliteta 2020“.

Zahvaljujući dobroj organizaciji, praćenju trendova i novina u poslovnoj komunikaciji i tehnologiji, unapređivanju i modernizaciji procesa rada kvalitetnim idejama, brzim i inovativnim rešenjima, uz poštovanje tradicionalnih i proverenih principa, mi smo uvek informativni, korisni, sveobuhvatni i zanimljivi!

Visoko postavljeni ciljevi, zajednički proaktivan, kvalitetan i predan rad uz istinsku posvećenost poslu je siguran put ka ostvarenju odličnih rezultata!


Štampa