Odeljenje za nadzor naplate putarine

U okviru Sektora za naplatu putarine JP „Putevi Srbije“ formirano je  Odeljenje za nadzor naplate putarine sa četiri Odseka:

  • Odsek kontrole video nadzorom
  • Odsek analitike
  • Odesk terenske kontrole
  • Odsek za FTO

Odeljenje za nadzor naplate putarine vrši poslove u vezi kontrole rada zaposlenih na naplati putarine, kao i kontrole ponašanja učesnika u saobraćaju i poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja lica i imovine JP „Putevi Srbije“. Kontrola se vrši pregledom video-audio materijala sa naplatnih stanica, analizom podataka o naplati putarine i direktnom kontrolom rada zaposlenih na naplatnoj stanici. Pored navedenog, vrše se i poslovi snimanja saobraćaja radi dokumentovanja saobraćajnih prekršaja i ponašanja učesnika u saobraćaju, ali i direktno snimanje zloupotreba učesnika u saobraćaju na svim putevima I i II reda uz pomoć mobilnih timova.

Jedan od bitnih pokazatelja rezultata rada ovog Odeljenja jeste održavanje trenda visokog procenta naplativosti vozila, koji dugi niz godina iznosi 99,9%.

Zahvaljujući svemu napred navedenom onemogućen je bilo kakav vid organizovane zloupotrebe u naplati putarine, dok se pojedinačni slučajevi brzo otkrivaju i sankcionišu.

Prvo smo preduzeće u Republici Srbiji, koje poslove obezbeđenja obavlja za sopstvene potrebe, a koje je od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije dobilo dve Licence:

  1. Licencu za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana i
  2. Licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta novca i vrednosnih pošiljki.

Operativno – monitoring centar (OMC) Odseka za FTO je kontrolni centar u kome su objedinjeni svi aspekti fizičko – tehničkog obezbeđenja: zaposlenih, imovine, novca, vozila i štićenih objekata preduzeća.

Takođe, prvo smo preduzeće u Republici Srbiji koje je još početkom 2012. godine dobilo ovlašćenje resornog Ministarstva za obavljanje poslova snimanja saobraćaja na putevima pod naplatom putarine. Po zahtevu JP „Putevi Srbije“, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, izdalo je 2019.godine Rešenje o davanju ovlašćenja da poslove snimanja saobraćaja, radi dokumentovanja saobraćajnih prekršaja i ponašanja učesnika u saobraćaju, možemo vršiti na svim putevima I i II reda.


Štampa